Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Tiết 10, Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở các nước châu Á

Có hai khu vực cây trồng, vật nuôi khác nhau: gió mùa ẩm, lục địa khô hạn.

- Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.

+ Trung Quốc, Ấn Độ là những nước sản xuất nhiều lúa gạo.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 648 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Tiết 10, Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở các nước châu Á, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 QUý thÇy c« gi¸o vÒ dù tiÕt d¹y h«m nayNgười thực hiện:Huỳnh Hữu HiềnTrường THCS Hưng Khánh Trung ANhiÖt LiÖt Chµo MõngKiểm tra bài cũ: Trình bày các đặc điểm chính về tình hình phát triển KT – XH của các nước châu Á?* Trả lời : Tình trạng phát triển kinh tế còn chậm do trước kia bị đế quốc chiếm đóng.Sau chiến tranh thế giới thứ 2 kinh tế các nước Châu Á có sự chuyển biến mạnh mẽ theo theo hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa.Trình độ phát triển kT giữa các nước và vùng lãnh thổ không đồng đềuTIẾT 10
BÀI 8TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ -XAÕ HOÄI ÔÛ CAÙC NÖÔÙC CHAÂU AÙTiết 10- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á1. Nông nghiệp:Tổ 1: Dựa vào lược đồ H8.1 cho biết các nước thuộc khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng và vật nuôi nào là chủ yếu ? Tổ 2: Dựa vào lược đồ H8.1 cho biết khu vực Tây Nam Á và vùng nội địa có những loại cây trồng, vật nuôi nào là phổ biến?.Tổ 3: Qua thông tin SGK hãy điền kiến thức thích hợp vào chỗ () - Loại cây  là quan trọng nhất - Châu Á chiếm  sản lượng lúa gạo toàn thế giới. - Châu Á chiếm  sản lượng lúa mì toàn thế giới.Tổ 4: Quan sát biểu đồ 8.2 và kênh chữ SGK cho biết những nước nào ở châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và tỉ lệ so với thế giới là bao nhiêu? Nước nào xuất khẩu lúa gạo đứng đầu thế giới?Thảo luận nhóm: 5 phútTiết 10- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á1. Nông nghiệp:Lúa gạo, lúa mì,ngô, chè, cao sucà phê, dừaTrâu, bò, lợnLúa mì, bông, chè,chà là Cừu, bò, ngựa, dê...Tổ 1: Dựa vào lược đồ H8.1 cho biết các nước thuộc khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng và vật nuôi nào là chủ yếu ? Tổ 2: Dựa vào lược đồ H8.1 cho biết khu vực Tây Nam Á và vùng nội địa có những loại cây trồng, vật nuôi nào là phổ biến?.Tiết 10- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á 1. Nông nghiệpKhu vùcC©y trångVËt nu«i §«ng ¸ §«ng Nam ¸ Nam ÁLúa gạo, lúa mì, ngô, chè, cà phê, cao su Trâu, bò, lợn, gia cầmT©y Nam ¸ vµ c¸c vïng néi ®ÞaLúa mì, bông, chè, chà là Cừu, bò, ngựa Tại sao cây trồng, vật nuôi ở hai khu vực trên lại khác nhau?Khí hậu gió mùaĐồng bằngKhí hậu khô nóngĐịa hình caoTiết 10- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á 1. Nông nghiệp Có hai khu vực cây trồng, vật nuôi khác nhau: gió mùa ẩm, lục địa khô hạn.Tổ 3: Qua thông tin SGK và điền kiến thức thích hợp vào chỗ () - Loại cây  là quan trọng nhất - Châu Á chiếm  sản lượng lúa gạo toàn thế giới. - Châu Á chiếm  sản lượng lúa mì toàn thế giới.lương thực93% 39%Địa hình cao, khí hậu khô(39% sản lượng thế giới)Đồng bằng, khí hậu nóng ẩm(93% sản lượng thế giới)Tiết 10- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á1. Nông nghiệp Có hai khu vực cây trồng, vật nuôi khác nhau: gió mùa ẩm, lục địa khô hạn.- Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.+ Trung Quốc, Ấn Độ là những nước sản xuất nhiều lúa gạo.Tổ 4: Quan sát biểu đồ 8.2 cho biết những nước nào ở châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và tỉ lệ so với thế giới là bao nhiêu? Nước nào xuất khẩu lúa gạo đứng đầu thế giới? 28,7%22,9%6%4,6%Tiết 10- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà  HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á1. Nông nghiệp- Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đều.- Có hai khu vực cây trồng, vật nuôi khác nhau: gió mùa ẩm, lục địa khô hạn.- Sản lượng lương thực giữ vai trò quan trọng nhất+ Trung Quốc, Ấn Độ là những sản xuất nhiều lúa gạo.