Bài giảng Địa lí 8 - Bài 8: Đặc điểm phát triển kinh tế các nước Châu Á

- Tốc độ CNH nhanh, nông nghiệp có vai trò quan trọng, dịch vụ phát triển, tốc độ tăng truưởng KT khá cao

- Nền KT chủ yếu dựa vào nông nghiệp

 

ppt21 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 2976 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 8 - Bài 8: Đặc điểm phát triển kinh tế các nước Châu Á, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 Bảng 7.2. Một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội ở một số nước châu á năm 2001 Theo ngõn hàng thế giới phõn loại trong năm 2002 Dưới 735USD/người/năm thu nhập thấp. Từ 735 đến 2934USD/người/ năm : Thu nhập TB dưới. Từ 2935 đến 9075USD/người/năm: Thu nhập TB trờn Trờn 9075 USD/người/năm : Thu nhập cao Bảng 7.2. Một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội ở một số nước châu á năm 2001 Thảo luận theo bàn(3 phỳt): Dựa vào bảng 7.2 hóy cho biết: Nước cú bỡnh quõn GDP đầu người cao nhất so với nước thấp nhất chờnh nhau khoảng bao nhiờu lần ? Tỉ trọng giỏ trị nụng nghiệp trong cơ cấu GDP của nước thu nhập cao khỏc với nước thu nhập thấp ở chỗ nào ? Bảng 7.2. Một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội ở một số nước châu á năm 2001 - Nước cú bỡnh quõn GDP đầu người cao nhất là Nhật Bản nước cú bỡnh quõn GDP đầu người thấp nhất là Lào chờnh nhau khoảng 105 lần Tỉ trọng giỏ trị nụng nghiệp trong cơ cấu GDP của nước thu nhập cao thỡ thấp tỉ trọng giỏ trị nụng nghiệp trong co cấu GDP củanước thu nhập thấp thỡ cao Phát triển cao Nền KT – XH phát triển toàn diện Nhật Bản NHAÄT BAÛN Phát triển cao Công nghiệp mới Nền KT – XH phát triển toàn diện Mức độ công nghiệp hoá khá cao và nhanh Nhật Bản Xingapo, Hàn Quốc, Đài Loan.... SIN-GA PO Phát triển cao Công nghiệp mới Đang phát triển Nền KT – XH phát triển toàn diện Mức độ công nghiệp hoá khá cao và nhanh - Tốc độ CNH nhanh, nông nghiệp có vai trò quan trọng, dịch vụ phát triển, tốc độ tăng trưưởng KT khá cao Nhật Bản Xingapo, Hàn Quốc, Đài Loan.... -Trung Quốc , ấn Độ, Thái Lan..... - Mianma, Lào, Bănglađet, Nêpan..... - Nền KT chủ yếu dựa vào nông nghiệp TRUNG QUOÁC AÁN ẹOÄ AÁN ẹOÄ Phát triển cao Công nghiệp mới Đang phát triển Giàu Nền KT – XH phát triển toàn diện Mức độ công nghiệp hoá khá cao và nhanh - Tốc độ CNH nhanh, nông nghiệp có vai trò quan trọng, dịch vụ phát triển, tốc độ tăng trưưởng KT khá cao Trình độ phát triển KT- XH chưa cao Nhật Bản Xingapo, Hàn Quốc, Đài Loan.... -Trung Quốc , ấn Độ, Thái Lan..... - Mianma, Lào, Bănglađet, Nêpan..... Cô-oet, Brunây, ảrậpxêut.. - Nền KT chủ yếu dựa vào nông nghiệp KHAI THAÙC DAÀU ễÛ AÛ-RAÄP-XEÂ-UÙT Hình 7.1: Lược đồ phân loại các quốc gia và lãnh thổ châo á theo mức thu nhập - Còn nhiều quốc gia có thu nhập thấp, đời sống khó khăn Hình 17: Lược đồ phân loại các quốc gia và lãnh thổ châu á theo mức thu nhập Nam á đông Nam á Hình 7.1: Lược đồ phân loại các quốc gia và lãnh thổ châu á theo mức thu nhập Caõu 1: ẹieàn vaứo chỗ troỏng caực kieỏn thửực phuứ hụùp ủeồ hoaứn chổnh hai caõu saua. Nhửừng nửụực coự mửực thu nhaọp trung bỡnhvaứ thaỏp,thỡ tyỷ troùng giaự trũ noõng nghieọp trong cụ caỏu GDP…………vớ duù ……………………………………………b. Nhửừng nửụực coự mửực thu nhaọp khaự cao vaứ cao,thỡ tyỷ troùng giaự trũ noõng nghieọp trong cụ caỏu GDP…………vớduù…………………………………………........... cao Laứo,Vieọt Nam,Xiri… thaỏp Nhaọt Baỷn, Haứn Quoỏc,Coõoet… CỦNG CỐ - Về nhà học và làm bài tập - Chuẩn bị bài 8. Xem kĩ lược đồ, biểu đồ, cỏc hỡnh minh họa trong bài và trả lời cỏc cõu hỏi sau: 1. Những thành tựu về nụng nghiệp của cỏc nước chõu Á được biểu hiện như thế nào?2. Dựa vào nguồn tài nguyờn nào mà một số nước Tõy Nam Á lại trở thành những nước cú thu nhập cao? HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ Soạn nội dung cõu hỏi TBD chuẩn bị bài 8: Tỡnh hỡnh phỏt triển kinh tế - xó hội ở cỏc nước chõu Á. - Học bài 

File đính kèm:

  • pptBAI 8 DAC DIEM PHAT TRIEN KINH TE CAC NUOC CHAU A.ppt