Bài giảng Địa lí 8 - Bài 9: Khu vực Tây Nam Á

- Khu vực có nhiều núi và cao nguyên

- Phía đông bắc và tây nam tập trung nhiều núi cao, sơn nguyên đồ sộ.

- Phần giữa là đồng bằng Lưỡng Hà màu mỡ.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 7296 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 8 - Bài 9: Khu vực Tây Nam Á, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Chào mừngcác thầy cô giáo Tới dự giờ, thăm lớp hôm nay. TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐèNH CHIỂU Lớp 8/5 GVTH: Lờ ngọc Thuận Kiểm tra bài cũ Hóy trỡnh bày đặc điểm sản xuất nụng nghiệp , cụng nghiệp của chõu Á NỘI DUNG Vị trớ địa lớ Đặc điểm tự nhiờn Bài 9: 1. Vị trí địa lí Cửùc nam 12 0 B Cửùc baộc 42 0 B Cực Tây 26o Đ Cực Đông 73o Đ Vị trớ Tõy Nam Á nằm trong khoảng kinh, vĩ độ nào? Tõy nam Á tiếp giỏp với cỏc vịnh, biển, cỏc khu vực và chõu lục nào? Bài 9: Khu vực tây nam á 1. Vị trí địa lí - Giới hạn: KĐ: Từ 12oB đến 42oB VĐ: Từ 26oĐ đến 73oĐ Chaõu AÂu Chaõu AÙ Chaõu Phi - Cú một số vịnh và biển bao bọc - Nằm ở ngó ba của 3 chõu lục: chõu Á, chõu Âu, chõu Phi - Vị trí có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xó hội Vị trí khu vực Tây Nam á có đặc điểm gì nổi bật ? Kờnh đào Xuy ờ Thụng qua kờnh đào xuy-ờ đó đem lại thuận lợi gỡ cho GTVT ở Tõy Nam Á ? 1. Vị trí địa lí 2. Đặc điểm tự nhiên - Khu vực có nhiều núi và cao nguyên - Phía đông bắc và tây nam tập trung nhiều núi cao, sơn nguyên đồ sộ. - Phần giữa là đồng bằng Lưỡng Hà màu mỡ. a. Địa hình SN Iran SN Thoồ Nhú Kyứ SN Arap ẹB Lửụừng Haứ b. Các đặc điểm tự nhiên khác Núi Nordiran – I ran Sơn nguyên Arap Cánh đồng lúa mì - Địa hỡnh nỳi và cao nguyờn phõn bố ở đõu, theo hướng nào ? - Và đồng bằng thỡ phõn bố ra sao? Bài 9: Khu vực tây nam á Sau 5 phỳt cử đại diện trỡnh bày 1. Vị trí địa lí 2. Đặc điểm tự nhiên a. Địa hình b. Các đặc điểm tự nhiên khác + Khí hậu: nóng, khô quanh năm. 1. Vị trí địa lí 2. Đặc điểm tự nhiên a. Địa hình b. Các đặc điểm tự nhiên khác + Khí hậu: nóng, khô quanh năm. + Sông ngòi: rất ít sông. 1. Vị trí địa lí 2. Đặc điểm tự nhiên a. Địa hình b. Các đặc điểm tự nhiên khác + Khí hậu: nóng, khô quanh năm. + Sông ngòi: rất ít + Cảnh quan: Chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc Hoang mạc Nờphut Hoang mạc cát ở Xi - ri Biển chết 1. Vị trí địa lí 2. Đặc điểm tự nhiên a. Địa hình b. Các đặc điểm tự nhiên khác + Khí hậu: nóng, khô quanh năm. + Sông ngòi: rất ít sông. + Cảnh quan: Chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc + Khoáng sản: Tài nguyên dầu mỏ là quan trọng nhất ( 65% trữ lượng dầu của thế giới) Tõy Nam Á Nằm ở khoảng KĐ: 120- 420B VĐ: 260 – 730Đ Một số vịnh, biển bao bọc Địa hỡnh chủ yếu là nỳi và cao nguyờn ,đồng bằng ở giữa Rất ớt sụng ngũi Ngó 3 của 3 chõu lục Á, Phi, Âu Vị trớ cú ý nghĩa chiến lược trong phỏt triển kinh tế Khớ hậu: núng, khụ quanh năm Vị Trớ Đặc điểm tự nhiờn Khoỏng sản: dầu mỏ và khớ đốt cú là nguồn tài nguyờn quan trọng Giaựp nhieàu vũnh, bieồn, và ủaùi dửụng b. Vũ trớ ngaừ ba cuỷa ba chaõu luùc, naốm treõn ủửụứng haứng khoõng quoỏc teỏ. c. Vũ trớ ngaừ ba cuỷa ba chaõu luùc, treõn tuyeỏn ủửụứng bieồn ngaộn nhaỏt tửứ AÂu sang AÙ. d. Naốm treõn caực tuyeỏn ủửụứng bieồn ngaộn nhaỏt vaứ ủửụứng soõng quan troùng. Hóy khoanh trũn ý đỳng nhất trong cỏc cõu sau đõy. Cõu 1 Đặc điểm nào làm cho Tõy Nam Á cú vị trớ chiến lược quan trọng Khu vực trung tõm Khu vực Đụng Nam, Tõy Nam Khu vực Đụng Bắc, Tõy Nam Khu vực Tõy Bắc, Đụng Nam Cõu 2: Địa hỡnh nỳi cao và sơn nguyờn phõn bố ở khu vực nào? Đồng bằng lưỡng hà Đồng bằng ven vịnh pecxich Cả a,b sai Cả a,b đỳng Cõu 3: Dầu mỏ tập trung chủ yếu ở đõu ? Cỏm ơn cỏc em đó nỗ lực nhiều trong tiết học hụm nay Xin cỏm ơn cỏc thầy cụ đó về dự giờ thăm lớp Bài học đến đõy kết thỳc 

File đính kèm:

  • pptbai 9 khu vuc tay nam a.ppt