Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân, học kỳ I, lớp 8 - Đề 2

Câu 4: (0,5 điểm)

Nếu nhìn thấy người bạn thân quay cóp bài, em sẽ chọn cách ứng xử nào

sau đây ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu em chọn)

A. Làm ngơ coi như không thấy vì không muốn bạn mình bị điểm kém.

B. Đưa tờ nháp của mình cho bạn chép.

C. Báo cho cô giáo biết hành vi đó.

D. Nhắc nhở bạn không nên làm như vậy, nếu bạn vẫn tiếp tục quay cóp sẽ

báo cô giáo.

pdf4 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Lượt xem: 802 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân, học kỳ I, lớp 8 - Đề 2, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 1 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ I, LỚP 8 
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) 
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) 
Các cấp độ của tư duy Nội dung chủ đề 
(mục tiêu) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
A. Hiểu các phẩm chất : lao động tự giác, 
lao động sáng tạo, giữ chữ tín và tự lập để 
xác định biểu hiện của các phẩm chất đó 
 Câu 1 TN 
(1 điểm) 
B. Dựa vào kiến thức đã học để xác định 
đúng thế nào là học hỏi văn hoá của dân 
tộc khác 
 Câu 2 TN 
(0,5 điểm) 
C. Hiểu thế nào là góp phần xây dựng nếp 
sống văn hoá ở cộng đồng dân cư 
 Câu 3 TN 
(0,5 điểm) 
D. Hiểu thế nào là tình bạn trong sáng, 
lành mạnh để xác định được biểu hiện trái 
với tình bạn trong sáng, lành mạnh 
 Câu 4 TN 
(0,5 điểm) 
Đ. Hiểu thế nào là không tôn trọng người 
khác 
 Câu 5 TN 
(0,5 điểm) 
E. Nhận biết thế nào là tôn trọng người 
khác; nhận xét sự tôn trọng người khác 
của bản thân hoặc bạn bè trong lớp 
Câu 1 TL 
(1 điểm) 
 Câu 1 TN 
(1 điểm) 
G. Biết thế nào là xây dựng nếp sống văn 
hoá ở cộng đồng dân cư, nêu những việc 
bản thân có thể làm để góp phần xây 
dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân 
cư 
Câu 2 TL 
(1 điểm) 
Câu 2 TL 
(1 điểm) 
H. Vận dụng kiến thức để giải quyết 1 
tình huống về tự lập trong cuộc sống. 
 Câu 3 TL 
(3 điểm) 
Tổng số câu 2 6 2 
Tổng số điểm 2 4 4 
Tỉ lệ % 20% 40% 40% 
 2 
B. NỘI DUNG ĐỀ 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) 
Câu 1: (1 điểm) 
 Hãy nối mỗi ô ở cột trái (A) với một ô ở cột phải (B) sao cho phù hợp nhất: 
A - Biểu hiện B - Phẩm chất đạo đức 
a/ Sản phẩm luôn đảm bảo yêu cầu về chất lượng 1. Lao động tự giác 
b/ Vượt qua khó khăn, thử thách tự làm lấy việc của mình. 2. Lao động sáng tạo 
c/ Tự học đúng giờ. 3. Giữ chữ tín 
d/ Tìm ra cách giải bài tập mới. 4. Tự lập 
đ/ Tích cực trong lao động 
e/ Luôn đảm bảo hợp đồng với những khách hàng quan trọng. 
.. nối với .. .. nối với .. 
.. nối với .. .. nối với .. 
Câu 2: (0,5 điểm) 
Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về học hỏi dân tộc khác ? (hãy khoanh 
tròn chữ cái trước câu mà em chọn) 
A. Chỉ những nước kinh tế phát triển mới đáng để nước khác học hỏi. 
B. Tiếp thu tất cả những gì mới lạ của nước khác là học hỏi văn hoá của 
dân tộc đó. 
C. Chỉ những nước có nhiều công trình văn hoá lớn mới đáng để ta học hỏi. 
D. Một dân tộc còn lạc hậu cũng có bản sắc riêng về văn hoá đáng để ta học 
tập. 
Câu 3: (0,5 điểm) : 
Em không tán thành ý kiến nào sau đây về xây dựng nếp sống văn hoá ở 
cộng đồng dân cư ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn) 
A. Giúp nhau làm kinh tế để xoá đói giảm nghèo là góp phần xây dựng nếp 
sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. 
B. Tham gia đội dân phòng là góp phần giữ gìn trật tự an ninh chứ không 
phải là góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. 
 3 
C. Trồng cây, làm vệ sinh đường phố, làng xóm là thể hiện nếp sống văn 
hoá ở cộng đồng dân cư. 
D. Học sinh dù còn nhỏ cũng có thể tham gia xây dựng nếp sống văn hoá ở 
cộng đồng dân cư. 
Câu 4: (0,5 điểm) 
Nếu nhìn thấy người bạn thân quay cóp bài, em sẽ chọn cách ứng xử nào 
sau đây ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu em chọn) 
A. Làm ngơ coi như không thấy vì không muốn bạn mình bị điểm kém. 
B. Đưa tờ nháp của mình cho bạn chép. 
C. Báo cho cô giáo biết hành vi đó. 
D. Nhắc nhở bạn không nên làm như vậy, nếu bạn vẫn tiếp tục quay cóp sẽ 
báo cô giáo. 
Câu 5: (0,5 điểm) 
Hành vi nào sau đây là không tôn trọng người khác ? (hãy khoanh tròn 
chữ cái trước câu mà em chọn) 
A. Nhận xét khuyết điểm của bạn cùng lớp. 
B. Chăm chú nhìn người đối diện nói chuyện. 
C. Thì thầm với bạn bên cạnh khi đang chơi cùng một nhóm bạn. 
D. Mải làm việc, không biết bạn mình đi qua nên không chào. 
II. TỰ LUẬN (7 điểm) 
Câu 1: (2 điểm) 
Thế nào là tôn trọng người khác? Em hãy nhận xét ngắn gọn về sự tôn 
trọng người khác của bản thân hoặc của một số bạn bè trong lớp. 
Câu 2: (2 điểm) 
Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là gì? 
 Hãy cho biết 4 việc em có thể làm được để góp phần xây dựng nếp sống 
văn hoá ở cộng đồng dân cư. 
Câu 3: (3 điểm) 
 Cho tình huống sau: 
 4 
 Nhà cách trường có 1,5 km nhưng hôm nào Hà cũng được bố đưa đón bằng 
xe máy. Quần, áo của Hà cũng được mẹ giặt và là (ủi) cho. 
 Thấy vậy, Thanh hỏi: 
 - Đã là học sinh lớp 8 rồi mà cậu chưa thể tự đạp xe đến trường và tự giặt, 
là (ủi) quần áo được à? 
 Hà hồn nhiên trả lời: 
 - Bố mẹ có yêu mình thì mới làm như vậy chứ. Chúng mình vẫn còn nhỏ, 
chăm sóc con là trách nhiệm của cha, mẹ. 
 Hỏi : 
1/ Em có đồng ý với ý kiến của Hà không? Vì sao? 
 2/ Nếu là bạn thân của Hà, em sẽ nói với Hà điều gì? 

File đính kèm:

  • pdfI2.pdf
Bài giảng liên quan