Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân, học kỳ I, lớp 8 - Đề 1

Câu 1 (0,5 điểm):

Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải ? (hãy khoanh

tròn chữ cái trước câu mà em chọn)

A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được.

B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình.

C. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí.

D. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông.

Câu 2: (0,5 điểm)

Câu nào trong những câu sau đây là đúng về khả năng sáng tạo của học

sinh ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)

A. Học sinh học lực yếu không thể có khả năng sáng tạo.

B. Học sinh học lực trung bình không thể có khả năng sáng tạo.

C. Chỉ học sinh có học lực khá, giỏi mới có khả năng sáng tạo.

D. Mọi học sinh đều có khả năng sáng tạo

pdf3 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Lượt xem: 733 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân, học kỳ I, lớp 8 - Đề 1, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 1 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ I, LỚP 8 
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) 
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) 
Các cấp độ của tư duy Nội dung chủ đề 
(mục tiêu) Nhận biết Thông 
hiểu 
Vận 
dụng 
A. Xác định được biểu hiện của tôn trọng lẽ phải Câu 1 TN 
(0,5 điểm) 
B. Dựa vào kiến thức đã học để xác định những 
học sinh có khả năng sáng tạo 
 Câu 2 TN 
(0,5 điểm) 
C. Xác định được biểu hiện của giữ chữ tín Câu 3 TN 
(0,5 điểm) 
D. Xác định được ý kiến không đúng về tình bạn Câu 4 TN 
(0,5 điểm) 
Đ. Xác định được biểu hiện tôn trọng người 
khác, tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, tình 
bạn, hoạt động chính trị - xã hội. 
 Câu 5 TL 
 (1 điểm) 
E. Nhận biết thế nào là tôn trọng và học hỏi các 
dân tộc khác, lấy ví dụ trong đời thường về tôn 
trọng và học hỏi các dân tộc khác. 
Câu 1 TL 
 (1 điểm) 
Câu 1 TL 
 (1 điểm) 
G. Nhận biết đượ quyền và nghĩa vụ của con 
cháu đối với cha mẹ, ông bà ; kể được một 
gương sáng về thực hiện quyền này, rút ra bài 
học cho bản thân 
Câu 2 TL 
(0,5 điểm) 
 Câu 2 TL 
(1,5 
điểm) 
H. Vận dụng kiến thức để giải quyết 1 tình 
huống tôn trọng người khác xảy ra trong cuộc 
sống . 
 Câu 3 TL 
 (3 điểm) 
Tổng số câu 2 6 2 
Tổng số điểm 1,5 4 4,5 
Tỉ lệ % 15% 40% 45% 
 2 
B. NỘI DUNG ĐỀ 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) 
Câu 1 (0,5 điểm): 
Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải ? (hãy khoanh 
tròn chữ cái trước câu mà em chọn) 
A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được. 
B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình. 
C. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí. 
D. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông. 
Câu 2: (0,5 điểm) 
 Câu nào trong những câu sau đây là đúng về khả năng sáng tạo của học 
sinh ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn) 
A. Học sinh học lực yếu không thể có khả năng sáng tạo. 
 B. Học sinh học lực trung bình không thể có khả năng sáng tạo. 
C. Chỉ học sinh có học lực khá, giỏi mới có khả năng sáng tạo. 
D. Mọi học sinh đều có khả năng sáng tạo. 
Câu 3: (0,5 điểm) 
 Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn 
 Giữ chữ tín là : 
A. Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện. 
B. Chỉ cần đảm bảo chất lượng tốt nhất đối với những hợp đồng quan trọng. 
C. Coi trọng lời hứa trong mọi trường hợp. 
D. Có thể không giữ lời hứa với khách hàng nhỏ để giữ được khách hàng 
lớn. 
Câu 4: (0,5 điểm): 
Em không tán thành với ý kiến nào sau đây về tình bạn ? (hãy khoanh tròn 
chữ cái trước câu em chọn) 
A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía. 
B. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp. 
 3 
C. Biết phê bình nhau mới là tình bạn đẹp. 
D. Có thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới. 
 Câu 5: (1 điểm) 
 Hãy nối 1 ô ở cột trái (A) với 1 ô ở cột phải (B) sao cho đúng: 
A B 
a/ Không nói chuyện riêng trong giờ học. 1. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc 
khác 
b/ Giúp bạn cai nghiện ma tuý. 2. Hoạt động chính trị - xã hội 
c/ Tìm hiểu phong tục, tập quán của nước khác. 3. Tôn trọng người khác 
d/ Tham gia văn nghệ chào mừng ngày thành lập 
Đoàn 26/3. 
4. Tình bạn trong sáng, lành mạnh 
d/ Xây dựng bệnh viện mới để tăng cường chăm 
sóc sức khoẻ cho nhân dân địa phương. 
.. nối với .. .. nối với .. 
.. nối với .. .. nối với .. 
II. TỰ LUẬN (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm) 
Bằng kiến thức đã học, em hãy cho biết thế nào là tôn trọng và học hỏi các 
dân tộc khác. Nêu 4 ví dụ về tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. 
Câu 2 (2 điểm) 
Pháp luật nước ta có quy định gì về quyền, nghĩa vụ của con, cháu đối với 
cha mẹ, ông bà? Hãy kể tóm tắt một gương sáng về việc thực hiện tốt quyền và 
nghĩa vụ này . Em rút ra bài học gì từ tấm gương đó ? 
Câu 3 (3 điểm) 
 Cho tình huống sau: 
 Đã 23h, Hoà vẫn bật nhạc to. Bác Trung chạy sang bảo: 
 - Cháu nghe nhạc nhỏ thôi để hàng xóm còn ngủ. 
 Theo em, Hoà có thể có các cách ứng xử như thế nào? Nếu là Hoà, em sẽ 
chọn cách nào? Vì sao? 

File đính kèm:

  • pdfI1.pdf
Bài giảng liên quan