Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Tiết 19, Bài 14: Đông Nam Á đất liền và hải đảo

1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á

Nằm ở phía đông nam của châu Á

Gồm hai bộ phận:

+ Phần đất liền: Bán đảo Trung Ấn.

+ Phần hải đảo: Quần đảo Mã lai.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 12/10/2021 | Lượt xem: 505 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Tiết 19, Bài 14: Đông Nam Á đất liền và hải đảo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o tíi dù tiÕt häcGV: Trịnh Xuân HiếuNgày dạy: 11/01/2012Địa lí 8ĐÔNG NAM ÁĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢOTiÕt 19 - Bµi 14Ngày dạy: 11/01/2012Địa lí 8Q.sát H1.2 & H14.1, em hãy xác định vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á.Nằm ở phía đông nam của châu Á§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á- Đông Nam Á gồm mấy bộ phận? Tên gọi của các bộ phận đó?Phần đất liềnPhần hải đảo§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á - Nằm ở phía đông nam của châu Á Gồm hai bộ phận: + Phần đất liền: Bán đảo Trung Ấn.+ Phần hải đảo: Quần đảo Mã lai.1420Đ920Ч¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam ÁĐ.Ca-li-man-taĐ.Xu-ma-tơ-raĐ.Lu-xônĐ.Gia-vaĐ.Xu-la-vê-điBiển ĐôngBiển Xu-luBiển Gia-vaBiển Xu-la-vê-điBiển Ban-đa- Em hãy xác định và đọc tên các đảo của Đông Nam Á.- Em hãy xác định và đọc tên các biển của khu vực. Việt Nam giáp với biển nào?§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á - Nằm ở phía đông nam của châu Á Gồm hai bộ phận: + Phần đất liền: Bán đảo Trung Ấn.+ Phần hải đảo: Quần đảo Mã lai.2805’B1005’N1420Đ920Đ Giới hạn: Điểm cực Bắc: 2805’B Điểm cực Nam: 1005’N Điểm cực Tây: 920Đ. Điểm cực Đông: 1420Đ.§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á - Nằm ở phía đông nam của châu Á Gồm hai bộ phận: + Phần đất liền: Bán đảo Trung Ấn.+ Phần hải đảo: Quần đảo Mã lai.2805’B1005’N1420Đ920Đ- Các điểm cực: Bắc, Nam, Đông, Tây nằm ở các quốc gia nào? Giới hạn: Điểm cực Bắc: 2805’B Điểm cực Nam: 1005’N Điểm cực Tây: 920Đ. Điểm cực Đông: 1420Đ.- Là “cầu nối” giữa hai đại dương và hai châu lục nào? Ý nghĩa ra sao?-> N»m trong vµnh ®ai xÝch ®¹o vµ nhiÖt ®íi Ý nghĩa: Là cầu nối giữa châu Á với châu Đại Dương, Giữa Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.Nằm trong vùng kinh tế phát triển năng động nhất Thế giới.Ấn Độ DươngThái Bình DươngChâu ÁChâu Đại Dương§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam ÁLược đồ địa hình và hướng gió ở Đông Nam Á 2. Đặc điểm tự nhiên:HOẠT ĐỘNG NHÓMCác nhóm hoàn thành phiếu học tập: thời gian là 5 phútNhóm 1: Trình bày đặc điểm địa hình của bán đảo Trung Ấn, quần đảo Mã Lai Nhóm 2: Trình bày đặc điểm sông ngòi bán đảo Trung Ấn, quần đảo Mã LaiNhóm 3: Trình bày đặc điểm khí hậu, bán đảo Trung Ấn, quần đảo Mã LaiNhóm 4: Trình bày đặc điểm cảnh quan vµ kho¸ng s¶n bán đảo Trung Ấn, quần đảo Mã Lai§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:2. Đặc điểm tự nhiên1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam ÁTiêu mụcBán đảo Trung ẤnQuần đảo Mã LaiĐịa hìnhKhí hậuSông ngòi Cảnh quanKhoáng sản§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á 2. Đặc điểm tự nhiên§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:2. Đặc điểm tự nhiên1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam ÁTiêu mụcBán đảo Trung ẤnQuần đảo Mã LaiĐịa hìnhSông ngòiCảnh quanKhoáng sảnNúi cao hướng B-N hoặc TB- ĐN. Các cao nguyên thấp.- Bị chia cắt mạnh - Đồng bằng phù sa màu mỡ Chủ yếu là đồi núi thấp Núi hướng vòng cung hoặc ĐB- TN.Nhiều núi lửa.- Đồng bằng nhỏ, hẹp ven biểnKhí hậuHình 14.3PY§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á 2. Đặc điểm tự nhiên§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:2. Đặc điểm tự nhiên1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam ÁTiêu mụcBán đảo Trung ẤnQuần đảo Mã LaiĐịa hìnhSông ngòiCảnh quanKhoáng sảnNúi cao hướng B-N hoặc TB- ĐN. Các cao nguyên thấp.