Bài giảng Hóa học 9 - Tiết 12: Một số Bazơ quan trọng

Hòa tan các chất vào nước rồi thử các dung dịch:

 Dùng quỳ tím, nhận biết được NaCl.

- Nhận biết dung dịch NaOH, Ba(OH)2 bằng dung dịch Na2CO3 (hoặc dung dịch H2SO4 loãng): Có kết tủa là dung dịch Ba(OH)2, không có kết tủa là dung dịch NaOH.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 2932 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hóa học 9 - Tiết 12: Một số Bazơ quan trọng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ 1) Viết PTHH: Canxi hiđroxit tác dụng với Cacbonic tạo thành Canxi cacbonat và Nước. 3) Viết PTHH: Đồng hiđroxit tác dụng với Axit clohiđric tạo thành Đồng clorua và Nước 2) Viết PTHH: Natri hiđroxit tác dụng với Axit sunfuric tạo thành Natri sunfat và Nước Câu hỏi: Trả lời: 4) Viết PTHH: Nhiệt phân Sắt (III) hiđroxit tạo thành Sắt (III) oxit và nước. 5) Cho biết tính chất hóa học của Bazơ tan và Bazơ không tan ? TIẾT 12: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG A - NATRI HIĐROXIT (NaOH) TÍNH CHẤT VẬT LÝ TÍNH CHẤT HÓA HỌC ỨNG DỤNG SẢN XUẤT NATRI HIĐROXIT I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC - Dựa vào bảng tính tan trong nước của các Axit – Bazơ – Muối SGK trang 170. Cho biết tính tan của NaOH ? - NaOH là một Bazơ tan. Em hãy cho biết tính chất hóa học của NaOH ? - Viết PTHH: Natri hiđroxit tác dụng với Axit - Viết PTHH: Natri hiđroxit tác dụng với Oxit axit THẢO LUẠN THEO NHÓM NHỎ (1 BÀN LÀ MỘT NHÓM) III. ỨNG DỤNG NaOH IV. SẢN XUẤT NATRI HIĐROXIT Màng ngăn dd NaCl Sơ đồ điện phân dung dịch NaCl IV. SẢN XUẤT NATRI HIĐROXIT Cl2 H2 dd NaOH Màng ngăn Sơ đồ điện phân dung dịch NaCl Bài tập 1 (SGK – 17): Dạng bài tập nhận biết chất Nhận biết 3 chất rắn: NaOH, Ba(OH)2 , NaCl Hòa tan các chất vào nước rồi thử các dung dịch: Dùng quỳ tím, nhận biết được NaCl. - Nhận biết dung dịch NaOH, Ba(OH)2 bằng dung dịch Na2CO3 (hoặc dung dịch H2SO4 loãng): Có kết tủa là dung dịch Ba(OH)2, không có kết tủa là dung dịch NaOH. Bài tập 2 (SGK – 17): Dạng bài tập hoàn thành PTHH Zn, Zn(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, CuSO4, NaCl, HCl Hoạt động theo nhóm: a) ……………. Fe2O3 + H2O b) H2SO4 + …………. Na2SO4 + H2O c) H2SO4 + …………. Zn2SO4 + H2O d) NaOH + …………. NaCl + H2O e) …….… + CO2 Na2CO3 + H2O Bài tập 2 (SGK – 17): Zn, CuSO4, NaCl a) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O b) H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O c) H2SO4 + Zn(OH)2 ZnSO4 + 2H2O d) NaOH + HCl NaCl + H2O e) 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O HD Bài tập 3 (SGK – 17): Dạng bài tính toán theo PTHH - Viết PTHH. Tính số mol CO2 và NaOH theo đầu bài. Dựa vào PTHH để tính tỉ lệ số mol CO2 : NaOH. Ta có NaOH dư. - Tính khối lượng muối tạo thành theo CO2 . THE AND 

File đính kèm:

  • pptMot so Bazo Quan trong Tiet 1.ppt