Bài giảng Địa lí 10 - Tiết 9, Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (Tiếp theo)

- Mài mòn là quá trình bóc mòn do nước biển, hoặc do băng hà, hình thành nên các dạng địa hình hàm ếch sóng vỗ, vách biển, bậc thềm sóng vỗ, vịnh hẹp băng hà, cao nguyên băng hà, đá trán cừu.

 

 

ppt24 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 6777 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 10 - Tiết 9, Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (Tiếp theo), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Tiết 9 Bài 9 TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tt) Tiết 9 Bài 9 N.31 Dựa vào kiến thức đã học về quá trình phong hóa, hãy giải thích các hình sau: 2/ Quá trình bóc mòn + Khái niệm: là quá trình chuyển dời các sản phẩm phong hóa khỏi vị trí ban đầu, dưới tác động của ngoại lực. 1/ Quá trình phong hóa II/ TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC + Các dạng bóc mòn: - Xâm thực là quá trình bóc mòn chủ yếu do nước chảy, tạo thành các dạng địa hình như: rãnh nông, khe rãnh xói mòn, thung lũng sông, suối… - Thổi mòn là quá trình bóc mòn do gió, tạo thành các dạng địa hình như hố trũng thổi mòn, bề mặt đá rỗ tổ ong, ngọn đá sót hình nấm…. Thổi mòn Khoét mòn Gió, nắng, nước còn tạo ra nhiều dạng địa hình độc đáo - Mài mòn là quá trình bóc mòn do nước biển, hoặc do băng hà, hình thành nên các dạng địa hình hàm ếch sóng vỗ, vách biển, bậc thềm sóng vỗ, vịnh hẹp băng hà, cao nguyên băng hà, đá trán cừu... Mài mòn do băng hà 3/ Quá trình vận chuyển - Là quá trình di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác. - Vật liệu nhỏ, nhẹ được động năng của ngoại lực cuốn theo, vật liệu nặng chịu thêm tác động của trọng lực lăn trên mặt địa hình dốc. 4/ Quá trình bồi tụ - Là quá trình tích tụ các vật liệu, tạo thành các dạng địa hình mới. - VD: sông vận chuyển phù sa bồi đắp nên các đồng bằng châu thổ, các cồn cát hình thành do gió… Bồi tụ Sơng băng Chân voi Bắc cực Mối quan hệ giữa các quá trình ngoại lực: phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ? Vai trò của nội lực, ngoại lực trong sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất? 

File đính kèm:

  • pptBAI 9 TAC DONG CUA NGOAI LUC DEN DIA HINH BE MAT TRAI DAT.ppt
Bài giảng liên quan