Bài giảng Địa lí 8 - Bài 4: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở Châu Á

 Nhóm 1, 2: Từ H 4.1, đọc tên các trung tâm áp cao và áp thấp? Hướng gió chính của các khu vực? Thổi từ áp cao nào đến áp thấp nào?

Nhóm 3, 4: Từ H 4.2, hãy đọc tên các trung tâm áp cao và áp thấp? Hướng gió chính của các khu vực? Thổi từ áp cao nào đến áp thấp nào

 

ppt19 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 8094 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 8 - Bài 4: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở Châu Á, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Tiết 4 Bài 4 1. Hoàn lưu gió mùa ở châu Á: Trong một năm ở châu Á có mấy loại gió mùa hoạt động? Nêu đặc tính của các loại gió mùa ấy? Tiết 4 Bài 4 - Một năm có 2 loại gió mùa hoạt động: gió mùa mùa Đông và gió mùa mùa Hạ. - Đặc tính 2 loại gió mùa khác nhau. 1. Hoàn lưu gió mùa ở châu Á: Nhận xét về trị số các đường đẳng áp ở trung tâm áp cao và áp thấp có gì khác nhau? Tiết 4 Bài 4 - Một năm có 2 loại gió mùa hoạt động: gió mùa mùa Đông và gió mùa mùa Hạ. - Đặc tính 2 loại gió mùa khác nhau. 1. Phân tích hướng gió về mùa đông và mùa Ha: 1. Hoàn lưu gió mùa ở châu Á: Nhóm 1, 2: Từ H 4.1, đọc tên các trung tâm áp cao và áp thấp? Hướng gió chính của các khu vực? Thổi từ áp cao nào đến áp thấp nào? Nhóm 3, 4: Từ H 4.2, hãy đọc tên các trung tâm áp cao và áp thấp? Hướng gió chính của các khu vực? Thổi từ áp cao nào đến áp thấp nào Nhóm 1: Từ H 4.1, đọc tên các trung tâm áp cao và áp thấp? Hướng gió chính của các khu vực? Thổi từ áp cao nào đến áp thấp nào? Xi-Bia A-lê-út Ô-xtrây-li-a Nam Phi NHIỆT ĐỘ XUỐNG THẤP -60 OC Ap cao Xi-Bia đến áp thấp A-lê-út Áp cao Xi-bia đến áp thấp Ô-xtrây-li-a Áp cao Xi-bia đến áp thấp Nam Phi Đông Á Đông Nam Á Nam Á Đông Bắc (tín phong khô nóng) Bắc, Đông Bắc Tây Bắc Xi-Bia A-lê-út Ô-xtrây-li-a Nam Phi Vì sao khu vực Đông Á hướng gió thổi mùa đông (TB) lại khác khu vực Đông Nam Á và Nam Á (ĐB)? Do áp thấp A-lê-út đã hút gió. Nhóm 3: Từ H 4.2, hãy đọc tên các trung tâm áp cao và áp thấp? Hướng gió chính của các khu vực? Thổi từ áp cao nào đến áp thấp nào I-Ran Ha-oai Nam Ấn Độ Dương Nam Á Đông Á Đông Nam Á Tây Nam, Đông Nam Tây Nam Đông Nam Áp cao Ô-xtrây-li-a và Nam Ấn Độ Dương đến áp thấp I-Ran Áp cao Ha-oai đến áp thấp I-Ran. Áp cao Nam Ấn Độ Dương đến áp thấp I-Ran Vì sao ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á hướng gió thổi mùa Hạ lại có hướng ĐN? Do áp cao Ha-Oai hình thành và đẩy làm lệch hướng gió Nguyên nhân hình thành hai loại gió mùa ở châu Á? Nam Á Đông Á Đông Nam Á Tây Nam, Đông Nam Tây Nam Đông Nam Áp cao Ha-oai đến áp thấp I-Ran. Áp cao Nam Ấn Độ Dương đến áp thấp I-Ran. => Do sự sưởi nóng và hóa lạnh theo mùa, khí áp trên lục địa cũng như trên biển thay đổi theo mùa. Sự chênh lệch khí áp ấy đã hình thành nên hai loại gió mùa khác nhau về thời gian hình thành, hướng thổi và đặc tính. Áp cao Ô-xtrây-li-a và NAĐD đến áp thấp I-Ran Hãy xác định trên lược đồ các trung tâm áp cao và các trung tâm áp thấp ? Yếu tố khác nhau cơ bản của 2 loại gió mùa là gì? Về nhà học bài. Chuẩn bị bài 5, xem kĩ bảng 5.1, H 5.1 và các câu hỏi trong bài. Đem theo máy tính để làm bài 

File đính kèm:

  • pptBÀI 4 THỰC HÀNH ĐỊA 8- HẠNH -VTT.ppt