Bài giảng Lịch sử 6 - Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỷ I - Giữa thế kỷ VI) (Tiếp theo) - Nguyễn Thị Kiên

- Mở một số trường học dạy chữ Hán tại các quận.

- Đạo giáo, Nho giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục của người Hán được du nhập vào nước ta.

? Tuy phong kiến phương Bắc muốn đồng hoá dân tộc ta nhưng nhân dân ta vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của mình.

 

ppt36 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Lượt xem: 1848 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lịch sử 6 - Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỷ I - Giữa thế kỷ VI) (Tiếp theo) - Nguyễn Thị Kiên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
ệÙNG DUẽNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN VAỉO GIAÛNG DAẽY LềCH SệÛBÀI DẠY LỊCH SỬ LỚP 6GIÁO VIấN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ KIấN PHềNG GIÁO DỤC – TX BUễN Hễ̀TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚVận dụng phương phỏp phỏt hiện và thảo luận để Dạy bài “ Từ sau Trương Vương đờ́n trước Lý Nam Đờ́( TT)” Vơ vét của cải, tài nguyên của nước ta. Đồng hoá toàn diện nước ta. Không chỉ nhằm xâm chiếm nước ta lâu dài mà còn muốn xoá bỏ sự tồn tại của dân tộc ta. Làm cho nhân dân ta phải khiếp sợ các triều đại phong kiến phương Bắc.Nói về mục đích chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI có những ý kiến sau: Theo em ý kiến nào đủ và đúng nhất?Kiểm tra bài cũTệỉ SAU TRệNG VệễNG ẹEÁN TRệễÙC LYÙ NAM ẹEÁ (Giửừa theỏ kyỷ I – Giửừa theỏ kyỷ VI) (tieỏp theo)Baứi 201. Cheỏ ủoọ cai trũ cuỷa caực trieàu ủaùi phong kieỏn phửụng Baộc ủoỏi vụựi nửụực ta tửứ theỏ kyỷ I ủeỏn theỏ kyỷ VI2. Tỡnh hỡnh kinh teỏ nửụực ta tửứ theỏ kyỷ I ủeỏn theỏ kyỷ VI coự gỡ thay ủoồi?3. Nhửừng chuyeồn bieỏn veà xaừ hoọi vaứ vaờn hoựa nửụực ta caực theỏ kyỷ I - VIThời Văn Lang - Âu Lạc Thời kì bị đô hộVuaQuan lại đô hộQuý tộcQuan lại đô hộHào trưởng ViệtĐịa chủ HánNông dân công xãNông dân công xãNông dân lệ thuộcNô tìNô tì3. Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỷ I-VI. a) Xã hội:Em có nhận xét gì về sự biến chuyển xã hội của nước ta?ở thời kỳ bị đô hộ, sự phân hoá xã hội diễn ra sâu sắc hơn.b) Văn hoá:- Mở một số trường học dạy chữ Hán tại các quận.3. Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỷ I-VI. a) Xã hội:ở thời kỳ bị đô hộ sự phân hoá xã hội diễn ra sâu sắc hơn.Muốn đồng hoá nhân dân ta.Theo em, việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta nhằm mục đích gì ?b) Văn hoá:- Mở một số trường học dạy chữ Hán tại các quận.3. Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỷ I-VI. a) Xã hội:ở thời kỳ bị đô hộ sự phân hoá xã hội diễn ra sâu sắc hơn.- Đạo giáo, Nho giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục của người Hán được du nhập vào nước ta.Khổng Tử (Thế kỷ VI-V Tr.CN)Lão TửVì sao người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên ?- Dân ta có lòng yêu nước, tiếng nói và phong tục của người Việt được hình thành vững chắc từ lâu đời.- Chỉ tầng lớp trên mới có thể đi học còn đa số nhân dân lao động không đủ điều kiện đi học.b) Văn hoá:- Mở một số trường học dạy chữ Hán tại các quận.