Bài giảng Địa lí 8 - Tiết 12, Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

- Đại bộ phận có khí hậu nhiệt đới gió mùa

-Quan sát lược đồ nhận xét sự phân bố mưa?

-Là khu vực mưa nhiều của thế giới nhưng lượng mưa phân bố không đều

 

ppt26 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 5588 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 8 - Tiết 12, Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Ch©u ¸ Ch©u Phi B¶n ®å tù nhiªn ThÕ giíi Xác định vị trí khu vực Tây nam Á? Vị trí đó có gì nổi bật? Trình bày đặc điểm tự nhiên khu vực Tây Nam Á? Xác định các dạng địa hình trên lược đồ tự nhiên khu vực Tây Nam Á? Bµi 10: §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc nam ¸ 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Þa h×nh a) VÞ trÝ ®Þa lÝ b¶n ®å c¸c n­íc ch©u ¸ - Khu vùc Nam ¸ n»m ë r×a phÝa nam cña lôc ®Þa ¸- ¢u. - Khu vùc Nam ¸ n»m ë r×a phÝa nam cña lôc ®Þa ¸- ¢u. -Nằm giữa vĩ độ 8030’ B đến 350B -Tiếp giáp khu vực Tây Nam Á, Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á Giáp vịnh Ben –gan, biển Arap Bµi 10: §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc nam ¸ 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Þa h×nh 1) VÞ trÝ ®Þa lÝ Nam Á nằm giữa các vĩ độ nào? Tiếp giáp các khu vực nào? b) §Þa h×nh Quan sát hình kết hợp kiến thức SGK kể tên và xác định các dạng địa hình của khu vực Nam Á? Có 3 miền địa hình: -Phía bắc là hệ thống núi Hymalaya cao và đồ sộ, hướng Tây Bắc Đông Nam. -Ở giữa là đồng bằng Ấn Hằng rộng, bằng phẳng dài trên 3000km’ - Phía nam là sơn nguyên Đê- can với 2 rìa được nâng cao thành dãy Gat-tây và Gát- đông Quan sát hình cho biết khu vực Nam Á gồm có các kiểu khí hậu nào? 1/ Khí hậu - Đại bộ phân có khí hậu nhiệt đới gió mùa II. KHÍ HẬU, SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN TỰ NHIÊN. 1/ Khí hậu - Đại bộ phận có khí hậu nhiệt đới gió mùa -Quan sát lược đồ nhận xét sự phân bố mưa? -Là khu vực mưa nhiều của thế giới nhưng lượng mưa phân bố không đều Quan sát H 10.2 kết hợp kiến thức SGK nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của 3 địa điểm Mun-tan, Mum- bai, Se-rat-pun-di? Giải thích vì sao có sự khác nhau đó? TRUNG QUỐC VỊNH BENGAL CALCUTA BIỂN A-RAP HM THAR S. HẰNG S. ẤN MIANMA SRILANKA BRAMAPUT 12000m 2000 m thì mọi tội lỗi của con người sẽ được gột rửa và họ sẽ tìm được con đường ngắn nhất lên thiên đàng. Vì vậy, mỗi ngày có tới 50.000 người đến tắm ở sông Hằng -Quan sát lược đồ kể tên các cảnh quan tự nhiên ở khu vực Nam Á? Cảnh quan tự nhiên đa dạng: rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh quan núi cao. 3/ Cảnh quan tự nhiên: CÁC CẢNH QUAN TỰ NHIÊN Ở NAM Á Nói Hy-ma-lay-a Hoang m¹c Tha Xa van Rõng nhiÖt ®íi Èm Vì sao Nam Á có cùng vĩ độ với nước ta, nhưng có mùa đông ấm hơn? Chọn đáp án đúng nhất trong câu sau: Địa hình Nam Á từ Bắc xuống Nam: LUYỆN TẬP Núi Hymalaya,, đồng bằng Ấn Hằng, SN Đê-can SN Đê-can ,núi Hymalaya,, đồng bằng Ấn Hằng, Đồng bằng Ấn Hằng, SN Đê-can , núi Hymalaya,,, 2.Hãy nối ý ở cột khí hậu và ý ở cột cảnh quan sao cho thích hợp: luyÖn tËp -Học bài 10, kết hợp lược đồ SGK -Làm bài tập bản đồ bài 10 -Xem bài 11: +Dân cư: sự phân bố +Xã hội Nam Á 

File đính kèm:

  • pptBai 10 Dieu kien tu nhien khu vuc Nam A.ppt