Bài giảng Địa lí 8 - Phạm THị Hạnh - Tiết 9, Bài 7: Đặc điểm phát triển Kinh tế - Xã hội các nước Châu Á

Nhóm có mức thu nhập cao và trung bình trên tập trung chủ yếu ở khu vực nào? Chiếm tỉ lệ cao hay thấp? Đều có mức thu nhập cao nhưng giữa Nhật Bản và Cô-oét khác nhau như thế nào?

 

ppt31 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 5139 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 8 - Phạm THị Hạnh - Tiết 9, Bài 7: Đặc điểm phát triển Kinh tế - Xã hội các nước Châu Á, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
1. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội của các nước và vùng lãnh thổ châu Á hiện nay. Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 nền kinh tế các nước châu Á như thế nào? Hãy nhận xét về một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội của các nước và vùng lãnh thổ châu Á năm 2001? Căn cứ vào mức thu nhập có thể chia các quốc gia và lãnh thổ châu Á thành mấy nhóm nước? Thu nhập cao > 9266 USD/người/năm Trung bình trên từ 2996 - 9265 USD/người/năm Trung bình dưới từ 756-2995 USD/người/năm Thấp Có tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP nhỏ. c .Các nước có mức thu nhập trung bình dưới: Nhóm 2: Nhóm có mức thu nhập trung bình dưới và thấp tập trung chủ yếu ở khu vực nào? Chiếm tỉ lệ cao hay thấp? Tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP của 2 nhóm nước này như thế nào? TRUNG QUỐC LÀO VIỆT NAM XI- RI I RAN ẤN ĐỘ MÔNG CỔ 36 53 23,6 23,8 15 Nông nghiệp 33,0 46,5 42,6 24,3 38,6 Dịch vụ Nhóm 3: Tính mức thu nhập của Nhật Bản cao hơn Lào, hơn Việt Nam là bao nhiêu lần? Tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP của nứơc thu nhập cao khác với nứơc thu nhập thấp ở chỗ nào? Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NÔNG DÂN NHÀ Ổ CHUỘT CÔNG NHÂN TRUNG QUỐC CÓ TỐC ĐỘ CÔNG NGHIỆP HÓA NHANH 1. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội của các nước và vùng lãnh thổ châu Á hiện nay. a. Các nước có mức thu nhập cao. - Nhật Bản, Cô-oét,.. chiếm tỉ lệ nhỏ: có nền kinh tế phát triển cao hoặc nhờ vào nguồn dầu mỏ. b. Các nước có mức thu nhập trung bình trên: - Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a : có mức độ công nghiệp hóa khá cao và nhanh => Có tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP nhỏ. c .Các nước có mức thu nhập trung bình dưới: - Trung Quốc, Xi-ri: có tốc độ công nghiệp hóa nhanh. d. Các nước có mức thu nhập thấp: ĐÓI NGHÈO TRẺ EM SUY DINH DƯỠNG NHÀ Ổ CHUỘT TRẺ EM BỊ BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG KÊNH NHIÊU LỘC TRƯỚC KIA VÀ HIỆN NAY NÔNG THÔN THÀNH PHỐ Năm 2013 GDP/người Việt Nam đã đạt mức 1.960 USD/người 1. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội của các nước và vùng lãnh thổ châu Á hiện nay. a. Các nước có mức thu nhập cao. - Nhật Bản, Cô-oét,.. chiếm tỉ lệ nhỏ: có nền kinh tế phát triển cao hoặc nhờ vào nguồn dầu mỏ. b. Các nước có mức thu nhập trung bình trên: - Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a : có mức độ công nghiệp hóa khá cao và nhanh => Có tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP nhỏ. c .Các nước có mức thu nhập trung bình dưới: - Trung Quốc, Xi-ri: có tốc độ công nghiệp hóa nhanh. d. Các nước có mức thu nhập thấp: Lào, Việt Nam…, chiếm tỉ lệ cao nhất. =>Có tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP lớn. Xác định trên lược đồ các nước có mức thu nhập cao nhất và các nước có mức thu nhập thấp nhất? Xác định các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới? (gọi là nước Níc) XIN-GA-PO HÀN QUỐC VÙNG LÃNH THỔ ĐÀI LOAN Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới (gọi là nước Níc) có đặc điểm: a. Có nền kinh tế-xã hội phát triển toàn diện. b. Có mức độ công nghiệp hóa khá cao và nhanh. c. Có tốc độ công nghiệp hoá nhanh nhưng nông 	nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng. d. Có nguồn tài nguyên dồi dào. - Về nhà học và làm bài tập - Chuẩn bị bài 8. Xem kĩ lược đồ, biểu đồ, các hình minh họa trong bài và trả lời các câu hỏi sau: 1. Những thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được biểu hiện như thế nào?2. Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số nước Tây Nam Á lại trở thành những nước có thu nhập cao? 

File đính kèm:

  • pptBÀI 7-ĐỊA 8-HẠNH-VTT.ppt