Bài giảng Địa lí 8 - Cao Thị Hải Yến - Tiết 12: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Con sông này đang dần chết mòn bởi hơn 200 con đập lớn nhỏ được xây dựng ở thượng nguồn đã rút cạn nước sông, làm bùng lên một cuộc khủng hoảng nước tại hàng nghìn ngôi làng dọc bờ sông. Mặt khác, việc phát triển nhanh chóng về dân số và các ngành công nghiệp tại lưu vực này khiến sông Hằng phải nhận hàng tỉ lít nước thải mỗi ngày, biến dòng sông được coi là linh thiêng và huyền bí trở thành dòng sông ô nhiễm nhất thế giới, theo công bố của Tạp chí Time.

 

ppt28 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 2193 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 8 - Cao Thị Hải Yến - Tiết 12: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 NĂM HỌC 2012-2013 Giáo viên thực hiện: Cao Thị Hải Yến (Trường THCS Phú Trạch) Kiểm tra bài cũ: Nêu đặc điểm tự nhiên của khu vực Tây Nam Á? Tiết 12 Tiết 12 - Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á Tiết 12- Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á 620Đ 370B 980Đ 90B L­îc ®å tù nhiªn Nam ¸ Tây Nam Á Trung Á Đông Nam Á Tiết 12 - Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á Tiết 12- Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á Tây Nam Á Trung Á Đông Nam Á Tiết12- Điều kiện tự nhiêncủa Nam Á Tiết12- Điều kiện tự nhiên của Nam Á TRUNG QUỐC VỊNH BENGAL CALCUTA BIỂN A-RAP HM THAR S. HẰNG S. ẤN MIANMA SRILANKA BRAMAPUT 12000m 2000 m th× mäi téi lçi cña con ng­êi sÏ ®­îc gét röa vµ hä sÏ t×m ®­îc con ®­êng ng¾n nhÊt lªn thiªn ®µng. V× vËy mçi ngµy cã tíi 50.000 ng­êi ®Õn t¾m ë s«ng H»ng. Sông Hằng Con sông này đang dần chết mòn bởi hơn 200 con đập lớn nhỏ được xây dựng ở thượng nguồn đã rút cạn nước sông, làm bùng lên một cuộc khủng hoảng nước tại hàng nghìn ngôi làng dọc bờ sông. Mặt khác, việc phát triển nhanh chóng về dân số và các ngành công nghiệp tại lưu vực này khiến sông Hằng phải nhận hàng tỉ lít nước thải mỗi ngày, biến dòng sông được coi là linh thiêng và huyền bí trở thành dòng sông ô nhiễm nhất thế giới, theo công bố của Tạp chí Time. Tiết12- Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á Nói Hy-ma-lay-a Hoang m¹c Tha Xa van Rõng nhiÖt ®íi Èm Tiết12- Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á CẢNH QUAN KHU VỰC NAM Á Ghi nhớ Sơ đồ tóm tắt nội dung Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á Vị trí địa lí và địa hình Cảnh quan Sông ngòi Khí hậu Khí hậu, sông ngòi và cảnh quan Vĩ độ Địa hình Vị trí địa lí Tiếp giáp Ý nghĩa Hi- ma- lay- a Đồng bằng Ấn- Hằng Nhiệt đới khô Núi cao Sông Ấn, S. Hằng,, S.Bra- Ma- pút Rừng nhiệt đới ẩm, xava, hoang mạc, núi cao Sơn Nguyên Đê- can Nhiệt đới gió mùa Bài : Nối ý cột A với cột B sao cho phù hợp với đặc điểm địa hình Nam Á. 1.Hãy nối ý ở cột Khí hậu và ý ở cột Cảnh quan sao cho thích hợp: Nam Á ít lạnh hơn so với các nơi khác cùng vĩ độ là vì: A- Chịu ảnh hưởng của biển và đại dương ở phía Nam B- Có dãy Hi-ma-lay-a chắn khối khí lạnh từ Trung Á tràn xuống C- Phần lớn diện tích ở trong vùng nội chí tuyến D- Câu a và c đúng KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐẦU CÂU ĐÚNG B Học bài 10 Làm bài trong tập bản đồ Chuẩn bị bài 11(xem trước các câu hỏi in nghiêng trong bài 11) Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù theo dâi cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ sù hîp t¸c cña c¸c em häc sinh líp 8A tr­êng THCS phú Trạch! Himalaya Himalaya: vùng núi cao nhất và trẻ nhất thế giới, có tới hơn 70 đỉnh cao trên 7.000m và 14 đỉnh cao trên 8.000m. Trong đó cao nhất là đỉnh chô-mô-lung-ma ( everest) cao 8.848m - cũng là đỉnh cao nhất thế giới. Himalaya: vùng núi cao nhất và trẻ nhất thế giới, có tới hơn 70 đỉnh cao trên 7.000m và 14 đỉnh cao trên 8.000m. Trong đó cao nhất là đỉnh chô-mô-lung-ma ( everest) cao 8.848m - cũng là đỉnh cao nhất thế giới. Đỉnh Everest cao 8848 m 

File đính kèm:

  • pptDia 8 Bai 12 Khu vuc Nam A.ppt