- Đạo giáo, Nho giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục của người Hán được du nhập vào nước ta. Tuy phong kiến phương Bắc muốn đồng hoá dân tộc ta nhưng nhân dân ta vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của mình.4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu ( năm 248)a) Nguyên nhân:- Phong kiến phương Bắc áp bức bóc lột nhân dân ta rất nặng nề .Theo em nguyên nhân nào dõ̃n đờ́n cuụ̣c khởi nghĩa bùng nụ̉?Haừy cho bieỏt vaứi neựt veà Baứ Trieọu? Baứ Trieọu coự teõn laứ Trieọu Thũ Trinh, laứ em gaựi Trieọu Quoỏc ẹaùt, moọt haứo trửụỷng lụựn ụỷ Cửỷu Chaõn (Thanh Hoựa). Laứ ngửụứi coự yự chớ lụựn vaứ giaứu mửu trớ.Naờm 19 tuoồi, baứ cuứng anh xaõy dửùng caờn cửự chuaồn bũ khụỷi nghúa.BAỉ TRIEÄU LUYEÄN VOếCAấN CệÙ ễÛ NUÙI NệA – NGHểA QUAÂN LUYEÄN VOếCHUAÅN Bề LệễNG THệẽCTHANH NIEÂN GIA NHAÄP NGHểA QUAÂNEm haừy cho bieỏt cuoọc khụỷi nghúa Baứ Trieọu diờ̃n ra như thờ́ nào?B.Diờ̃n biờ́n Naờm 248 cuoọc khụỷi nghúa noồ ra ụỷ Phuự ẹieàn (Thanh Hoaự), sau ủoự lan ra khaộp Giao Chaõu.NGHểA QUAÂN TAÁN COÂNG THAỉNHBAỉ TRIEÄU CệễếI VOI RA TRAÄNBAỉ TRIEÄU BAO VAÂY THAỉNH CệÛU CHAÂNEm có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa của bà Triệu? Nhaứ Ngoõ sai tửụựng Luùc Daọn ủem 6000 quaõn qua ủaứn aựp.Baứ Trieọu hy sinh treõn nuựi Tuứng (Thanh Hoựa), ụỷ ủaõy hieọn nay coứn laờng moọ vaứ ủeàn thụứ Baứ.NHAÂN DAÂN LAÄP MOÄ CHO BAỉ TRIEÄU ễÛ CHAÂN NUÙI TUỉNGc) ý nghĩa : Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu có ý nghĩa như thế nào ?- Tiêu biểu cho ý chí quyết tâm giành độc lập của dân tộc . Đền thờ bà Triệu ở Hậu Lộc – Thanh Hoá Ru con con ngủ cho lành ,Để mẹ gánh nước rửa bành con voi . Muốn coi lên núi mà coi,Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng. Túi gấm cho lẫn túi hồng,Têm trầu cánh kiến cho chồng ra quân. Ca dao.Bài tập trắc nghiệmBài 1 : Trước việc nhà Hán mở 1 số trường dạy tiếng Hán, du nhập Nho gia, đạo giáo, Phật giáo và một số phong tục, luật lệ Hán, ... Phản ứng của nhân dân ta như thế nào? Theo em, ý kiến nào sau đây là đúng và đủ nhất?A. Chỉ 1 số ít người trong tầng lớp trên theo phong tục, luật lệ Hán.B. Những người lao động nghèo khổ vẫn giữ phong tục, tập quán của nhân dân ta.C. Trải qua nhiều thế kỉ tiếp xúc, giao dịch, nhân dân ta đã học chữ Hán theo cách đọc của mình và tiếp thu những nội dung mới.Bài 2: Chọn câu trả lời đúng nhất :	Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra trong hoàn cảnh nào ? A. Chính quyền đô hộ thống trị với các chính sách dã man, tàn bạo.B. Không cam chịu bị áp bức bóc lột nặng nề, nhân dân ta đã nổi dậy ở nhiều nơi. C. Cả a và b.Bài 3: Hãy đánh dấu “X” vào câu trả lời đúng nhất:Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu có ý nghĩa như thế nào ?Thể hiện ý chí quyết tâm giành độc lập của dân tộc ta.Là tiền đề cho những cuộc khởi nghĩa tiếp theo.X3. Haừy ủieàn nhửừng cuùm tửứ: “noõ leọ”, “gioự maùnh”, “soựng dửừ”, “quaõn Ngoõ”, “tỡ thieỏp” vaứo choó chaỏm () cho duựng caõu noựi cuỷa baứ Trieọu Thũ Trinh:Toõi muoỏn cửụừi cụn., ủaùp luoàng.., cheựm caự kỡnh ụỷ bieồn khụi, ủaựnh ủuoồi.. ,giaứnh laùi giang sụn, cụỷi aựch., ủaõu chũu khom lửng laứm  cho ngửụứi.gioự maùnhsoựng dửừ quaõn Ngoõnoõ leọtỡ thieỏp Bài tập về nhàHọc thuộc bài. Trả lời câu hỏi SGK.Chuẩn bị bài sau. Vẽ lược đồ cuộc khởi nghĩa Lí Bí.

File đính kèm:

  • pptbai_20Tu_sau_Trung_Vuong_den_truoc_L_NDtt_20150614_055220.ppt
Bài giảng liên quan