Bài giảng môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Tiết 8, Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

ác đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ.

- Bác Hồ là người biết tôn trọng và học hỏi kinh nghiệm đấu tranh của các nước trên thế giới.

 

ppt37 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 405 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Tiết 8, Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Giỏo dục cụng dõn 8Bài 8, tiết 8Cụ giỏo Đinh Thu HàTHCS Dịch VọngKim tự thỏp thời cổ đạiKim tự thỏp hiện nayVườn treo Babylon 7 kỳ quan thế giới mớiTrà đạo Nhật Bản Bỏnh xốo trong văn húa ẩm thực nước Nga Tiết 8; Bài 8Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.1. Vì sao Bác Hồ của chúng ta được coi là danh nhân văn hoá thế giới?2. Việt Nam đã có đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hoá thế giới? Ví dụ.3. Lý do quan trọng nào giúp nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ?Thảo luận nhóm- Bác đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ.- Bác Hồ là người biết tôn trọng và học hỏi kinh nghiệm đấu tranh của các nước trên thế giới. 1. Vì sao Bác Hồ của chúng ta được coi là danh nhân văn hoá thế giới?2. Việt Nam đã có đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hoá thế giới? Ví dụ.3. Lý do quan trọng nào giúp nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ?Thảo luận nhómCố đụ HuếThỏnh địa Mỹ SơnThỏnh địa Mỹ SơnVịnh Hạ LongVịnh Hạ LongNhó nhạc cung đỡnh HuếBỏt cơm hến ở cồn Hến Bỏnh cuốn Thanh TrỡPhở Hà NộiChả cỏ Ló VọngCốm VũngTrải qua hàng ngàn năm lịch sử, dân tộc ta đã có những đóng góp tự hào cho nền văn hoá thế giới, cụ thể là kinh nghiệm chống ngoại xâm, truyền thống đạo đức, phong tục tập quán, giá trị văn hoá nghệ thuật.1. Vì sao Bác Hồ của chúng ta được coi là danh nhân văn hoá thế giới?2. Việt Nam đã có đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hoá thế giới? Ví dụ.3. Lý do quan trọng nào giúp nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ?Thảo luận nhómTrung QuốcChựa Võn Nam - Trung Quốc Thành tựu của Trung Quốc đạt được nhờ:Mở rộng quan hệ và học tập kinh nghiệm các nước khác Phát triển các ngành công nghiệp mới có nhiều triển vọng Hiện nay hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam đang phát triển tốt.Bài học của Trung Quốc không những giúp Trung Quốc thành công trong công cuộc đổi mới kinh tế còn là bài học cho các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. -Thế nào là tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác?Là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc khác.Luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hoá, xã hội của các dân tộc. -Chúng ta có cần tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác không ? Vì sao?Chúng ta cần tôn trọng, khiêm tốn học hỏi các dân tộc khác vì: + Mỗi dân tộc có giá trị văn hoá riêng + Những giá trị văn hóa tư tưởng của dân tộc khác giúp chúng ta phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục và khoa học kĩ thuật.+ Đất nước ta còn nghèo, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, rất cần học hỏi các giá trị văn hoá của dân tộc khác.=>Giữa các dân tộc có sự học tập kinh nghiệm lẫn nhau và sự đóng góp cả mỗi dân tộc sẽ làm phong phú thêm nền văn hoá nhân loại. -Chúng ta nên học tập, tiếp thu những gì ở các dân tộc khác? Nêu ví dụ.-Chúng ta nên học hỏi:+Thành tựu khoa học kĩ thuật.+Trình độ quản lí.+Văn học nghệ thuật.Ví dụ:*Máy móc hiện đại.*Các loại vũ khí.*Đầu tư viễn thông.*Máy vi tính.*Tủ lạnh, ti vi.*Đường xá, cầu cống, nhà cửa.*Kiến trúc, âm nhạc - ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? 2) ý nghĩa của việc tôn trọng, học hỏi văn hoá dân tộc khác:Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát huy bản sắc dân tộc.Góp phần cho các nước cùng xây dựng nền văn hoá chung của nhân loại ngày càng tiến bộ, văn minh. -Nên học tập các dân tộc khác như thế nào? -Những cái nên học:* Trình độ khoa học kĩ thuật.* Trình độ quản lí.Tiến bộ văn minh, nhân đạo Du lịch. -Những cái không nên:* Văn hoá đòi truỵ, độc hại.* Phá hoại truyền thống của dân tộc.* Lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền. Chạy theo mốt....	=> Học hỏi tinh hoa văn hoá của nhân loại là cần thiết góp phần nâng cao giá trị văn hoá của dân tộc mình. Việc tiếp thu cần phải giữ bản sắc của dân tộc mình. -Chúng ta phải làm gì trong việc tôn trọng, học hỏi văn hoá các dân tộc khác?3) Chúng ta làm gì để tôn trọng học hỏi các dân tộc khácTích cực học tập tìm hiểu đời sống và nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới.Tiếp thu một cách chọn lọc, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh truyền thống con người Việt Nam. Bài 5: SGK tr 22Đồng ý ý kiến b,d =>Chúng ta xây dựng đất nước từ một nước nghèo và lạc hậu. Các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học kĩ thuật còn non kém. Chúng ta cần học hỏi các dân tộc có bề dày về thành tựu khoa học kĩ thuật, trình độ quản lí cao, hiệu quả để bổ sung cho những thiếu sót của chúng ta. Nhưng khi học hỏi tiếp thu các giá trị văn hoá phải chọn lọc cái tốt, bỏ cái xấu. III. Luyện tậpEm đồng ý với những ý kiến sau đây ?1. Học hỏi, khám phá thành tựu khoa học tiên tiến2.Ưa thích nghệ thuật dân tộc 3.Thích các món ăn dân tộc4.Tìm hiểu di tích văn hoá địa phương 5.Bắt chước kiểu quần áo của các ngôi sao điện ảnh, bóng đá6.Thích tìm hiểu lịch sử đất nước Trung Quốc hơn Việt Nam Sắm vai tình huống

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_giao_duc_cong_dan_lop_8_tiet_8_bai_8_ton_trong.ppt
Bài giảng liên quan