Bài giảng Công nghệ Lớp 8 - Tiết 47, Bài 48: Sử dụng hợp lý điện năng

Em hãy cho biết khi điện áp của mạng điện bị giảm xuống, sự phát sáng của đèn điện, tốc độ quay của quạt điện, thời gian đun sôi nước của bếp điện sẽ như thế nào ?

ppt29 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 8 - Tiết 47, Bài 48: Sử dụng hợp lý điện năng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRƯỜNG THCS PHONG PHÚ 
Máy biến áp là gì ? 
2.Để máy biến áp một pha làm việc tốt.Khi sử dụng cần chú ý những gì ? 
Tiết 47,Bài 48 
 SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐIỆN NĂNG 
 Bài 48.SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐIỆN NĂNG 
I.NHU CẦU TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG: 
?.Hãy giải thích vì sao khoảng thời gian từ 18h đến 22h là giờ cao điểm? 
?.Vậy giờ cao điểm là giờ như thế nào? 
?.Giờ cao điểm thường xảy ra vào giờ nào 
trong ngày? 
1.Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng: 
Bài 48. SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐIỆN NĂNG 
I.NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG: 
1.Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng: 
Từ 18h đến 22h 
2.Những đặc điểm của giờ cao điểm: 
Bài 48. SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐIỆN NĂNG 
I.NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG: 
Nhu cầu sử dụng điện năng 
- Em hãy kể tên một số nhà máy phát điện ở nước ta? 
1.Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng: 
2.Những đặc điểm của giờ cao điểm: 
Thuỷ điện Hoà Bình 
Thuỷ điện Trị An 
Nhà máy nhiệt điện Long Phú 
Nhà máy nhiệt điện UOÂNG BÍ 
Bài 48. SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐIỆN NĂNG 
I.NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG: 
?.Sử dụng điện có ảnh hưởng đến môi trường như thế nào ? 
- Em hãy cho biết khi điện áp của mạng điện bị giảm xuống, sự phát sáng của đèn điện, tốc độ quay của quạt điện, thời gian đun sôi nước của bếp điện sẽ như thế nào ? 
Đồ dùng điện 
Điện áp của mạng điện bị giảm xuống 
Sự phát sáng của đèn 
Tốc độ quay của quạt 
Thời gian đung sôi 
của bếp điện 
Tối hơn 
Quay chậm hơn 
Nhiều hơn 
Thảo luận nhóm 
1.Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng: 
2.Những đặc điểm của giờ cao điểm: 
Bài 48. SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐIỆN NĂNG 
I.NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG: 
II.SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG: 
Thông tin bổ sung: 
 - Nước ta xây dựng nhiều nhà máy điện, song nhu cầu sử dụng điện năng cho công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, sinh hoạt, thương mại, dịch vụ tăng nhiều, vì thế nước ta vẫn còn thiếu điện. Đến năm 2010 điện nhập khẩu chiếm 6%, năm 2020 điện nhập khẩu chiếm 10 đến 11,5% . 
 - Tỉ lệ phần trăm tiêu thụ điện năng của các ngành sản xuất và đời sống của nước ta: Công nghiệp: 44,4% ; Nông nghiệp: 14,6%; Giao thông vận tải: 0,8% ; Sinh hoạt: 32,1%; Thương mại dịch vụ: 8,1%. 
Nhöõng bieän phaùp naøo ñeå söû duïng ñieän naêng hôïp lí: 
Biện pháp 
Cách thực hiện 
Ví dụ 
Cắt giảm điện ở một số đồ 
dùng điện không thiết yếu 
Không là quần áo 
Cắt điện lò sưởi 
Sử dụng đèn compac-huỳnh quang,đèn led 
Thay đèn sợ đốt bằng đèn huỳnh quang,đèn led. 
Không sử dụng điện khi không có nhu cầu 
Tắt điện, quạt khi ra về 
Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm 
Sử dụng đồ điện có hiệu suất cao 
Không sử dụng lãng phí điện năng 
Biện pháp khác 
II.SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG: 
Nhà em sử dụng những biện pháp nào để tiết kiệm điện năng ? Hãy điền dấu X vào ô vuông : 
Cắt điện một số bóng đèn không cần thiết 
Cắt điện một số quạt điện 
Cắt điện máy điều hòa 
Xem tivi và để đèn học tập sáng 
X 
X 
X 
Thảo luận nhóm 
1. Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm. 
2. Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao để tiết kiệm 
điện năng 
3. Không sử dụng lãng phí điện năng. 
- Em hãy quan sát các hình dưới đây và cho biết những hình ảnh này nói lên điều gì? 
II.SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG: 
Hình ảnh trên cho biết điều gì khi sử dụng điện? 
Hình ảnh trên cho biết điều gì khi sử dụng điện? 
Hình ảnh trên cho biết điều gì khi sử dụng điện? 
Hình ảnh trên cho biết điều gì khi sử dụng điện? 
Sử dụng lãng phí điện năng 
- Hãy nhận xét các việc làm dưới đây và ghi chữ LP (lãng phí điện năng), chữ TK (tiết kiệm điện năng) 
 Tan học không tắc đèn phòng học. 
 Khi xem TV, tắt đèn bàn học tập. 
 Bật đèn phòng tắm, phòng vệ sinh suốt ngày đêm. 
 Khi ra khỏi nhà, tắt điện các phòng. 
LP 
LP 
TK 
TK 
LP 
TK 
LP 
TK 
 Hướng dẫn về nhà : 
- Nghiên cứu lại nội dung bài học. 
Tìm hiểu các loại đồ dùng điện trong gia đình (Công suất, số lượng, thời gian sử dụng trong 1 ngày...), 
Chuẩn bị cho bài thực hành: 
 Bài 49.Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_lop_8_tiet_47_bai_48_su_dung_hop_ly_dien.ppt