Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Tiết 38, Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

• a. Giỏ trị kinh tế của sụng:

Sụng ngũi cú giỏ trị to lớn về nhiều mặt

 + Cung cấp thuỷ sản

 + Bồi đắp cỏc đồng bằng phự sa

 + Phỏt triển giao thụng, du lịch, thuỷ điện

 + Đỏp ứng nhu cầu sinh hoạt

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 12/10/2021 | Lượt xem: 450 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Tiết 38, Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NHiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về THĂM LớP Dự GIờVũ Minh NgọcNgười thực hiện:Trường THCS Tõn Long - Yờn Sơn. địa 8TIẾT: 38, BÀI:33. ĐẶC ĐIỂM SễNG NGềI VIỆT NAM.Kiểm Tra Bài Cũ1- Nước ta cú mấy mựa khớ hậu ? Nờu đặc trưng khớ hậu từng mựa ? Tiết : 38 Bài 33ĐẶC ĐIỂM SễNG NGềI VIỆT NAM1 / ĐẶC ĐIỂM CHUNG :Thỏng123456789101112Cỏc sụng Bắc bộ ++++++Cỏc sụng Trung bộ +++++Cỏc sụng Nam bộ ++++++Quan sỏt bảng thống kờ , cho biết mựa lũ trờn cỏc lưu vực sụng cú trựng nhau khụng và giải thớch tại sao cú sự khỏc biệt ấy ?Ghi chỳ : Thỏng lũ : + ; Thỏng lũ cao nhất : + +Đờ baoNhà nổiTiết : 38 Bài 33ĐẶC ĐIỂM SễNG NGềI VIỆT NAM1 / ĐẶC ĐIỂM CHUNG :2/ KHAI THÁC KINH TẾ VÀ BẢO VỆ SỰ TRONG SẠCH CỦA CÁC DềNG SễNG : Hóy quan sỏt cỏc hỡnh ảnh sau :Cỏc nhà mỏy thuỷ điện lớn của Việt nam?Dựa vào cỏc hỡnh ảnh vừa quan sỏt , kết hợp với nội dung bài học :Nhúm 1;3Nhúm 2;4Trỡnh bày cỏc giỏ trị của sụng ngũi nước ta Nờu những nguyờn nhõn gõy ụ nhiễm sụng ngũi ,và cỏc biện phỏp khắc phục a. Giá trị kinh tế của sông:Tiết : 39 Bài 33ĐẶC ĐIỂM SễNG NGềI VIỆT NAMI / ĐẶC ĐIỂM CHUNG :II/ KHAI THÁC KINH TẾ VÀ BẢO VỆ SỰ TRONG SẠCH CỦA CÁC DềNG SễNG : - Sông ngòi có giá trị to lớn về nhiều mặt	+ Cung cấp thuỷ sản	+ Bồi đắp các đồng bằng phù sa	+ Phát triển giao thông, du lịch, thuỷ điện	+ Đáp ứng nhu cầu sinh hoạtSụng ngũi nước ta cú giỏ trị to lớn về nhiều mặt . Tuy nhiờn nhiều dũng sụng đang bị ụ nhiễm nặng .Cần phải bảo vệ rừng đầu nguồn , xử lớ tốt cỏc nguồn rỏc, chất thải .Bảo vệ và khai thỏc hợp lớ cỏc nguồn lợi từ sụng ngũi. a. Giá trị kinh tế của sông:Tiết : 39 Bài 33ĐẶC ĐIỂM SễNG NGềI VIỆT NAM1 / ĐẶC ĐIỂM CHUNG :2/ KHAI THÁC KINH TẾ VÀ BẢO VỆ SỰ TRONG SẠCH CỦA CÁC DềNG SễNG : b.Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm + Nguyờn nhõn: - Chặt phỏ rừng đầu nguồn.- Do chất thải từ cỏc khu dõn cư, cỏc đụ thị, cỏc nhà mỏy, khu cụng nghiệp+ Biện phỏp: - Bảo vệ rừng đầu nguồn. - Xử lớ tốt cỏc nguồn rỏc thải, cỏc chất độc hại ở cỏc nhà mỏy, xớ nghiệp,khu cụng nghiệp- Bảo vệ khai thỏc hợp lớ cỏc nguồn lợi từ sụng ngũi. Em hóy xỏc định cỏc hồ nước Hũa Bỡnh, Trị An, Y-a-ly,Thỏc Bà, Dầu Tiếng và cho biết chỳng nằm trờn những dũng sụng nào?Hồ Hũa Bỡnh (Sụng Đà)Hồ Trị An ( Sụng Đồng Nai)Hồ Y-a-ly (Sụng xờ-xan)Hồ Thỏc Bà (Sụng Chảy)Hồ Dầu Tiếng ( Sụng Sài Gũn) ?Về nhà :Làm bài tập 3 SGKSưu tầm cỏc hỡnh ảnh về cỏc hệ thống sụng ngũi nước ta.Tỡm hiểu chế độ nước của hệ thống sụng Lụ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_ly_lop_8_tiet_38_bai_33_dac_diem_song_ngoi.ppt
Bài giảng liên quan