Bài giảng Hình học 6 - Bài dạy 6: Đoạn thẳng

1. Đoạn thẳng AB là gì ?

Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B

Hai điểm A, B gọi là hai mút (hoặc hai đầu)

 

ppt7 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Lượt xem: 470 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài dạy 6: Đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
A.xĐường thẳng xyxyTia Ax..ABAB là gì ?Đoạn thẳng ABA.BBÀI 6: ĐOẠN THẲNG.1. Đoạn thẳng AB là gì ?Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và BA.B.Hai điểm A, B gọi là hai mút (hoặc hai đầu)A.B.A.B...........................................Hình này gồm bao nhiêu điểm ?Là những điểm như thế nào so với điểm A, điểm B ?Hình này có vô số điểmnhững điểm nằm giữa A và BBÀI TẬPĐiền vào chổ trống các phát biểu sau:33a. Hình gồm hai điểm....và tất cả các điểm nằm giữa....được gọi là đoạn thẳng RSR, SR và Sb. Hai điểm....được gọi là hai mút của đoạn thẳng RSR, Sc. Đoạn thẳng PQ là hình gồm....và tất cả các điểm nằm giữa P và Qđiểm P, điểm Q Có bao nhiêu đoạn thẳng ? Gọi tên các đoạn thẳngBT- Có 3 đoạn thẳng là AB, BC, CAABC2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳngBCDAxABOIKyABxHCBDAAxBOABaAxBOABaCBDAĐoạn thẳng cắt đoạn thẳngĐoạn thẳng cắt tiaĐoạn thẳng cắt đường thẳng

File đính kèm:

  • pptBai_3536Doan_thang.ppt