- Bị chia cắt mạnh - Đồng bằng phù sa màu mỡ Chủ yếu là đồi núi thấp Núi hướng vòng cung hoặc ĐB- TN.Nhiều núi lửa.- Đồng bằng nhỏ, hẹp ven biển Nhiệt đới ẩm gió mùa- Bão vào hè thu Xích đạo & nhiệt đới gió mùa- Nhiều bãoKhí hậu§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á2. Đặc điểm tự nhiên§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:2. Đặc điểm tự nhiên1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam ÁTiêu mụcBán đảo Trung ẤnQuần đảo Mã LaiĐịa hìnhSông ngòiCảnh quanKhoáng sảnNúi cao hướng B-N hoặc TB- ĐN. Các cao nguyên thấp.- Bị chia cắt mạnh - Đồng bằng phù sa màu mỡ Chủ yếu là đồi núi thấp Núi hướng vòng cung hoặc ĐB- TN.Nhiều núi lửa.- Đồng bằng nhỏ, hẹp ven biển Nhiệt đới ẩm gió mùa- Bão vào hè thu Xích đạo & nhiệt đới gió mùa- Nhiều bão Dày đặc, nhiều sông lớn, hướng B- N, hoặc TB- ĐN- Chế độ nước theo mùa Sông nhỏ, ngắn, dốc- Chế độ nước điều hòaKhí hậuRừng nhiệt đới ẩm§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á2. Đặc điểm tự nhiên§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:2. Đặc điểm tự nhiên1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam ÁTiêu mụcBán đảo Trung ẤnQuần đảo Mã LaiĐịa hìnhSông ngòiCảnh quanKhoáng sảnNúi cao hướng B-N hoặc TB- ĐN. Các cao nguyên thấp.- Bị chia cắt mạnh - Đồng bằng phù sa màu mỡ Chủ yếu là đồi núi thấp Núi hướng vòng cung hoặc ĐB- TN.Nhiều núi lửa.- Đồng bằng nhỏ, hẹp ven biển Nhiệt đới ẩm gió mùa- Bão vào hè thu Xích đạo & nhiệt đới gió mùa- Nhiều bão Dày đặc, nhiều sông lớn, hướng B- N, hoặc TB- ĐN- Chế độ nước theo mùa Sông nhỏ, ngắn, dốc- Chế độ nước điều hòa Rừng nhiệt đới thường xanh- Rừng thưa rụng lá, xa van Rừng nhiệt đới thường xanhPhong phú, đa dạng: Than, sắt, thiếc,đồng, dầu mỏ, khí đốtKhí hậu§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:ThuËn lîi: + Tµi nguyªn kho¸ng s¶n giµu cã + KhÝ hËu nãng Èm thu©n lîi cho c©y n«ng nghiÖp nhiÖt ®íi ph¸t triÓn + Tµi nguyªn n­íc dåi dµo + Tµi nguyªn rõng, biÓn phong phó...Khã kh¨n: + §éng ®Êt nói löa th­êng xuyªn x¶y ra + B·o, lò lôt, h¹n h¸n + KhÝ hËu nãng Èm, s©u bÖnh...Qua bảng kiến thức trên hãy cho biết đieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân coù thuaän lôïi vaø khoù khaên gì ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng?§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:Củng cốĐông Nam Á có vị trí địa lí - chính trị rất quan trọng nhờ những yếu tố:a- Tiếp giáp với Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.b- Cầu nối giữa lục địa Á-Âu với lục địa Ôxtrâylia.c- Giao thoa giữa các nền văn hoá lớn.d- Cả a,b,c đúng.§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:Củng cốa- Đồng bằngb- Núi và cao nguyênc- Núi và đồng bằngd- Núi lửa . Địa hình ở bán đảo Trung Ấn chủ yếu là:§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:a- Rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa rụng lá, xa van.b- Rừng lá cứng, rừng thưa rụng lá, xa van.c- Rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa rụng lá, hoang mạc.d- Rừng rậm nhiệt đới, rừng lá kim rụng lá, xa van.Vùng Đông Nam Á có những cảnh quan nào?Củng cố§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:a- Tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt.b- Bão, lũ lụt, động đất, núi lửa,.c- Rừng suy giảm. d- Cả a,b,c đúng . Khó khăn lớn nhất về điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á là:Củng cố§¤NG NAM ¸ - §ÊT LIÒN Vµ H¶I §¶OBµi 14:DÆn dß Về nhà các em sưu tầm tranh ảnh, các thông tin về động đất, sóng thần, bão, lũ lụt ở khu vực Đông Nam Á Học bài củ và làm bài tập số 3- Chuẩn bị bài mới về dân cư và xã hội của khu vực Đông Nam ÁXin tr©n träng c¶m ¬n C¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_ly_lop_8_tiet_19_bai_14_dong_nam_a_dat_lie.ppt