Bài giảng Địa lí 8 - Tiết 18, Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

• Giáo dục cộng đồng

• Kiểm soát khí thải

• Sử dụng nhiên liệu sạch

• Hạn chế sự gia tăng phương tiện

 

pptx39 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 1586 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 8 - Tiết 18, Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 10/26/2014 ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› KIỂM TRA BÀI CŨ Nờu những vấn đề xó hội nảy sinh khi cỏc đụ thị phỏt triển khỏ nhanh và hướng giải quyết? Tiết 18 - Bài 17 ễ NHIỄM MễI TRƯỜNG Ở ĐỚI ễN HềA TIẾT 18 : ễ NHIỄM MễI TRƯỜNG Ở ĐỚI ễN HềA 1. ễ nhiễm khụng khớ ? Khụng khớ gồm những thành phần nào ? Khụng khớ cú vai trũ gỡ ? Làm thế nào để nhận biết khụng khớ bị ụ nhiễm - Khụng khớ sạch: gồm 78% khớ Ni tơ, 21% khớ ụ xi, 1% hơi nước và cỏc khớ khỏc - Khụng khớ bị ụ nhiễm là sự cú mặt của một chất lạ hay một sự biến đổi quan trọng trong thành phần khụng khớ, làm cho khụng khớ khụng sạch hoặc gõy ra sự tỏa mựi khú chịu, giảm tầm nhỡn xa ( do bụi) ? Qua hỡnh ảnh sau em hóy cho biết hiện trạng mụi trường khụng khớ ở đới ụn hoà Hiện trạng: bầu khớ quyển bị ụ nhiễm nặng nề ? Quan sỏt những hỡnh ảnh trờn cho biết nguyờn nhõn gõy ụ nhiễm khụng khớ ở đới ụn hũa ? Ngoài ra cũn nguồn ụ nhiễm nào Bóo cỏt Lốc bụi Nỳi lửa Chỏy rừng Phõn hủy xỏc động thực vật Sự bất cẩn khi sử dụng năng lương nguyờn tử Nỳi lửa phun trào ? Khụng khớ bị ụ nhiễm gõy nờn những hậu quả gỡ Mưa axit ? Mưa axit gõy tỏc hại gỡ đối với đời sống và sản xuất của con người Cỏnh rừng thụng ở Czech bị chết khụ vỡ mưa axit Bề mặt đỏ cẩm thạch ở washington bị ăn mũn 30 % bức xạ trở lại vũ trụ Khí thải tạo thành lớp màn chắn ngăn cản nhiệt thoát ra ngoài Hiệu ứng nhà kớnh Trỏi đất núng lờn Băng tan ? Trỏi Đất núng lờn gõy ra những hiện tượng gỡ? Nam cực bị thủng tầng ụ Zụn (17,6 triệu km2) Tầng ụdụn cú tỏc dụng ngăn cản những tia bức xạ cú hại cho sinh vật và con người Hậu quả Ung thư da, say nắng, Suy giảm thị lực. Giáo dục cộng đồng Kiểm soát khí thải Sử dụng nhiên liệu sạch Hạn chế sự gia tăng phương tiện… Biện phỏp ? Theo em cần cú biện phỏp gỡ để giảm thiểu ụ nhiễm khụng khớ Hoa Kì Trung Quốc Nga Đức Nhật Bản Nước Lượng khớ thải (triệu tấn) Biểu đồ 5 nước thải nhiều điụxin cacbon (CO2) nhất thế giới ( triệu tấn) Khởi xướng Nghị định thư Ki-ụ-tụ Biểu đồ về lượng khớ thải của Hoa Kỳ và Phỏp năm 2000 Hoa Kỳ là nước cú lượng khớ thải lớn vào mụi trường nhưng là nước khụng chịu kớ nghị định thư Ki-ụ-tụ cắt giảm lượng khớ thải. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Phỏp Khớ thải Hoa Kỡ Triệu tấn ? Vấn đề ụ nhiễm khụng khớ ở Việt Nam diễn ra như thế nào? - Liờn hệ với thực tế ở địa phương em TIẾT 18 : ễ NHIỄM MễI TRƯỜNG Ở ĐỚI ễN HềA 1. ễ nhiễm khụng khớ 2. ễ nhiễm nước ? Vai trũ của nước trong đời sống và sản xuất của con người ? Làm thế nào để nhận biết nguồn nước bị ụ nhiễm - Nước sạch: là nước dựng trong sinh hoạt hằng ngày, khụng bị ụ nhiễm và nhiễm độc - Nguồn nước bị ụ nhiễm: là sự cú mặt của một chất ngoại lai trong mụi trường nước tự nhiờn dự chất đú cú hại hay khụng, khi vượt quỏ một ngưỡng nào đú thỡ chất đú trở nờn độc hại đối với con người và sinh vật. Cỏc nguồn nước nào bị ụ nhiễm ở đới ụn hũa ? Cỏc nguồn nước bị ụ nhiễm gồm: nước sụng, nước biển, nước ngầm ? Nờu một số nguyờn nhõn , hậu quả, biện phỏp khắc phục vấn đề ụ nhiễm nước ở đới ụn hũa? Thảo luận nhúm (5phỳt) Nhúm 1: tỡm hiểu nguyờn nhõn gõy ụ nhiễm nguồn