+ Thái Lan, Việt Nam là những nước xuất khẩu gạo đứng thứ nhất, thứ hai thế giới.Tại sao Trung Quốc, Ấn Độ lànước sản xuấtnhiều lúa gạo nhưng không phải là nước xuất khẩu gạo thứ nhất và thứ hai thế giới?Phi líp pinIn-đô-nê-xi-aThái LanTrình độ sản xuất thấpViệt NamQuan sát H8.3 em có nhận xét gì về trình độ sản xuất nông nghiệp ở các nước châu ÁTiết 10- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á1. Nông nghiệpTiết 10- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á1. Nông nghiệp2. Công nghiệp :- Sản xuất công nghiệp rất đa dạng, nhưng phát triển chưa đềuDựa vào kênh chữ SGK em hãy cho biết tình hình sản xuất công nghiệp ở các nước châu Á?Bảng 8.1. Sản lượng khai thác than và dầu mỏ  ở một số nước châu Á Tiêu chí Quốc giaSản lượng than (triệu tấn)Sản lượng dầu mỏ(triệu tấn)Khai thácTiêu dùngKhai thácTiêu dùngTrung Quốc12501228161173,7Nhật Bản3,61320,45214,1In-đô-nê-xi-a60,31465,4845,21A-rập Xê-út431,1292,4Cô-oét103,9343,6Ấn Độ297,831232,9771,5Nước nào sử dụng sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu ?Than ( Trung Quốc, Ấn Độ) Dầu mỏ ( A-rập Xê-út, Cô-oét, Trung Quốc)Than ( In-đô-nê-xi-a) Dầu mỏ ( A-rập Xê-út, Cô-oét, In-đô-nê-xi-a)Qua bảng 8.1 cho biết các nước khai thác than, dầu mỏ nhiều nhất ?Tiết 10- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á1. Nông nghiệp2. Công nghiệp :- Sản xuất công nghiệp rất đa dạng, nhưng phát triểnchưa đều.Như vậy các nước Châu Áphát triển ngànhcông nghiệp gì ?Kể tên cácsản phẩm nổitiếng của một số nước Châu Ácó mặt trên thị trường Việt Nam- Công nghiệp khai khoángphát triển ở nhiều nước.Công nghiệp luyện kim,cơ khí chế tạo, điện tử phát triển ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở nhiều nước.Tiết 10- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á1. Nông nghiệp2. Công nghiệp :- Sản xuất công nghiệp rất đa dạng, nhưng phát triểnchưa đều- Công nghiệp khai khoángphát triển ở nhiều nướcCông nghiệp luyện kim,cơ khí chế tạo, điện tử phát triển ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung QuốcCông nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở nhiều nướcNgành luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử phát triển ở quốc gia nào ?Tiết 10- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á1. Nông nghiệp2. Công nghiệp :- Sản xuất công nghiệp rất đa dạng, nhưng phát triểnchưa đều- Công nghiệp khai khoángphát triển ở nhiều nước Công nghiệp luyện kim,cơ khí chế tạo, điện tử phát triển ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở nhiều nướcNgoài ra, các nước còn phát triển ngành công nghiệp gì ?Tiết 10- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á1. Nông nghiệp2. Công nghiệp :3. Dịch vụ:Quèc gia% dÞch vô trong GDPGDP/ng­êi (USD)NhËt B¶n64,433.400C«oÐt41,819.040Hµn Quèc54,18.861Malaysia41,93.680Trung Quèc33,0911Xi-ri46,51.081U-d¬-bª-ki-xtan42,6449ViÖt Nam38,6415Các nước có ngành dịch vụ phát triển?64,454,1 - Các nước có hoạt động dịch vụ cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xingapo.Nhận xét về mối quan hệ giữa tỉ trọng giá trị dịch vụ trong DGP với GDP theo đầu người ởcác nước trên ? Có trình độ phát triển cao đời sống nhândân được cải thiện rõ rệt.Vịnh Hạ LongVạn lý trường thànhHàn QuốcCủng cố và luyện tập:Chọn đáp án đúng cho các câu sau :a.Các nước đều ưu tiên phát triển công nghiệp.b.Tốc độ công nghiệp hoá cao đồng đều giữa các nước Châu Á.c.Trình độ công nghiệp hoá đồng đều giữa các nước Châu Ád.Nhóm cây lương thực là quan trọng nhất trong nông nghiệp ở châu ÁHãy ghi tên các nước và vùng lãnh thổ đạt những thành tựu kinh tế theo mẫu sau :NgànhThành tựu kinh tếTên quốc gia và vùng lãnh thổNông nghiệpNước đông dân, sản xuất đủ lương thựcCác nước xuất khẩu nhiều lúa gạoCông nghiệpCường quốc công nghiệpCác nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới- Trung Quốc, Ấn Độ - Thái Lan, Việt Nam - Nhật Bản Xin-ga-po, Đài Loan, Hàn QuốcTiết 10- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á1. Nông nghiệp:Dặn dò: Học bài cũ: câu hỏi trong SGK Làm bài tập số 3 Chuẩn bị bài mới: Tìm hiểu khu vực Tây Nam ÁKính chúc sức khoẻ các thầy cô giáo.Chúc các em học tốt. Người máy ASIMOXe thông minh nhất thế giới

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_ly_lop_8_tiet_10_bai_8_tinh_hinh_phat_trie.ppt