Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân, học kỳ II, lớp 8 - Đề 2

Câu 1 (0,5 điểm)

Ý kiến nào nêu dưới đây là đúng về quyền khiếu nại của công dân ? (hãy khoanh tròn

chữ cái trước câu mà em chọn)

A. Công dân được sử dụng quyền khiếu nại khi thấy có hành vi gây hại cho lợi ích công

cộng.

B. Công dân có quyền khiếu nại những hành vi gây hại cho nhà nước.

C. Công dân được quyền khiếu nại khi thấy có hành vi gây hại cho tài sản của người

khác.

D. Công dân được khiếu nại các quyết định, việc làm của công chức nhà nước khi thực

hiện công vụ đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp

pdf3 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Lượt xem: 776 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân, học kỳ II, lớp 8 - Đề 2, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 1 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ II, LỚP 8 
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) 
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) 
Các cấp độ của tư duy Nội dung chủ đề 
(mục tiêu) Nhận biết Thông 
hiểu 
Vận 
dụng 
A. Nhận biết quyền khiếu nại của công dân. 
Câu 1 TN: 
(0,5 điểm) 
B. Hiểu rõ quyền sở hữu của công dân đề xác 
định đúng hành vi thuộc quyền này. 
 Câu 2 TN 
(0,5 điểm) 
C. Vận dụng kiến thức đã học để xác định 
đúng cơ quan có thẩm quyền ban hành Luật 
Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
 Câu 3 TN 
(0,5 điểm) 
D. Nhớ được quy định của pháp luật đối với 
trẻ em trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội 
Câu 4 TN 
(1 điểm) 
Đ. Hiểu vì sao tự do ngôn luận phải tuân theo 
quy định của pháp luật ; nêu được việc bản 
thân có thể làm để thực hiện quyền này. 
 Câu 1 TL 
(2 điểm) 
E. Nêu được tính bắt buộc của pháp luật và 
nêu được ví dụ về tính bắt buộc của pháp luật 
. 
Câu 2 TL 
 (0,5 điểm) 
Câu 2 TL 
 (1 điểm) 
G. Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết 1 
tình huống liên quan đến quyền sở hữu của công 
dân. 
 Câu 3 TL 
(3 điểm) 
H. Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết 1 
tình huống liên quan phòng, chống tai nạn do 
chất nổ gây ra. 
 Câu 4 TL 
(1 điểm) 
Tổng số câu 3 4 2 
Tổng số điểm 2 4 4 
Tỉ lệ % 20% 40% 40% 
 2 
B. NỘI DUNG ĐỀ 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm) 
Câu 1 (0,5 điểm) 
Ý kiến nào nêu dưới đây là đúng về quyền khiếu nại của công dân ? (hãy khoanh tròn 
chữ cái trước câu mà em chọn) 
A. Công dân được sử dụng quyền khiếu nại khi thấy có hành vi gây hại cho lợi ích công 
cộng. 
B. Công dân có quyền khiếu nại những hành vi gây hại cho nhà nước. 
C. Công dân được quyền khiếu nại khi thấy có hành vi gây hại cho tài sản của người 
khác. 
D. Công dân được khiếu nại các quyết định, việc làm của công chức nhà nước khi thực 
hiện công vụ đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 
Câu 2 (0,5 điểm) 
Hành vi nào sau đây thuộc quyền chiếm hữu tài sản của công dân ? (hãy khoanh tròn chữ 
cái trước câu mà em chọn) 
A. Chủ nhà đi thu tiền thuê nhà. 
B. Sử dụng nhà được thừa kế làm cửa hàng kinh doanh. 
C. Trông giữ xe đạp, xe máy. 
D. Phá nhà cũ để làm nhà mới. 
Câu 3 (0,5 điểm) 
Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền ban hành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 
Việt Nam ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn) 
A. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em. 
B. Quốc hội. 
C. Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
D. Bộ Y tế. 
Câu 4 (1 điểm) 
 Hãy lựa chọn hai trong các từ, cụm từ: 
 - dùng chất kích thích 
 - dùng đồ chơi bạo lực 
 - đánh bạc 
 3 
- vận chuyển ma tuý 
để điền vào những chỗ trống trong câu sau sao cho đúng với nội dung bài đã học: 
Trẻ em không được................................., uống rượu, hút thuốc và dùng thuốc kích thích 
có hại cho sức khoẻ. Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu, hút 
thuốc,.....................................; nghiêm cấm dụ dỗ, dẫn dắt trẻ em mại dâm, bán hoặc cho trẻ em 
sử dụng những văn hoá phẩm đồi truỵ, đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển của 
trẻ. 
II. TỰ LUẬN (7,5 điểm) 
Câu 1 (2 điểm) 
Vì sao tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật ? Hãy nêu hai việc em có 
thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận. 
Câu 2 (1,5 điểm) 
Tính bắt buộc (tính cưỡng chế) của pháp luật là gì? Hãy nêu 2 ví dụ về tính bắt buộc của 
pháp luật. 
Câu 3 (3 điểm) 
Cho tình huống sau: 
Năm nay, Việt đã 14 tuổi, bố mẹ mua cho Việt một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng vì 
muốn mua một chiếc xe đạp khác nên Việt tự rao bán chiếc xe đó . 
Theo em : 
1/ Việt có quyền bán chiếc xe đạp cho người khác không? Vì sao? 
2/ Việt có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó? 
3/ Muốn bán chiếc xe đạp đó, Việt phải làm gì ? 
Câu 4 (1 điểm) 
 Em sẽ làm gì nếu tình cờ phát hiện thấy có vật nghi là bom/mìn ? 

File đính kèm:

  • pdfII2.pdf