Bài giảng Kể chuyện Lớp 2 - Bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Bài 1

Sắp xếp lại 3 bức tranh theo thứ tự vẽ trong sách theo đúng nội dung truyện

Bài 2: Hãy kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh đã sắp xếp lại?

 Kể lại câu chuyện theo bức tranh 1

Kể lại câu chuyện theo bức tranh 2

ppt7 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Kể chuyện Lớp 2 - Bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kể chuyện 
Sơn Tinh Thuỷ Tinh 
Kể chuyện 
Sơn Tinh Thuỷ Tinh 
 Bài 1 
Sắp xếp lại 3 bức tranh theo thứ tự vẽ trong sách theo đúng nội dung truyện 
1 
3 
2 
Kể chuyện 
Sơn Tinh Thuỷ Tinh 
Bài 2: Hãy kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh đã sắp xếp lại? 
 Kể lại câu chuyện theo bức tranh 1 
Kể chuyện 
Sơn Tinh Thuỷ Tinh 
Kể chuyện 
Sơn Tinh Thuỷ Tinh 
Kể lại câu chuyện theo bức tranh 2 
Kể lại câu chuyện theo bức tranh 3 
Kể chuyện 
Sơn Tinh Thuỷ Tinh 
Kể chuyện 
Sơn Tinh Thuỷ Tinh 
 Bài 3: Kể lại toàn bộ câu chuyện theo các bức tranh 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ke_chuyen_lop_2_bai_son_tinh_thuy_tinh.ppt