Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Tiết 36, Bài 30: Thực hành Đọc bản đồ địa hình Việt Nam

Câu 1: Đi theo vĩ tuyến 220B,từ biên giới Việt-Lào đến biên giới Việt-Trung ta phải vượt qua:
a)Các dãy núi nào?

Pu Đen Đinh.

Hoàng Liên Sơn.

Con Voi.

C.c Sông Gâm.

C.c Ngân Sơn.

C.c Bắc Sơn.

ppt23 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 12/10/2021 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Tiết 36, Bài 30: Thực hành Đọc bản đồ địa hình Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_ly_lop_8_tiet_36_bai_30_thuc_hanh_doc_ban.ppt
Bài giảng liên quan