Bài giảng Công nghệ Lớp 10 - Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

 Ví dụ : Mức bán hàng của doanh nghiệp X năm 2009 là 5 tỉ đồng. Năm 2010 dự kiến phấn đấu tăng thêm 200 triệu đồng. Hãy xác định kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp X năm nay?

 

 Kế hoạch bán hàng doanh nghiệp X năm nay là:

 5 tỉ đồng + 200 triệu = 5 tỉ 200 triệu đồng/năm

 (mỗi tháng kế hoạch bán hàng tăng thêm

 200 triệu : 12 tháng = 16,7 triệu đồng)

 

 

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Lượt xem: 17989 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Công nghệ Lớp 10 - Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 53: XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANHChương 5 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆPXÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANHTại sao phải có kế hoạch kinh doanh? 1. Giúp bạn phải có một cái nhìn khách quan, thận trọng và không cảm tính về toàn bộ công việc kinh doanh của mình.2. Là một công cụ điều hành kinh doanh hữu ích, nó giúp bạn quản lý công việc và đi đến chỗ thành công.3. Giúp bạn truyền đạt ý tưởng của bạn đến các đồng nghiệp và là cơ sở cho mọi kế hoạch tài chính của bạn.Ngoài ra bản kế hoạch kinh doanh còn giúp bạn thấy trước những thử thách, rủi ro có thể xãy đến trước khi nó trở nên quá muộn, do vậy bạn có thể tìm giải pháp để giải quyết hoặc ngăn ngừa trước khi xãy ra. I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆPNhu cầu thị trườngTình hình phát triển kinh tế - xã hộiVốn, lao động, công nghệ, trang thiết bị, nhà xưởng Chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước- Đơn đặt hàng- Hợp đồng mua bán- Phát triển sx hàng hoá- Thu nhập của dân cưPháp luật hiện hành Khả năng của doanh nghiệpCĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANHVí dụ 1: Nhu cầu về thức ăn gia súc ở Việt Nam đang có xu hướng tăng, sản phẩm lại đang có khả năng tiêu thụ ở thị trường Campuchia và Lào, nên Công ti Việt Phong quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc có công suất 5 tấn/giờ và dự kiến sẽ đạt 5 tấn/giờ vào năm sau.Hãy cho biết căn cứ nào đã được thể hiện trong ví dụ trên?I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆPII. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP1. Nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệpXây dựng kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên các nội dung nào?II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP1. Nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệpKế hoạch bán hàngKế hoạch sản xuấtKế hoạch mua hàngKế hoạch lao độngKế hoạch tài chínhNỘI DUNG KẾ HOẠCH KINH DOANHKế hoạch bán hàng:Bán cái gì? Khi nào bán? Bán bằng cách nào?Kế hoạch mua hàng:Cần mua hàng gì? Khi nào mua? Mua bằng cách nào?...Kế hoạch sản xuất:Sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai? Sản xuất như thế nào..Kế hoạch lao động:Cần bao nhiêu lao động, tay nghề và trình độ như thế nào? bộ phận nào cần? khi nào cần? bố trí ra sao?.Kế hoạch tài chính:Huy động bằng cách nào? phục vụ vào mục đích gì? khi nào cần?....II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP2. Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệpPhương pháp lập kế hoạch kinh doanhKH bán hàngMức bán hàng thực tế trong thời gian qua+(-)các yếu tố tăng (giảm)=KH mua hàngKH vốn kinh doanhKH lao động cần sử dụngKH sản xuất=Mức bán kế hoạchnhu cầu dự trữ hàng hoá+(-)=Vốn hàng hoá + tiền công + tiền thuế=Doanh số bán hàng (dịch vụ)Định mức lao động của một người=Năng lực sản xuất 1 tháng x số thángKÕ ho¹ch b¸n hµng= Møc b¸n hµng thùc tÕ trong thêi gian võa qua + (-) yÕu tè t¨ng gi¶m Ví dụ : Mức bán hàng của doanh nghiệp X năm 2009 là 5 tỉ đồng. Năm 2010 dự kiến phấn đấu tăng thêm 200 triệu đồng. Hãy xác định kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp X năm nay? Kế hoạch bán hàng doanh nghiệp X năm nay là: 5 tỉ đồng + 200 triệu = 5 tỉ 200 triệu đồng/năm (mỗi tháng kế hoạch bán hàng tăng thêm 200 triệu : 12 tháng = 16,7 triệu đồng)Kế hoạch mua hàng = Møc b¸n kÕ ho¹ch +(-) nhu cầu dự trữ hàng hoáVí dụ 3: Anh H nhận thấy nhu cầu mua máy tính của người dân tăng, anh đầu tư mở cửa hàng bán máy tính và dự kiến một tháng sẽ bán được 7 máy, cất dự 2 máy phòng khi cần thiết. Hãy xác định kế hoạch mua hàng trong 1 năm của cửa hàng anh H? Kế hoach mua hàng trong 1 năm của cửa hàng anh H là: ( 7 máy + 2 máy ) x 12 tháng = 108 máyKH sản xuất = Năng lực sản xuất 1 tháng x số thángVí dụ: Một doanh nghiệp Y có năng lực sản xuất 10.000 sản phẩm/tháng; nhu cầu thị trường đang cần sản phẩm đó của doanh nghiệp. Hãy xác định kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp Y trong 1 năm? Kế hoạch sản xuất 1 năm của doanh nghiệp Y là:10.000 sản phẩm/tháng x 12 tháng = 120.000 sản phẩm.CỦNG CỐTrong kinh doanh nếu không có kế hoạch kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ như thế nào? CỦNG CỐ2. Nêu cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp?

File đính kèm:

  • pptbai_53.ppt
Bài giảng liên quan