Bài giảng Địa lí 8 - Tiết 3, Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan Châu Á

 Hướng dẫn về nhà:

 * Sưu tần tranh ảnh và ghi tóm tắt về thiên tai châu Á

 * Học bài, làm bài trong TBĐ

* Chuẩn bị bài 4: Ôn lại các kiến thức về hường gió, khí áp, chuẩn bị cho tiết sau thực hành

 

ppt21 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 2428 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 8 - Tiết 3, Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan Châu Á, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 1. Đặc điểm sông ngòi: Tiết 3 - bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á Quan sát hình cho biết mạng lưới sông ngòi châu Á có đặc điểm gì? Sông Ô-bi Sông Lê-na Sông Hoàng Hà Sông Hoàng Hà Sông Hoàng Hà Sông Hoàng Hà Sông Trường Giang Sông Trường Giang Sông Hằng SOÂNG MÊ KÔNG Quan sát hình. Nêu giá trị của sông Châu Á? Kể tên các đới cảnh quan Châu Á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam dọc theo kinh tuyến 800Đ? 2. Các đới cảnh quan tự nhiên: Tiết 3 - bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á Nhận xét về cảnh quan châu Á? Rừng tai - ga Thảo nguyên Rừng nhiệt đới Hoang mạc Gô-bi Thực trạng của cảnh quan ngày nay? 	 Quan sát các hình ảnh, hãy nêu những khó khăn của thiên nhiên châu Á đối với sản xuất và đời sống ? Hướng dẫn về nhà: * Sưu tần tranh ảnh và ghi tóm tắt về thiên tai châu Á * Học bài, làm bài trong TBĐ * Chuẩn bị bài 4: Ôn lại các kiến thức về hường gió, khí áp, chuẩn bị cho tiết sau thực hành 

File đính kèm:

  • pptBai 3 Song ngoi va canh quan chau A.ppt
Bài giảng liên quan