Giáo án môn Toán - Tiết 2: Nhân đa thức với đa thức

A. Mục tiêu:

- HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức .

- HS biết cách trình bày phép nhân 2 đa thức theo các cách khác nhau.

- Rèn kỹ năng nhân đa thức với đa thức. Thấy được có nhiều cách thực hiện phép nhân 2 đa thức.

B. Chuẩn bị :

- GV: Bảng phụ, bút dạ.

- HS: Bút dạ, bảng phụ.

C. Phương pháp:

 - Hoạt động hợp tác nhóm nhỏ, nêu và giải quyết vấn đề, hoạt dộng cá nhân.

C. Tiến trình bài giảng :

I. Tổ chức lớp :(1) Kiểm tra sĩ số.

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 490 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 2: Nhân đa thức với đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 2
Ngày soạn:20/08/2008 
 Ngày soạn:21/08/2008 
Đ 2. Nhân đa thức với đa thức
A. Mục tiêu:
- Hs nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức .
- Hs biết cách trình bày phép nhân 2 đa thức theo các cách khác nhau.
- Rèn kỹ năng nhân đa thức với đa thức. Thấy được có nhiều cách thực hiện phép nhân 2 đa thức.
B. Chuẩn bị :
- GV: Bảng phụ, bút dạ.
- HS: Bút dạ, bảng phụ.
C. Phương pháp:
	- Hoạt động hợp tác nhóm nhỏ, nêu và giải quyết vấn đề, hoạt dộng cá nhân.
C. Tiến trình bài giảng :
I. Tổ chức lớp :(1’) Kiểm tra sĩ số.
II. Kiểm tra bài cũ:
Thực hiện phép nhân:
? HS1: (3xy = x2 + y2).x2y.
? HS2: x(5 - 2x) + 2x(x - 1) 
III. Bài mới :
Hoạt động của thày 
Hoạt động của trò
Ghi bảng
 Hoạt động 1: Quy tắc (15').
- Phát phiếu học tập cho các nhóm.
? Để nhân 2 đa thức ta làm thế nào?
(A + B)(C + D)
-Làm ?1 – SGK T7.
- Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. 
- GV chốt bài. 
? NX gì về kết quả của 2 BT trên?
 - GV treo bảng phụ (như chú ý-SGK) hướng dẫn hs cách làm. 
- HS hoạt động nhóm.
- HS trả lời.
- HS làm ?1 vào vở.
- 1 HS lên bảng trình bày.
- HS dưới lớp nhận xét bổ sung.
- HS ghi vở.
- HS nhận xét.
- HS đọc chú ý lắng nghe.
- 1 HS đọc chú ý SGK.
1. Quy tắc 
*VD: 
(A + B).(C + D)
= AC + AD + BC + BD
?1. ()(x3 - 2x - 6)
= xy.x3 + xy(- 2x) +xy.6 + (- 1).x3 + (- 1).(- 2x) + (- 1).(- 6)
= x4y – x2y + 3xy - x3 + 2x + 6
- Tích 2 đa thức là một đa thức.
*Chú ý: (SGK)
Hoạt động 2: áp dụng (10')
? Làm ?2 theo 2 cách (đối với câu a)?
- Gọi hs lên bảng làm.
- Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. 
- Cho hs trao đổi theo nhóm câu ?3.
- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày bài làm của nhóm mình.
- Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. 
- Gv chốt bài.
- 2 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm bài vào vỏ.
- HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
- HS hoạt động nhóm ?3.
- Đại diện nhóm lên bảng trình bày.
- HS nhận xét bổ sung.
2. áp dụng (10’).
?2.a) (x + 3)(x2 + 3x - 5)
= x3 + 6x2 + 4x - 15.
b) (xy - 1)(xy + 5)
= x2y2 + 4xy - 5.
?3. S = (2x + y)(2x - y)
 = 4x2 – y2
-Khi x = 2,5 và y = 1 thì: 
S = 4.(2,5)2 – 12 = 24 (m2).
Hoạt động 3: Củng cố(10').
- Yêu cầu hs làm BT7a, 8a-SGK.
- GV hỗ trợ các nhóm còn yếu.
- Gọi hs lên bảng trình bày.
- Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. 
- Gv chốt bài.
- Lớp chia 2 nửa trao đổi theo bàn, mỗi nửa làm 1 câu.
- 2 hs lên bảng trình bày.
- Học sinh nhận xét, bổ sung.
Bài 7.a)
(x2- 2x + 1)(x - 1)
= x2.x + x2(- 1) + (- 2x).x + (- 2x).(- 1) + 1.x + 1.(- 1).
= x3 - 3x2 + 3x - 1.
Bài 8.a) (x2y2 - xy + 2y)(x - 2y)
= x2y2.x + x2y2(- 2y) + (- xy).x + (- xy)(- 2y) + 2y.x + 2y.(- 2y)
= x3y2 - 2x2y3 - x2y + xy2 + 2xy - 4y2.
Hoạt động 4:. Hướng dẫn học ở nhà :(2’).
- Học và làm bài tập đầy đủ.
- BTVN: BT 7b; 8b; 9 (SGK.T8).
	 BT 6; 7; 8; 10 (SBT.T4).
- HD: BT9: Để tính giá trị biểu thức : (x - y)(x2 + xy + y2) ta nên thực hiện tính tích 2 đa thức rồi mới tímh giá trị của biểu thức.

File đính kèm:

  • docT2.doc