Giáo án môn Toán - Tiết 23: Tính chất cơ bản của phân thức đại số

A. Mục tiêu:

* Kiến thức:- HS nẵm vững tính chất cơ bản của phân thức để làm cơ sở cho việc rút gọn phân thức

- HS hiểu được qui tắc đổi dấu suy ra được từ tính chất cơ bản củ phân thức, nắm vững và vận dụng tốt qui tắc này.

* Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhận biết hai phân thức bằng nhau.

* Thái độ: Cẩn thận trong tính toán.

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung ?1 và ?3 trong SGK, Bảng phụ nội dung /5 và bài tập 4 (tr38-SGK)

- Học sinh: Bảng phụ, bút dạ, ôn tập lại tính chất cơ bản của phân số.

C. Phương phắp:

 - Nêu và giả quyết vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ.

 

doc3 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 23: Tính chất cơ bản của phân thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 23
Ngày soạn:02/11/08 
Ngày dạy:04/11/08 
Đ2: tính chất cơ bản của Phân thức đại số 
A. Mục tiêu:
* Kiến thức:- HS nẵm vững tính chất cơ bản của phân thức để làm cơ sở cho việc rút gọn phân thức 
- HS hiểu được qui tắc đổi dấu suy ra được từ tính chất cơ bản củ phân thức, nắm vững và vận dụng tốt qui tắc này.
* Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhận biết hai phân thức bằng nhau.
* Thái độ: Cẩn thận trong tính toán. 
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung ?1 và ?3 trong SGK, Bảng phụ nội dung /5 và bài tập 4 (tr38-SGK)
- Học sinh: Bảng phụ, bút dạ, ôn tập lại tính chất cơ bản của phân số.
C. Phương phắp:
	- Nêu và giả quyết vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ.
D. Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra bài cũ: (7') 
? Thế nào là phân thức đại số? Hai phân thức bằng nhau khi nào? 
Làm bài tập 2/36 SGK.
1 HS lên bảng làm , HS dưới lớp làm bài vào vở.
HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn. GV chốt lại và cho điểm.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS 
- GV : Yêu cầu học sinh làm ?1.
.
- Yêu cầu thảo luận nhóm ?2, ?3.
- GV yêu cầu HS treo bảng phụ.
- Yêu cầu HS nhận xét chéo giữa các nhóm.
? Qua các câu hỏi trên em hãy rút ra các tính chất cơ bản của phân thức ?
- GV chốt lại và ghi bảng.
- Yêu cầu học sinh làm ?4
- Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
- Cho học sinh nhận xét và chốt lại qui tắc đổi dấu.
- Yêu cầu học sinh làm ?5
- GV chốt lại 
1. Tính chất cơ bản của phân thức (20')
?1
- HS đứng tại chỗ trả lời
?2
- Cả lớp làm bài vào bảng phụ.
Các nhóm treo bảng phụ.
Ta có: 
Vì 
HS nhận xét chéo giữa các nhóm.
?3
 vì 
* Tính chất
- Cả lớp suy nghĩ, 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời.
 (M là đa thức khác 0)
 (N là nhân tử chung)
?4
- Cả lớp làm bài vào vở, 2 học sinh lên bảng làm.
a) Vì ta có:
Vậy 
b) 
Vậy 
HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
2. Qui tắc đổi dấu. (7')
- HS theo dõi và ghi vào vở.
?5
- Cả lớp làm bài vào vở, 2 học sinh lên bảng làm.
a) 
b) 
- HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
- HS ghi vở.
IV. Củng cố: (8')
- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm làm bài tập 4-tr38 SGK 
Bạn Lan và bạn Hương làm đúng vì:
Bạn Hùng và bạn Huy làm sai vì:
V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Học theo SGK, chú ý các tính chất của phân thức và qui tắc đổi dấu.
- Làm bài tập 5, 6 - tr38 SGK .
- Làm bài tập 4, 6, 7 (tr16, 17 - SBT).
HD 5: Phân tích thành nhân tử và áp dụng tính chất cơ bản của phân thức để làm bài tập.

File đính kèm:

  • docT23.doc
Bài giảng liên quan