nước sụng,hồ,nước ngầm Nhúm 2 : Tỡm hểu nguyờn nhõn gõy ụ nhiễm nguồn nước biển - Nhúm 3 : tỡm hiểu hậu quả và biện phỏp khắc phục vấn đề ụ nhiễm nước ở đới ụn hũa Nước thải chưa được xử lớ và rỏc thải cụng nghiệp chảy theo sụng từ Mộxico vào Hoa Kỳ. Nước thải từ cỏc trạm xăng, gas đổ thẳng ra vịnh San Francisco Lạm dụng thuốc trừ sõu và phõn bún ? Nguyờn nhõn gõy ụ nhiễm nguồn nước sụng, hồ, nước ngầm - Húa chất thải ra từ cỏc nhà mỏy, lượng phõn húa học, thuốc trừ sõu, cỏc chất thải nụng nghiệp… Chìm tàu chở dầu Nguyờn nhõn gõy ụ nhiễm nước biển? Đụ thị ven biển Giàn khoan trờn biển - Do vỏng dầu, cỏc chất độc hại bị đưa ra biển… HẬU QUẢ S. Mi-xi-xi-pi ( Mĩ ) S. Samo (Italia) Hiện tượng thủy triều đen Hậu quả Hiện tượng thủy triều đỏ Hậu quả Biện phỏp: xử lớ nước thải, rỏc thải cụng nghiệp, sinh hoạt trước khi đổ ra sụng, biển… ? Biện phỏp khắc phục vấn đề ụ nhiễm nước ở đới ụn hũa Vấn đề ụ nhiễm mụi trường nước ở Việt Nam diễn ra như thế nào? - Liờn hệ địa phương em. Sụng Nhuệ Sụng Tụ Lịch Làng gỗ (Ngọc Than) Làng miến ( So Sở) Chỳng ta cần làm gỡ để bảo vệ mụi trường ? Hóy thể hiện trờn cỏc tranh vẽ của cỏc em. Chế biến nụng sản Dương Liễu ( H. Đức) ễ NHIỄM MễI TRƯỜNG Ở ĐỚI ễN HềA 1. ễ nhiễm khụng khớ 3. Biện phỏp - Do khớ thải, khúi bụi từ: Hoạt động cụng nghiệp, cỏc phương tiện giao thụng, chỏy rừng, khúi bụi từ nỳi lửa, chất đốt sinh hoạt…. - Do sự bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyờn tử lỏm rũ rĩ cỏc chất phúng xạ vào khụng khớ. - Gõy mưa axit - Làm tăng hiệu ứng nhà kớnh - Tạo ra cỏc lổ thủng tầng ụzụn gõy nguy hiểm cho sức khỏe con người và vật nuụi. b. Nguyờn nhõn c. Hậu quả - ễ nhiễm nước sụng, hồ, nước ngầm là do: +húa chất thải ra từ cỏc nhà mỏy + lượng phõn húa học và thuốc trừ sõu dư thừa trờn đồng ruộng, cựng cỏc chất thải nụng nghiệp… - ễ nhiễm nước biển là do: + sự cố tàu chở dầu +sự tập trung quỏ đụng dõn cư, cỏc khu đụ thị trờn một dải hẹp ven biển + cỏc chất độc hại bị đưa ra biển… - Gõy bệnh ngoài da, đường ruột cho con người, vật nuụi…. - Thủy triều đen - Thủy triều đỏ b. Nguyờn nhõn c.Hậu quả 2. ễ nhiễm nước - Kớ nghị định thư Ki - ụ - tụ. - Thiết lập cỏc thiết bị xử lớ nước thải tiến tiến - Thay thế cụng nghệ sản xuất cổ truyền bằng cỏc cụng nghệ sạch khụng cú chất thải độc hại. - Cắt giảm bớt khớ thải cụng nghiệp - Tuyờn truyền, giỏo dục về ý thức giữ gỡn bảo vệ mụi trường… a. Hiện trạng: bầu khớ quyển bị ụ nhiễm nặng nề a. Hiện trạng: Cỏc nguồn nước bị ụ nhiễm gồm nước sụng hồ, nước biển, nước ngầm Cõu 1: Đõy là hiện tượng làm cho Trỏi Đất núng lờn? Cõu 2: Đõy là hiện tượng làm chết cõy cối? Cõu 3: Nghị định thư Ki-ụ-tụ yờu cầu cỏc nước bảo vệ vấn đề gỡ? Cõu 4: Nước nào khởi xướng Nghị định thư Ki-ụ-tụ ? Cõu 5: Cường quốc nào khụng tham gia kớ vào Nghị định thư Ki-ụ-tụ ? Cõu 6: Hiện nay nơi nào trờn Trỏi Đất bị lỗ thủng tầng ễzụn nặng nhất ? C 1 N Ả B T Ậ H N ễ G N Ờ Ư R T I M M Ư I X A A T 2 4 3 6 5 A C D E F I N Í K À H N G N Ứ U Ệ H H C Ự C M A N H è K A O C H O I O C H U H O I O C H U B HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học và làm bài tập 2 SGK trang 58 Hoàn thành bài tập trong vở bài tập Chuẩn bị tiết sau bài thực hành : về nhà ôn lại đặc điểm của môi trườưưng đới ôn hòa Giáo dục cộng đồng Kiểm soát khí thải Sử dụng nhiên liệu sạch Hạn chế sự gia tăng phương tiện… Biện phỏp ? Theo em cần cú biện phỏp gỡ để giảm thiểu ụ nhiễm khụng khớ 

File đính kèm:

  • pptxDia 8 O nhiem MT doi On hoa.pptx
Bài giảng liên quan