Bài giảng Địa lí 8 - Khí hậu Châu Á

Hãy chỉ vào các khu vực có khí hậu gió mùa

Kiểu khí hậu gió mùa phần lớn phân bố ở đâu?

Khí hậu gió mùa phần lớn phân bố ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á

Hãy nêu đặc điểm kiểu khí hậu gió mùa và cho biết vì sao?

 

ppt11 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 16356 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 8 - Khí hậu Châu Á, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Hãy nêu vị trí địa lý và kích thước của châu lục 2/ Hãy xác định một số dãy núi chính, sơn nguyên, đồng bằng của châu Á. 1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng: KHÍ HẬU CHÂU Á a/ Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau Hãy đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 800Đ Từ Bắc xuống Nam có 5 đới khí hậu: + Cực và cận Cực + Ôn đới + Cận nhiệt + Nhiệt đới + Xích đạo Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy? Do lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo. KHÍ HẬU CHÂU Á a/ Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau: Từ Bắc xuống Nam có 5 đới khí hậu: + Cực và cận Cực + Ôn đới + Cận nhiệt + Nhiệt đới + Xích đạo b/ Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau: Dựa vào lược đồ hãy cho biết các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó Vì sao một số đới lại chia thành nhiều kiểu khí hậu? Do lãnh thổ rộng, núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập vào nội địa. 1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng: Lược đồ khí hậu châu Á KHÍ HẬU CHÂU Á a/ Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau: b/ Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau: Do lãnh thổ rộng, núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập vào nội địa. 2/ Khí hậu châu Á phổ biến làcác kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa: 1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng: Quan sát các ảnh sau và cho biết ảnh nào là khí hậu gió mùa và ảnh nào là khí hậu lục địa? Lược đồ khí hậu châu Á A B C D Khí hậu gió mùa Khí hậu gió mùa Khí hậu lục địa Khí hậu lục địa KHÍ HẬU CHÂU Á a/ Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau: b/ Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau: 2/ Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa: 1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng:  Khí hậu châu Á rất đa dạng, phân hóa thành nhiều đới và kiểu khí hậu khác nhau. Lược đồ khí hậu châu Á Khí hậu châu Á phân hóa thế nào? KHÍ HẬU CHÂU Á 2/ Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa: 1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng: Lược đồ khí hậu châu Á a/ Các kiểu khí hậu gió mùa: Hãy chỉ vào các khu vực có khí hậu gió mùa Kiểu khí hậu gió mùa phần lớn phân bố ở đâu? Khí hậu gió mùa phần lớn phân bố ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á Hãy nêu đặc điểm kiểu khí hậu gió mùa và cho biết vì sao? KHÍ HẬU CHÂU Á 2/ Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa: 1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng: Lược đồ khí hậu châu Á a/ Các kiểu khí hậu gió mùa: Hãy chỉ vào các khu vực thuộc các kiểu khí hậu lục địa Kiểu khí hậu lục địa được phân bố ở đâu? Hãy nêu đặc điểm kiểu khí hậu lục địa và cho biết vì sao? b/ Các kiểu khí hậu lục địa: Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở các vùng nội địa và Tây Nam Á KHÍ HẬU CHÂU Á 2/ Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa: 1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng: Lược đồ khí hậu châu Á a/ Các kiểu khí hậu gió mùa: b/ Các kiểu khí hậu lục địa: Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở các vùng nội địa và Tây Nam Á Do đâu có sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa Sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa Do châu Á có kích thước rộng lớn, địa hình chia cắt phức tạp, núi và cao nguyên đồ sộ ngăn ảnh hưởng của biển vào đất liền Kieåu khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa. Kieåu khí haäu nhieät ñôùi khoâ. Kieåu khí haäu oân ñôùi luïc ñòa. Củng cố Dặn dò Về nhà chuẩn bị trước: Học thuộc bài (kết hợp lược đồ) Tìm hiểu về đặc điểm sông ngòi châu Á và sông ngòi có giá trị. - Xem H3.1 đọc và xác định các đới cảnh quan châu Á và giải thích sự phân bố các cảnh quan đó. 

File đính kèm:

  • pptBAI 2 KHI HAU CHAU A(2).ppt
Bài giảng liên quan