Bài giảng Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ lượng mưa

1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.

2. Bài tập thực hành.

Bài tập 1:

Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ. Trong thời gian bao lâu?

- Nhiệt độ và lượng mưa, được thể hiện trong thời gian 12 tháng.

Yếu tố nào được thể hiện theo đường, yếu tố nào thể hiện bằng hình cột?

- Yếu tố nhiệt độ thể hiện theo đường.

- Yếu tố lượng mưa được thể hiện bằng các hình cột.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: haha | Lượt xem: 6239 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ lượng mưa, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chaứo mửứng caực em hoùc sinh ủeỏn vụựi moõn ẹũa lyự lụựp 6 THCSMoõn ẹũa LyựNgành giáo dục kiến xươngBAỉI 21: THệẽC HAỉNHPHAÂN TÍCH BIEÅU ẹOÀ LệễẽNG MệAKiểm tra bài cũCho bảng số liệu lượng mưa của Thành phố Hồ Chí Minh (mm).Tháng123456789101112TP Hồ Chí Minh181416351101601501451581405525Hãy tính tổng lượng mưa của Thành phố Hồ Chí Minh. Cho biết tháng có lượng mưa ít nhất là bao nhiêu và tháng có lượng mưa nhiều nhất là bao nhiêu ? Lượng mưa của Thành phố Hồ Chí Minh là:18 + 14 + 16 + 35 + 110 + 160 + 150 + 145 + 158 + 140 + 55 + 25 = 1026 mmTháng có lượng mưa thấp nhất là tháng 2, là 14 mmTháng có lượng mưa nhiều nhất là tháng 6, là 160 mmKiểm tra bài cũCho bảng số liệu lượng mưa của Thành phố Hồ Chí Minh (mm).Tháng123456789101112TP Hồ Chí Minh181416351101601501451581405525102030oC Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.*Nhiệt độ (0C)10032457689111012100300200103020Hình 55. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà NộiLượng mưa (mm)- Là hình vẽ minh hoạ cho diễn biến của các yếu tố khí hậu, nhiệt độ và lượng mưa trung bình các tháng trong năm của một địa phương. Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.2. Bài tập thực hành.Bài tập 1:Quan sát biểu đồ Hình 55 trả lời các câu hỏi:Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ. Trong thời gian bao lâu?- Nhiệt độ và lượng mưa, được thể hiện trong thời gian 12 tháng.Yếu tố nào được thể hiện theo đường, yếu tố nào thể hiện bằng hình cột?- Yếu tố nhiệt độ thể hiện theo đường.- Yếu tố lượng mưa được thể hiện bằng các hình cột.Trục dọc bên trái , bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?- Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của nhiệt độ, trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố lượng mưa.Đơn vị để tính nhiệt độ , lượng mưa là gì ?- Đơn vị tính nhiệt độ là ( oC )- Đơn vị tính lượng mưa là (mm) Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.2. Bài tập thực hành.Bài tập 1:Hoạt động nhómDựa vào trục hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng sau:Nhóm 1+ 2 xác định đại lượng của nhiệt độ ( oC ).Cao nhấtThấp nhấtNhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao và thấp nhất Trị sốThángTrị sốThángNhóm 3+ 4 xác định đại lượng của lượng mưa (mm ).Cao nhấtThấp nhấtLượng mưa chênh lệch giữa tháng cao và thấp nhất Trị sốThángTrị sốTháng Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.2. Bài tập thực hành.Bài tập 1:Hoạt động nhómNhiệt độ ( oC)Cao nhấtThấp nhấtNhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao và thấp nhất Trị sốThángTrị sốTháng29 oC6,717 oC1112 oCLượng mưa (mm ).Cao nhấtThấp nhấtLượng mưa chênh lệch giữa tháng cao và thấp nhất Trị sốThángTrị sốTháng300mm820mm12,1280mm- Nhiệt độ và lượng mưa có sự chênh lệch giữa các tháng trong năm. Sự chênh lệch nhiệt độ và lượng mưa giữa các thánh cao và thấp tương đối lớn. Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.2. Bài tập thực hành.Bài tập 1:Bài tập 2:Hoạt động nhómQuan sát Hình 56 và Hình 57 trả lời các câu hỏi Nhiệt độ và lượng mưaBiểu đồ ABiểu đồ BTháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào ?Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào ?Những tháng có mưa nhiều ( mùa mưa ) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy ?Nhóm 1 + 2: Quan sát biểu đồ ANhóm 3 + 4: Quan sát biểu đồ B Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.2. Bài tập thực hành.Bài tập 1:Bài tập 2:Hoạt động nhómQuan sát Hình 56 và Hình 57 trả lời các câu hỏi Nhiệt độ và lượng mưaBiểu đồ ABiểu đồ BTháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào ?Tháng 4Tháng 12Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào ?Tháng 1Tháng 7Những tháng có mưa nhiều ( mùa mưa ) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy ?Từ tháng 5 đến tháng 10Từ tháng 10 đến tháng 3 Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.2. Bài tập thực hành.Bài tập 1:Bài tập 2:Nhiệt độ và lượng mưaBiểu đồ ABiểu đồ BTháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào ?Tháng 4Tháng 12Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào ?Tháng 1Tháng 7Những tháng có mưa nhiều ( mùa mưa ) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy ?Từ tháng 5 đến tháng 10Từ tháng 10 đến tháng 3 Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.2. Bài tập thực hành.Bài tập 1:Bài tập 2:Nhiệt độ và lượng mưaBiểu đồ ABiểu đồ BTháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào ?Tháng 4Tháng 12Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào ?Tháng 1Tháng 7Những tháng có mưa nhiều ( mùa mưa ) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy ?Từ tháng 5 đến tháng 10Từ tháng 10 đến tháng 3Dòng số 1 gồm 4 chữ cái : Người ta thường dùng dụng cụ này để đo lượng mưa rơi ở một địa phương. Dòng số 2 gồm 10 chữ cái: Đây là tên gọi khác của đường xích đạo.Dòng số 3 gồm 10 chữ cái: Các hiện tượng khí tượng như mây, mưa, sấm, chớp ... Thường sinh ra ở tầng không khí này?Dòng số 4 gồm 7 chữ cái: Trên biểu đồ khí hậu yếu tố này thường được biểu diễn theo đường.1234ộĩđvộđĩv1234Chìa khoáLuật chơi: + Mỗi nhóm sẽ được chọn từng ô chữ hàng ngang để đoán. Đoán đúng 1 ô chữ hàng ngang sẽ được 10 điểm. Nếu đoán sai sẽ nhường quyền đoán cho nhóm bạn. + Nhóm nào đoán được ô chữ hàng dọc sẽ được 40 điểm.TROỉ CHễI CHệếếKũyutếốgnvcliốihnệtđuưngtầChí tuyến Nam Chí tuyến Bắc Vòng cực BắcVòng cực NamXích đạo Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưaChí tuyến Nam Chí tuyến Bắc Vòng cực BắcVòng cực NamXích đạoKÍNH CHÚC QUÍ THẦY Cễ SỨC KHOẺ

File đính kèm:

  • pptDia.ppt
Bài giảng liên quan