Bài giảng Địa lí 8 - Tiết 10, Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước Châu Á

? Tại sao Thái Lan, Việt Nam có sản lượng lúa thấp hơn Trung Quốc, ấn Độ nhưng xuất khẩu gạo lại đứng thứ nhất, thứ hai thế giới?

- Trung Quốc, ấn Độ là những nước đông dân nhất thế giới.

? Em hãy cho biết những nước đạt thành tựu vượt bậc trong sản xuất lương thực ở Châu á là những nước nào?

- Trung Quốc, ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 3885 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 8 - Tiết 10, Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước Châu Á, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BàI 8 tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước châu á Trong mấy chục năm cuối thế kỷ 20, phần lớn các nước Châu á đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nhìn chung sự phát triển của các nước không đồng đều, song nhiều nước đã đạt được một số thành tựu. GIÁO VIấN : Nguyễn Ánh Mai KIỂM TRA MIỆNG Cõu hỏi 1: Neõu ủaởc ủieồm phaựt trieồn kinh teỏ xaừ hoọi cuỷa caực nửụực chaõu AÙ?( 5 điểm)-Vieọt Nam, Laỉo, Cam-pu-chia, Mi-an-ma laứ nhửừng nửụực coự trỡnh ủoọ PT nhử theỏ naứo?( 3 đ) *Đỏp ỏn:- Sau chieỏn tranh theỏ giụựi laàn thửự 2, neàn kinh teỏ caực nửụực chaõu AÙ coự sửù chuyeồn bieỏn maùnh meừ theo hửụựng coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa, song trỡnh ủoọ phaựt trieồn kinh teỏ giửừa caực nửụực vaứ caực vuứng laừnh thoồ khoõng ủeàu ( 5ủ) - Vieọt Nam, Laứo, Cam-pu-chia, Mi-an-ma laứ nhửừng nửụực ủang phaựt trieồn, neàn kinh teỏ chuỷ yeỏu dửùa vaứo saỷn xuaỏt noõng nghieọp ( 3ủ) Cõu hỏi 2 	? Em hãy cho biết tại sao Nhật Bản lại trở thành nước phát triển sớm nhất ở Châu á? ( 2 điểm) - Nhật Bản nhờ sớm thực hiện cuộc cải cách Minh trị vào nữa cuối thế kỷ 19. BàI 8 tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước châu á ? Dựa vào hình trên và kiến thức đã học, em hãy điền vào bảng sau các cây trồng, vật nuôi khác nhau cơ bản giữa các khu vực Châu á? 1. Nông nghiệp BàI 8 tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước châu á Lúa gạo, lúa mì, ngô. Chè, bông, cao su, cà phê, dừa... Lúa mì Chè, bông, chà là. Trâu bò, lợn, gà vịt... Dê, bò, ngựa cừu... Hãy điền vào chỗ trống: 1. Ngành .................... .................giữ vai trò quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp ở Châu á. 2. Loại cây lương thực quan trọng nhất là .................... 3. Lúa nước chiếm ................ sản lượng gạo toàn thế giới. 4. Lúa mì chiếm ................sản lượng lúa mì toàn thế giới. 1. Nông nghiệp sản xuất lương thực cây lúa 93% 39% - Sự phát triển nông nghiệp của các nước Châu á không đều - Có hai khu vực cây trồng vật nuôi khác nhau. - Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất. BàI 8 tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước châu á ? Dựa vào hình trên, em hãy cho biết những nước nào ở Châu á sản xuất nhiều lúa gạo và tỷ lệ so với thế giới là bao nhiêu? Trung Quốc và ấn Độ là những nước sản xuất nhiều lúa gạo ( Trung Quốc: 28,7%, ấn Độ: 22,9% so với thế giới.) BàI 8 tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước châu á 1. Nông nghiệp ? Tại sao Thái Lan, Việt Nam có sản lượng lúa thấp hơn Trung Quốc, ấn Độ nhưng xuất khẩu gạo lại đứng thứ nhất, thứ hai thế giới? - Trung Quốc, ấn Độ là những nước đông dân nhất thế giới. - Thái Lan Việt Nam, xuất khẩu gạo đứng thứ nhất, thứ hai thế giới ? Em hãy cho biết những nước đạt thành tựu vượt bậc trong sản xuất lương thực ở Châu á là những nước nào? - Trung Quốc, ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam. BàI 8 tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước châu á 1. Nông nghiệp ? Dựa vào hình trên, em hãy nhận xét: Nội dung hình. Diện tích mảnh ruộng Số lao động Công cụ sản xuất Trình độ sản xuất? BàI 8 tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước châu á 1. Nông nghiệp ? Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết: - Những nước nào khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất? - Những nước nào sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu? 2. Công nghiệp BàI 8 tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước châu á Những nước khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất là: Trung Quốc, ảrập Xêút, Bru-nây. Những nước sử dụng các sản phẩm khai thác để xuất khẩu: Côoét, ảrập Xêút, Inđônêsia. Hầu hết các nước Châu á đều ưu tiên phát triển công nghiệp. 2. Công nghiệp Sản xuất công nghiệp phát triển chưa đều. BàI 8 tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước châu á Ngành luyện kim, cơ khí điện tử phát triển mạnh ở: Nhật Bản, Trung Quốc, ấn Độ, Đài Loan. ? Công nghiệp luyện kim cơ khí điện tử phát triển mạnh ở những nước nào của Châu á? ? Công nghiệp nhẹ phát triển ở những nước nào ở Châu á? 2. Công nghiệp Công nghiệp nhẹ phát triển hầu hết các nước Châu á. BàI 8 tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước châu á 3. Dịch vụ ? Dựa vào bảng trên, em cho cho biết tên những nước có ngành dịch vụ phát triển? - Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapo. - Các nước có hoạt động dịch vụ cao là những nước có trình độ phát triển cao, đời sống nhân dân được nâng cao cải thiện rõ rệt. BàI 8 tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước châu á Bài tập Em hãy điền một số quốc gia và vùng lãnh thổ Châu á đã đạt những thành tựu lớn trong phát triển kinh tế vào bảng sau: ấn Độ, Trung Quốc Thái Lan, Việt Nam Nhật Bản Singapo, Hàn Quốc Đài Loan Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo, Malaysia HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC -Đối với bài học ở tiết học này: +Học bài kết hợp SGK +Làm bài tập bản đồ -Đối với bài học ở tiết học tiếp theo +Khu vực Tõy Nam Á +Tỡm hiểu vị trớ của khu vực +Tỡm hiểu kinh tế của cỏc nước trong khu vực. +Nguồn tài nguyờn ks của khu vực là gỡ? HẾT CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY Cễ CÙNG CÁC EM HỌC SINH ĐÃ ĐẾN THAM DỰ BUỔI HỌC NÀY 

File đính kèm:

  • pptgiaoan dia 8 bai 8 tiet 10.ppt