Bài giảng Địa lí 8 - Bài 2: Khí hậu Châu Á

Nguyên nhân chính làm cho khí hậu Châu Á phân hóa

phức tạp là :

 

Vì Châu Á có nhiều núi và cao nguyên đồ sộ , đồng bằng rộng lớn

Vì Châu Á có kích thước rộng lớn , dạng hình khối

Vì Châu Á trải dài trên nhiều vĩ tuyến

Vì Châu Á có hệ thống núi ,cao nguyên cao đồ sộ ,chạy theo hai

hướng Đ-T và B-N ngăn chặn ảnh hưởng của biển vào sâu

trong nội địa

 

ppt11 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 4906 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 8 - Bài 2: Khí hậu Châu Á, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Hãy nêu vị trí địa lý và kích thước của châu Á? 2/Đặc điểm chính địa hình châu Á? 1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng: KHÍ HẬU CHÂU Á a/ Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau Hãy đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 800Đ Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy? BÀI 2 Do lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo. 1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng: KHÍ HẬU CHÂU Á a/ Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau BÀI 2 Dựa vào lược đồ hãy cho biết các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó b/ Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau: Vì sao một số đới lại chia thành nhiều kiểu khí hậu? Do lãnh thổ rộng, núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập vào nội địa. 1/ Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng: KHÍ HẬU CHÂU Á a/ Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau BÀI 2 Trong các kiểu khí hậu, kiểu khí hậu nào là phổ biến ? b/ Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau: 2/ Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa: Quan sát các ảnh sau và cho biết ảnh nào là khí hậu gió mùa và ảnh nào là khí hậu lục địa? A B C D Khí hậu gió mùa Khí hậu gió mùa Khí hậu lục địa Khí hậu lục địa Do đâu có sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa Do châu Á có kích thước rộng lớn, địa hình chia cắt phức tạp, núi và cao nguyên đồ sộ ngăn ảnh hưởng của biển vào đất liền Xác định trên lược đồ các khu vực gió mùa của Châu Á ? Nguyên nhân chính làm cho khí hậu Châu Á phân hóa phức tạp là : A D C B Vì Châu Á có nhiều núi và cao nguyên đồ sộ , đồng bằng rộng lớn Vì Châu Á có kích thước rộng lớn , dạng hình khối Vì Châu Á trải dài trên nhiều vĩ tuyến Vì Châu Á có hệ thống núi ,cao nguyên cao đồ sộ ,chạy theo hai hướng Đ-T và B-N ngăn chặn ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa Kieåu khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa. Kieåu khí haäu nhieät ñôùi khoâ. Kieåu khí haäu oân ñôùi luïc ñòa. Bài tập Dặn dò Về nhà chuẩn bị trước: Học thuộc bài (kết hợp lược đồ) Tìm hiểu về đặc điểm sông ngòi châu Á và sông ngòi có giá trị. - Xem H3.1 đọc và xác định các đới cảnh quan châu Á và giải thích sự phân bố các cảnh quan đó. 

File đính kèm:

  • pptBai 2 Khi hau chau A(1).ppt