Bài giảng môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Tiết 1, Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

• Đặt vấn đề:

Thảo luận:

Câu 1: Những việc làm của viên tri huyện Thanh Ba với tên nhà giàu và người nông dân nghèo?

Câu 2: Hình bộ Thượng thư, anh ruột tri huyện Thanh Ba đã có hành động gì?

Câu3: Nhận xét về việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích?

Câu 4: Việc làm của quan tuần phủ thể hiện đức tính gì?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 545 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Tiết 1, Bài 1: Tôn trọng lẽ phải, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Tiết 1: Bài 1Tôn trọng lẽ PhảiI. ĐẶT VẤN ĐỀ:Nhúm 1 : Em cú nhận xột gỡ về việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bớch trong cõu chuyện trờn .Nhúm 2: Trong cỏc cuộc tranh luận cú bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số cỏc bạn phản đối .Nếu thấy ý kiến đú đỳng thỡ em xử sự như thế nào ?Nhúm 3: Nếu biết bạn mỡnh quay cúp trong giờ kiểm tra , em sẽ làm gỡ ?Đặt vấn đề:Thảo luận:Câu 1: Những việc làm của viên tri huyện Thanh Ba với tên nhà giàu và người nông dân nghèo?Câu 2: Hình bộ Thượng thư, anh ruột tri huyện Thanh Ba đã có hành động gì?Câu3: Nhận xét về việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích?Câu 4: Việc làm của quan tuần phủ thể hiện đức tính gì?Bài học: Bảo vệ chân lí niềm tin và lẽ phảiNhúm 1 : Em cú nhận xột gỡ về việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bớch trong cõu chuyện trờn .-Việc làm của quan tuần phủ chứng tỏ ụng là người dũng cảm , trung thực dỏm đỏu tranh để bảo vệ lẽ phải khụng chấp nhận những điều sai trỏi.Nhúm 2 :Trong cỏc cuộc tranh luõn cú bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số cỏc bạn phản đối .Nếu thấy ý kiến đú đỳng thỡ em xử sự như thế nào ?-Nếu thấy ý kiến đú đỳng em cần ủng hộ bạn và bảo vệ ý kiến của bạn bằng cỏch phõn tớch cho bạn khỏc thấy những điểm mà em cho là đỳng, hợp lớ Nhúm 3 :Nếu biết bạn mỡnh quay cúp trong giờ kiểm tra , em sẽ làm gỡ ?- Bày tỏ thỏi độ khụng đồng tỡnh .Phõn tớch cho bạn thấy tỏc hại của việc làm sai trỏi đú , khuyờn bạn lõn sau khụng nờn làm như vậy .Theo em trong những trường hợp trờn trường hợp nào được coi là đỳng đắn phự hơp với đạo lớ và lợi ớch chung của xó hội.Cả 3 cỏch xử sự trờn .Đú là lẽ phải .Vậy lẽ phải là gỡ ?II. Nội dung bài học:1.Thế nào là lẽ phải?Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội.2. Tôn trọng lẽ phải là gì?Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.Bài tập:Những việc làm nào sau đây là biết tôn trọng lẽ phải?Tuân thủ nội quy trong trường học, công sở và nơi công cộng.Giú chiều nào che chiều đấy.Không giám nói ra sự thật vì biết nói ra là không có lợi cho mọi ngừơi.Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình cho phù hợp với hoàn cảnh.Đối với những việc làm như:-Vi phạm luật giao thụng đường bộ.-Vi phạm nội quy ở trường lớp.-Làm trỏi cỏc qui định của phỏp luật .*Đú cú phải là lẽ phải khụng ?Với những việc làm đú ta cần bày tỏ thỏi độ hành động gỡ ?Khụng chấp nhận và khụng làm những việc sai trỏi .Nêu năm biểu hiện tôn trọng lẽ phải và năm biểu hiện không tôn trọng lẽ phải?3. Biểu hiện: Thái độ, lời nói, cử chỉ và hành động ủng hộ và bảo vệ điều đúng đắn của con ngườiVậy tụn trọng lẽ phải cú ý nghĩa như thế nào ? Tụn trọng lẽ phải giỳp mọi người cú cỏch ứng xử phự hợp. làm lành mạnh cỏc mối quan hệ xó hội, gúp phõn thỳc đẩy xó hội ổn định và phỏt triển 1.Thế nào là lẽ phải?Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội.2. Tôn trọng lẽ phải là gì?Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.3. Biểu hiện: Thái độ, lời nói, cử chỉ và hành động ủng hộ và bảo vệ điều đúng đắn của con người.4. í nghĩa: Tụn trọng lẽ phải giỳp mọi người cú cỏch ứng xử phự hợp, làm lành mạnh cỏc mối quan hệ xó hội, gúp phõn thỳc đẩy xó hội ổn định và phỏt triển MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ, CA DAO VỀ TễN TRỌNG LẼ PHẢI- Núi phải củ cải cũng nghe.- Phải chẳng qua lẽ, khoẻ chẳng qua phộp.- Khụn chẳng qua lẽ, khoẻ chẳng qua lời.- Phải trỏi phõn minh, nghĩa tỡnh trọn vẹn.Biết ăn, biết ở hơn người giàu sang.- Khụn ngoan ba chốn bốn bềĐừng cho ai lấn chớ bề lấn ai.- Làm người phải đắn phải đoPhải cõn nặng nhẹ, phải dũ nụng sõu.- Làm người mà chẳng biết suyĐến khi nghĩ lại cũn gỡ là thõn. III.Bài tập Bài tập 1.Lựa chọn cỏch ứng xử c.Bài tập 2.Lựa chọn cỏch ứng xử c. Bài tập 3.Cỏc hành vi biểu hiện sự tụn trọng lẽ phải : a , e , c Củng cố, dặn dũ:- Sưu tầm một số cõu ca dao tục ngữ núi về tụn trọng lẽ phải.- làm cỏc bài tập cũn lại. - Chuẩn bị bài cho tiết sau: Liờm khiết 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_giao_duc_cong_dan_lop_8_tiet_1_bai_1_ton_trong.ppt
Bài giảng liên quan