Đề kiểm tra 45 phút môn GDCD Lớp 8 năm 2017 (Có đáp án)

II. Tự luận.( 7 điểm)

Câu1. ( 2 điểm) Thế nào là tôn trọng người khác ? Lấy ví dụ?

Câu 2. (2 điểm) Thế nào là tình bạn ? Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh là gì ?

Câu 3. ( 3 điểm) : Hãy kể tên 05 công trình tiêu biểu của các nước trên thế giới ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 11/03/2024 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề kiểm tra 45 phút môn GDCD Lớp 8 năm 2017 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Thứ... ngày... tháng... năm 2017
Họ và tên:....................................................... Lớp: 8... Môn: GDCD
KIỂM TRA 45 PHÚT
* Đề ra:
I. Trắc nghiệm khách quan.( 3 điểm)
 Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng cho các câu sau.( Từ câu 1 đến câu 4) Mỗi câu đúng 0.25 điểm.
Câu 1. Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng lẽ phải?
Lắng nghe ý kiến của mọi người nhưng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải.
Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không làm mất lòng ai.
Chỉ làm những việc mình thích.
Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình.
Câu 2. Hành vi nào sau đây không thể hiện sự tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?
Tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.
Chỉ dùng hàng ngoại, chê hàng Việt Nam.
Học hỏi công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng vào việt Nam.
Thích tìm hiểu nghệ thuật dân tộc của các nước khác.
Câu 3. Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác?
Làm theo sở thích của mình không cần biết đến mọi người xung quanh.
Nói chuyện riêng, làm việc riêng và đùa nghịch trong giờ học.
Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.
Mở đài to khi đã quá khuya.
Câu 4. Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
Tình bạn trong sáng, lành mạnh giúp con người sống tốt hơn, yêu cuộc sống hơn.
Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía.
Có tình bạn trong sáng, lành mạnh gữa hai người khác giới.
Bạn bè phải biết bao che, bảo vệ nhau trong mọi trường hợp
Câu 5( 1 điểm): Điền vào dấu ba chấm cụm từ thích hợp.
Tôn trọng lẽ phải là......................................................................................và bảo vệ ..............................................................Biết điều chỉnh...............................................
của mình theo hướng tích cực, không .............................................................sai trái.
Câu 6 ( 1 điểm): Nối cột A với cột B sao cho phù hợp.
A

B
1. Những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội
1 - .
a.Liêm khiết
2. Làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người.
2 - .
b. Lẽ phải
3. Là sự đánh giá đúng mức,coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác.
3 -.
c. Tình bạn
4. Là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người hợp nhau về tính tình, sở thích.
4 - .
d. Giữ chữ tín


e. Tôn trọng người khác
II. Tự luận.( 7 điểm)
Câu1. ( 2 điểm) Thế nào là tôn trọng người khác ? Lấy ví dụ?
Câu 2. (2 điểm) Thế nào là tình bạn ? Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh là gì ? 
Câu 3. ( 3 điểm) : Hãy kể tên 05 công trình tiêu biểu của các nước trên thế giới ? 
* Đáp án và biểu điểm.
I. Trắc nghiệm khách quan.( 3 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án

A

B

C

D
- Công nhận, ủng hộ, tuân theo.
- Những điều đúng đắn.
- Suy nghĩ, hành vi.
- Chấp nhận, không làm những việc
1 - b
- a
- e
4 - c
II. Tự luận.( 7 điểm)
Câu 1: 
- HS nêu được khái nệm tôn trọng người khác ( 1điểm)
- HS lấy được ví dụ về tôn trọng người khác ( 1điểm)
Câu 2: Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng( 1điểm)
- Đặc điểm: Thông cảm, chia sẻ, tôn trọng, tin cậy, chân thành, quan tâm giúp đỡ nhau, trung thực, nhân ái, vị tha.
- Tình bạn có thể có giữa những người cùng giới hoặc khác giới( 1điểm)
Câu 3: HS kể được 5 công trình tiêu biểu của thế giới ( 3điểm)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_gdcd_lop_8_nam_2017_co_dap_an.doc
Bài giảng liên quan