Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Do khủng hoảng tài chính tại Thái lan vào năm 1997 đã làm cho nền kinh tế bị sa sút , tăng trưởng âm .Cuộc khủng hoảng đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế nhiều nước trong khu vực .

Tại sao muốn phát triển nền kinh tế một cách bền vững thì phải quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường ? Các nước Ñông nam á đã thực hiện tốt yêu cầu nầy chưa , cho ví dụ minh hoạ ?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 656 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Địa lý 8Bài 16ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CÁC NƯỚC ÑÔNG NAM ÁGiáo viên giảng dạy Nguyễn Đức NghiễmKiểm tra bài cũCâu 1: Nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực Ñông Nam Á ?Câu 2: Trình bày những nét tương đồng và khác biệt trong đời sống xã hội , kinh tế và văn hố của các nước trong khu vực Ñông Nam Á ?ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CÁC NƯỚC ÑÔNG NAM ÁBài 161- Nền kinh tế các nước Ñông nam á phát triển khá nhanh, song chưa vững chắcBằng kiến thức đã học , hãy cho biết đặc điểm chung nền kinh tế các nước Ñông nam á trong thời kỳ thuộc địa ?Dựa vào nội dung SGK, hãy trình bày những nguyên nhân giúp cho nền kinh tế các nước ĐNÁ có sự tăng trưởng khá nhanh trong giai đoạn hiện nay ?Teân nöôùc19901994199619982000In-ñoâ-neâ-xi-a9,07,57,8-13,24,8Ma-lai-xi-a9,09,210,0-7,48,3Phi-lip-pin3,04,45,8-0,64,0Thai-lan11,29,05,9-10,84,4Vieät nam5,18,89,35,86,7Xin-ga-po8,911,47,60,19,9Bảng 16.1- Tình hình tăng trưởng kinh tế của một số nước Ñông Nam Á ( % GDP tăng so với năm trước )Dựa vào bảng 16.1 hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước và so sánh với tăng trưởng bình quân của thế giới(mức tăng GDP bình quân của TG trong thập niên 90 là 3%) :Thảo luậnnhómGiai đoạn 1990-1996Giai đoạn 1998-2000N1N2Nhoùm 11990-1994Nöôùc coù möùc taêng ñeàu Nöôùc coù möùc taêng khoâng ñeàuNhoùm 219982000Nöôùc khoâng taêng tröôûngNöôùc taêng tröôûng thaápNöôùc taêng tröôûng > 6%Nöôùc taêng tröôûng 1% = 3,60 => 26,2%=26,2 x 3,6 =94,320 Vẽ 4 hình tròn , dùng thước đo độ xác định số độ của từng đối tượng đã được tính để vẽVề nhàLàm bài tập và trả lời các câu hỏi SGKChuẩn bị tiết sau :Đọc trước nội dung bài 17Đọc và tìm hiểu trước hình 17.1 và 17.2

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_ly_lop_8_bai_16_dac_diem_kinh_te_cac_nuoc.ppt