Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 21: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ? - Nguyễn Thị Thu Trang

 Chim sơn ca và bông cúc trắng

1. Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại, có bông cúc trắng. Một chú sơn ca sà xuống, hót rằng:

 - Cúc ơi! Cúc xinh xắn làm sao!

 Cúc sung sướng khôn tả. Chim véo von mãi rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm. 

2. Nhưng sáng hôm sau, khi vừa xòe cánh đón bình minh, bông cúc đã nghe thấy tiếng sơn ca buồn thảm. Thì ra, sơn ca đã bị nhốt trong lồng.

 Bông cúc muốn cứu chim nhưng chẳng làm gì được.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 30/10/2021 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 21: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ? - Nguyễn Thị Thu Trang, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT TRÂU QUỲ 
GV: Nguyễn Thị Thu Trang 
 CHÀO MỪNG CÁC CON HS LỚP 2c 
ĐẾN VỚI BUỔI HỌC TRỰC TUYẾN HÔM NAY 
Thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2021 
Luyện từ và câu 
Từ ngữ về chim chóc. 
Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? 
Bài 1: Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh) 
a) Gọi tên theo hình dáng. 
M: chim cánh cụt 
b) Gọi tên theo tiếng kêu. 
M: tu hú 
c) Gọi tên theo cách kiếm ăn. 
M: bói cá 
a) Gọi tên theo hình dáng. 
b) Gọi tên theo tiếng kêu. 
c) Gọi tên theo cách kiếm ăn. 
 M: chim cánh cụt 
 M: tu hú 
 M: bói cá 
Bài 1: Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh) 
a) Gọi tên theo hình dáng. 
M: chim cánh cụt 
b) Gọi tên theo tiếng kêu. 
M: tu hú 
c) Gọi tên theo cách kiếm ăn. 
M: bói cá 
Cú mèo 
Gõ kiến 
Chim sâu 
Cuốc 
Quạ 
Vàng anh 
Cú mèo 
Gõ kiến 
Chim sâu 
Cuốc 
Quạ 
Vàng anh 
Bài 1: Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: 
a) Gọi tên theo hình dáng. 
M: chim cánh cụt , 
b) Gọi tên theo tiếng kêu. 
M: tu hú 
c) Gọi tên theo cách kiếm ăn. 
M: bói cá 
cú mèo, 
gõ kiến 
chim sâu 
cuốc 
quạ 
vàng anh 
( 
) 
, 
, 
, 
, 
 Quạ 
 Cú mèo 
 Cuốc 
Vàng anh 
a) Gọi tên theo 
 hình dáng. 
b) Gọi tên theo 
tiếng kêu. 
Chim sâu 
Gõ kiến 
c) Gọi tên theo 
cách kiếm ăn. 
Kể tên 1 số loài chim gọi tên theo hình dáng 
Kể tên 1 số loài chim gọi tên theo tiếng kêu 
Kể tên 1 số loài chim gọi tên theo cách kiếm ăn 
 Bông cúc trắng mọc ở đâu? 
 Chim sơn ca bị nhốt ở đâu? 
 Em làm thẻ mượn sách ở đâu? 
    Chim sơn ca và bông cúc trắng 
1. Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại, có bông cúc trắng. Một chú sơn ca sà xuống, hót rằng: 
 - Cúc ơi! Cúc xinh xắn làm sao! 
 Cúc sung sướng khôn tả. Chim véo von mãi rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm.  
2. Nhưng sáng hôm sau, khi vừa xòe cánh đón bình minh, bông cúc đã nghe thấy tiếng sơn ca buồn thảm. Thì ra, sơn ca đã bị nhốt trong lồng. 
 Bông cúc muốn cứu chim nhưng chẳng làm gì được. 
Bài 2: Dựa vào các bài tập đọc đã học trả lời các câu hỏi sau: 
Bài 2: Dựa vào các bài tập đọc đã học trả lời các câu hỏi sau: 
 Bông cúc trắng mọc ở đâu? 
b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu? 
c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu? 
 Bông cúc trắng mọc ở bên bờ rào, giữa đám cỏ dại. 
 Chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng. 
 Em làm thẻ mượn sách ở thư viện. 
Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau: 
 a) Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường. 
M: Sao Chăm chỉ họp ở đâu? 
b) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái. 
c) Sách của em để trên giá sách. 
  Em ngồi ở đâu? 
  Sách của em để ở đâu? 
Bài tập củng cố 
 Loài chim nào được gọi tên theo hình dáng? 
a. tu hú b. chim cánh cụt c. chim sâu 
 Loài chim nào được gọi tên theo tiếng kêu? 
a. quạ b. vàng anh c. gõ kiến 
 Loài chim nào được gọi tên theo cách kiếm ăn? 
a. quạ b. vàng anh c. gõ kiến 
 Em hãy đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho câu sau: 
 Cái mũ của em treo trên giá. 
 Cái mũ của em treo ở đâu? 
Ô cửa bí mật 
Chọn câu hỏi đúng cho câu sau: 
Con chim hót ở trên cành. 
 A. Con chim hót làm gì? 
 B. Con chim hót ở đâu? 
 C. Con chim hót như thế nào? 
1 
Đặt câu hỏi có cụm từ Ở đâu theo hình. 
Con cá bơi ở đâu? 
2 
Đặt câu hỏi có cụm từ Ở đâu theo hình. 
Con chim đậu ở đâu? 
3 
 Chọn câu trả lời đúng: 
Loài chim nào sau đây được xếp 
theo nhóm gọi tên theo tiếng kêu? 
 A. cu gáy 
 B. chim sâu 
 C. cú mèo 
4 
Trò chơi 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_2_tuan_21_tu_ngu_ve_chim_choc.ppt