Ôn tập Giáo dục công dân Lớp 8 - Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

1. Quyền khiếu nại: là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ.

docx8 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Ôn tập Giáo dục công dân Lớp 8 - Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NỘI DUNG ÔN TẬP GDCD 8
(Tuần từ 30/3 đến 04/4/2020)
BÀI 18: QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN
A. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Quyền khiếu nại: là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ.
2. Quyền tố cáo: là quyền của công dân báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về một việc vi phạm pháp luật.
3. So sánh khiếu nại và tố cáo
* Giống nhau:
- Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp
- Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
- Là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
* Khác nhau:
- Khiếu nại là người trực tiếp bị hại
- Tố cáo là mọi công dân có quyền để ngăn chặn hành vi xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan và công dân.
4. Trách nhiệm công dân:
Công dân khi thực hiện quyền khiếu nại quyền tố cáo cần trung thực và khách quan, thận trọng.
5. Trách nhiệm nhà nước:
Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại cho người khác.
B. BÀI TẬP 
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Công dân có quyền khiếu trong trường hợp nào sau đây? 
A. Bị nhà trường kỉ luật oan
B. Điểm bài thi của mình thấp hơn của bạn
C. Bị bạn cùng lớp đánh gây thương tích
D. Phát hiện người khác có hành vi cướp đoạn tài sản của Nhà nước
Câu 2: Phát hiện công ty X nhiều lần xả nước thải và khí độc ra môi trường gần khu dân cư chúng ta cần làm gì?
A. Làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng.
B. Làm đơn khiếu nại với cơ quan chức năng.
C. Mặc kệ coi như không biết.
D. Nhắc nhở công ty X.
Câu 3: Điểm chung giữa chủ thể khiếu nại và tố cáo là?
A. Doanh nghiệp.
B. Tổ chức.
C. Công ty.
D. Cả A, B, C.
Câu 4: Để đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, Nhà nước có những trách nhiệm nào sau đây? 
A. Xử lí và truy tố tất cả các trường hợp bị khiếu nại tố cáo
B. Xử lí nghiêm minh các hành vi xâm hại lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
C. Công dân có thể sử dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống ai đó
D. Không bảo vệ người khiếu nại tố cáo
Câu 5: Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là?
A. Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp
B. Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
C. Là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. Cả A, B, C.
Câu 6: Chị A được nghỉ chế độ thai sản 6 tháng, sau khi thời gian nghỉ thai sản kết thúc chị tiếp tục đi làm nhưng giám đốc không đồng ý cho chị đi làm vì chị vướng bận con cái nên không có thời gian tập trung vào công việc. Trong trường hợp này chị A cần làm gì để bảo vệ lợi ích của mình?
A. Làm đơn khiếu nại.
B. Làm đơn tố cáo.
C. Chấp nhận nghỉ việc.
D. Đe dọa Giám đốc.
Câu 7: Khi thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo công dân cần lưu ý điều gì?
A. Trung thực.       
B. Khách quan.        
C. Thận trọng.        
D. Cả A, B, C.
Câu 8: Điểm khác biệt trong chủ thể về khiếu nại với tố cáo là
A. Cá nhân.
B. Tập thể.
C. Doanh nghiệp.
D. Công ty.
Câu 9: Hình thức của khiếu nại và tố cáo là?
A. Trực tiếp.          
B. Đơn, thư.         
C. Báo, đài.       
D. Cả A, B, C.
Câu 10: Quyền khiếu nại tố cáo là một trong những quyền: 
A. quan trọng của mỗi tổ chức cá nhân
B. quan trọng nhất của công dân
C. cơ bản của công dân
D. được pháp luật qui định
Câu 11: Quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ được là?
A. Khiếu nại.
B. Tố cáo.
C. Kỉ luật.
D. Thanh tra.
Câu 12: Người khiếu nại, tố cáo cần thực hiện trách nhiệm nào sau đây: 
A. Trình bày trung thực về nội dung tố cáo
B. Chịu trách nhiệm trước pháp luật
C. Thực hiện đúng qui định của pháp luật
D. A, B, C
Câu 13: Công dân có thể tố giác tội phạm với cơ quan nào?
A. Cơ quan điều tra.
B. Viện Kiểm sát.
C. Tòa án nhân dân.
D. Cả A, B, C.
Câu 14: Công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo cần: 
A. nắm được điểm yếu của đối phương
B. tích cực, năng động, sáng tạo
C. nắm vững quy định của pháp luật
D. trung thực, khách quan, thận trọng
Câu 15: Quyền của công dân báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về một việc vi phạm pháp luật được gọi là?
A. Khiếu nại.          
B. Tố cáo.         
C. Kỉ luật.         
D. Thanh tra.
II. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1: T là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần chúng bắt T phải lấy trộm tiền của các bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Là bạn học cùng lớp với T, em sẽ làm gì để giúp đỡ bạn ?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: Khi phát hiện thấy Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá thẩm quyền, ông Ân (hàng xóm nhà chị Bình) có quyền khiếu nại Quyết định trên của Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân quận không ? Vì sao ?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: Theo em, khi nào thì công dân có quyền khiếu nại, mục đích của việc khiếu nại?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: Theo em, khi nào thì công dân có quyền tố cáo, mục tiêu của việc tố cáo?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: Nhận xét sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo (người có quyền khiếu nại, tố cáo và mục đích khiếu nại, tố cáo)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C. DẶN DÒ:
- Xem phần nội dung bài học, nội dung sách giáo khoa để điền vào chỗ trống cho phù hợp.
- Làm bài tập và trả lời câu hỏi.
- Học sinh làm vào trong tập GDCD và sau khi đi học lại GV sẽ kiểm tra, sửa và chấm điểm. Câu hỏi nào không trả lời được, các em liên hệ GV sẽ hướng dẫn trả lời.

File đính kèm:

  • docxon_tap_giao_duc_cong_dan_lop_8_bai_18_quyen_khieu_nai_to_cao.docx
Bài giảng liên quan