Bài giảng Địa lí 8 - Khu vực Tây Nam Á

Đặc điểm nào làm cho khu vực Tây Nam á có vị trí chiến lược quan trọng?

a. Giáp nhiều vùng biển , đại dương, có kênh đào Xuyê.

b. Vị trí ngã ba của 3 châu lục, nằm trên đường hàng không quốc tế

c. Vị trí ngã ba của 3 châu lục, Trên tuyến đưường biển ngắn nhất từ Âu sang á.

d. Nằm trên các tuyến đưường biển ngắn nhất và đường sông quan trọng.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 5843 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 8 - Khu vực Tây Nam Á, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Khu vực Tây á trên bản đồ thế giới Vịnh Péc xích Biển Ca-Xpi Biển đen Biển A-Ráp Biển đỏ Địa Trung Hải Khu vực Nam Á Khu vựcTrung Á Châu Phi Cùc Nam 120 B cùc B¾c 420B Cùc §«ng 730 Đ Cùc T©y 260 Đ Cao nguyên I- Ran Cao nguyên Thổ Nhĩ Kỳ Cao nguyên Arap Đồng bằng Lưỡng Hà Hoạt động nhóm: Dựa vào lược đồ tự nhiên Tây Nam Á Nhóm 1: Trình bày đặc điểm địa hình Nhóm 2 : Đặc điểm của khí hậu Nhóm 3: Đặc điểm của sông ngòi và cảnh quan Nhóm 4: Khoáng sản Hoang m¹c nhiÖt ®íi L¹c ®µ chë hµng qua hoang m¹c Cảnh quan của khu vực Tây Nam Á Nhà thờ Hồi giáo Tây Nam Á có nền văn minh cổ đại (Văn minh Lưỡng Hà) Vườn treo Babilon Khai thác dầu ở Iran Đường ống dẫn dầu từ Cô-oét ra cảng biển Chiến tranh I ran – I rắc (1980-1988) Chiến tranh Ixraen – Li băng ChiÕn tranh MÜ vµ Irắc (3/2003) KHU VỰC TÂY NAM Á Vị trí địa lý Điều kiện tự nhiên Kinh tế – chính trị Nằm ở ngã ba của 3 châu lục Á, Âu, Phi Có ý nghĩa chiến lược quan trọng Núi, sơn nguyên Khí hậu khô hạn Cảnh quan hoang mạc bán hoang mạc Tài nguyên dầu mỏ khí đốt. Công nghiệp khai thác, chế biến, xuất dầu mỏ. Chính trị Không ổn định CỦNG CỐ KIẾN THỨC a. Giáp nhiều vùng biển , đại dương, có kênh đào Xuyê. b. Vị trí ngã ba của 3 châu lục, nằm trên đường hàng không quốc tế c. VÞ trÝ ng· ba cña 3 ch©u lôc, Trªn tuyÕn ®­ường biÓn ng¾n nhÊt tõ ¢u sang ¸. d. N»m trªn c¸c tuyÕn ®­ường biÓn ng¾n nhÊt vµ ®­êng s«ng quan träng. Câu 1: Đặc điểm nào làm cho khu vực Tây Nam á có vị trí chiến lược quan trọng? c. a. Chính trị không ổn định b. Sự tranh chấp giữ các bộ tộc, dân tộc trong khu vưc c. Sự can thiệp, gây chiến tranh giữa các nước đế quốc d. Tất cả các câu trên đều đúng Câu 2: Hãy chọn ý đúng trong những ý sau:Những khó khăn ảnh hưởng đến sự pháttriển kinh tế – xã hội của khu vực? d. Bài Tập Khu vực Tây Nam Á không có các kiểu khí hậu nào? A. Cận nhiệt Địa Trung Hải B. Cận nhiệt lục địa C. Nhiệt đới gió mùa D. Nhiệt đới khô DẶN DÒ *Học bài cũ. *Bài mới: - Nam Á có mấy miền địa hình. Nêu đặc điểm của mỗi miền. - Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự phân bố mưa không đều ở khu vực Nam Á? 

File đính kèm:

  • pptkhu vuc tay nam a dia li 8.ppt