Đề kiểm tra môn Địa lí, học kì II, lớp 8 - Đề 1

Câu 1 (3 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau:

a) Phần lớn đồi núi nước ta có độ cao :

A. trên 1000m.

B. dưới 1000m.

C. từ 1000m - 2000m.

D. trên 2000m.

b) Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là:

A. Tây Bắc - Đông Nam.

B. Đông Bắc - Tây Nam.

C. Đông Nam - Tây Bắc.

D. Tây Nam - Đông Bắc.

c) Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là:

A. hướng Tây - Đông và hướng vòng cung.

B. hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung.

C. hướng Đông Bắc - Tây Nam và hướng vòng cung.

D. hướng Đông Nam - Tây Bắc và h

pdf3 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Lượt xem: 765 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề kiểm tra môn Địa lí, học kì II, lớp 8 - Đề 1, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 1
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP 8 
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) 
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) 
Các mức độ tư duy Các chủ đề/ nội dung 
Nhận biết Thông 
hiểu 
Vận dụng/ 
kĩ năng 
Tổng 
điểm 
1. Địa hình 
Câu 1a, 1b 
(1,0 đ) 
 1,0 điểm 
2. Khí hậu 
 Câu 2 
(4,0đ) 
4,0 điểm 
3. Sông ngòi 
Câu 1c 
(0,5 đ) 
Câu 3a 
(2,0 đ) 
Câu 3b 
(1,0đ) 
3,5 điểm 
4. Đất 
Câu 1d 
(0,5 đ) 
 0,5 điểm 
5. Sinh vật 
Câu 1đ 
(0,5 đ) 
 0,5 điểm 
6. Đặc điểm chung của tự 
nhiên Việt Nam 
 Câu 1e 
(0,5 đ) 
 0,5 điểm 
Tổng điểm 2,5 điểm 
2,5 điểm 5,0 điểm 10 điểm 
 2
B. NỘI DUNG ĐỀ 
I . Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) 
Câu 1 (3 điểm) 
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau: 
a) Phần lớn đồi núi nước ta có độ cao : 
 A. trên 1000m. 
 B. dưới 1000m. 
 C. từ 1000m - 2000m. 
 D. trên 2000m. 
 b) Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là: 
 A. Tây Bắc - Đông Nam. 
 B. Đông Bắc - Tây Nam. 
 C. Đông Nam - Tây Bắc. 
 D. Tây Nam - Đông Bắc. 
 c) Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là: 
 A. hướng Tây - Đông và hướng vòng cung. 
 B. hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung. 
 C. hướng Đông Bắc - Tây Nam và hướng vòng cung. 
 D. hướng Đông Nam - Tây Bắc và hướng vòng cung. 
 d) Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta là: 
 A. đất phù sa. 
 B. đất mùn núi trung bình. 
 C. đất mùn núi cao. 
 D. đất feralit đồi núi thấp. 
 đ) Thành phần loài sinh vật của nước ta phong phú vì nước ta: 
 A. có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm. 
 B. là nơi gặp gỡ của nhiều luồng sinh vật. 
 C. có nhiều loại đất khác nhau. 
 D. Tất cả các ý trên. 
 3
 e) Tính chất chủ yếu trong các tính chất của thiên nhiên Việt Nam là: 
A. tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. 
B. tính chất ven biển hay tính chất bán đảo. 
C. tính chất đồi núi. 
D. tính chất đa dạng, phức tạp. 
II . Tự luận ( 7 điểm) 
Câu 2: 4 điểm 
 Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy: 
 a) Cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm từ Nam ra Bắc và giải 
thích vì sao. 
 b) Tính tổng lượng mưa của mùa mưa, mùa khô ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí 
Minh ; cho biết ở đâu có sự tương phản giữa mùa mưa và mùa khô sâu sắc hơn? 
Câu 3 (3 điểm) 
 a) Vì sao nước ta có nhiều sông và phần lớn là sông nhỏ, ngắn, dốc? 
 b) Từ thực tiễn của địa phương em, hãy nêu một vài nguyên nhân làm cho nước 
sông bị ô nhiễm. 

File đính kèm:

  • pdfII1.pdf