Bài giảng môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Tiết 5, Bài 5: Pháp luật và kỷ luật

II/Trả lời câu hỏi gợi ý

Theo em,Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã có những hành vi vi phạm pháp luật như thế nào ?

Tổ chức đường dây vận chuyển , mua bán ma túy Thái Lan – Lào – Việt Nam .

+Lợi dụng cán bộ,phương tiện của lực lượng công an, của nhà nuớc .

+Mua chuộc, dụ dỗ cán bộ .

ppt22 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Tiết 5, Bài 5: Pháp luật và kỷ luật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Bài giảng	GDCD 8Giáo viên : Phan Anh Kiệt*Kiểm tra bài cũ :2/ Tình huống sau đây thể hiện giữ chữ tín hay không giữ chữ tín ? Vì sao ?+Làm tốt nhiệm vụ của mình. +Biết giữ lời hứa. +Biết đúng hẹn .* Lan không giữ chữ tín. Bởi vì: Lan không giữ lời hứa . (không đúng hẹn)+Lan mượn của Trang quyển sáh và hứa 2 hôm sau sẽ trả,nhưng vì chưa đọc xong nên Lan cho rằng : cứ giữ lại bao giờ đọc xong thì mới trả lại cho Trang.1/Trả lời câu hỏi : + Muốn giữ chữ tín , học sinh cần phải thực hiện những gì?*Một số hình ảnh vi phạm pháp luật :I/Đặt vấn đề :+Mời các em đọc phần đặt vấn đề trang 13-14 SGK .Pháp luật và kỷ luật.Tiết 5 Bài 5II/Trả lời câu hỏi gợi ý :a) Theo em,Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã có những hành vi vi phạm pháp luật như thế nào ?+Tổ chức đường dây vận chuyển , mua bán ma túy Thái Lan – Lào – Việt Nam .+Lợi dụng cán bộ,phương tiện của lực lượng công an, của nhà nuớc .+Mua chuộc, dụ dỗ cán bộ .Tiết 5 Bài 5Pháp luật và kỷ luật.b)Những hành vi vi phạm pháp luật của Vũ xuân trường và đồng bọn đã gây ra những hậu quả như thế nào ?*Gây ra “ cái chết trắng ” :+Hao tốn tiền của .+Gia đình tan nát , ly tán+Hủy hoại nhân cách con người .+Cán bộ thoái hóa ,biến chất .Tiết 5 Bài 5Pháp luật và kỷ luật.c)Để chống lại những âm mưu xảo quyệt của bọn tội phạm ma túy, các chiến sĩ công an cần phải có những phẩm chất gì ?*Cần có :+Mưu trí .+Dũng cảm .+Gan dạ .+Kiên quyết .+Liêm khiết .+Tính kỷ luật cao .+Tuân thủ pháp luật .Tiết 5 Bài 5Pháp luật và kỷ luật.d)Người học sinh cần có tính kỷ luật và tôn trọng pháp luật không ? Vì sao ? Cho ví dụ cụ thể .Câu hỏi này sẽ được thảo luận theo nhóm .2 bàn sẽ là 1 nhóm .Thời gian thảo luận : 3 phút .*Trình bày phần thảo luận nhóm của nhóm mình .Tiết 5 Bài 5Pháp luật và kỷ luật.*Tóm lại :-Em hiểu thế nào là kỷ luật ?2/ Kỷ luật là những quy định, quy ước của cộng đồng (tập thể) về những hành vi cần phải tuân theo nhằm đảm bảo hành động thống nhất .-Em hiểu thế nào là pháp luật ?1/ Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc,do nhà nước ban hành,được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp:giáodục, thuyết phục ,cưỡngchế.*Nhưng đối với pháp luật thì bắt buộc mọi người phải thực hiện dù thích hoặc không thích +Chỉ vì lợi ích riêng của họ +Sợ bị bó buộc ,ràng buộc.3/Những quy định của môt tập thể phải tuân theo nhữngquy định của pháp luật ,không được trái với pháp luật .-Tại sao có một số người lại không thích thực hiện kỷ luật ?Tiết 5 Bài 5Pháp luật và kỷ luật.4/Những quy định của pháp luật và kỷ luật giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động .Xác định trách nhiệm ,bảo vệ quyền lợi của mọi người .Pháp luật và kỷ luật còn tạo điều kiện cho mỗi cá nhân và toàn xã hội cùng phát triển theo một định hướng chung .5/Học sinh cần thường xuyên và tự giác thực hiện đúng những quy định của nhà trường ,cộng đồng và nhà nước .Thực hiện kỷ luật ; tuân thủ pháp luật sẽ mang lại những lợi ích gì trong cuộc sống ? Tiết 5 Bài 5Pháp luật và kỷ luật. Cần có pháp luật và kỷ luật trong cuộc sống . *Việc gì sẽ xảy raKhi :1/ Trong trường học không thực hiện nội quy ?*2/ Ngoài xã hội không có pháp luật ?Tiết 5 Bài 5Pháp luật và kỷ luật.*Bài tập : (Trang 15 sách giáo khoa )1/ Sai . Bởi vì pháp luật cần cho tất cả mọi người .2/Không . -Bởi vì :+Nội quy ; quy định do tập thể , tổ chức người đặt ra +Còn pháp luật thì do Nhà nước ban hành .3/ Đồng tình với hành vi của Chi đội trưởng .-Bởi vì :+Đội TNTP Hồ Chí Minh cũng là 1 tổ chức .Tiết 5 Bài 5Pháp luật và kỷ luật.*Được Quốc hội nước CHXHCN Việt NamThông qua ngày 15 tháng 4 năm 1992Tiết 5 Bài 5Pháp luật và kỷ luật.*Được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2004*Được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 9tháng 6 năm 2000Tiết 5 Bài 5Pháp luật và kỷ luật.*Được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001*Được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998Tiết 5 Bài 5Pháp luật và kỷ luật.*Được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005*Được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 3 năm 2003Tiết 5 Bài 5Pháp luật và kỷ luật.*Dặn dò :+Chép nội dung bài học vào tập .+Làm bài tập 4 trang 15 SGK .+Chuẩn bị bài 6 : “Xây dựng tình bạn trong 	 sáng lành mạnh ”Chúc các em học tốt .Tiết 5 Bài 5Pháp luật và kỷ luật.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_giao_duc_cong_dan_lop_8_tiet_5_bai_5_phap_luat.ppt