Bài giảng môn Học vần Lớp 1 - Bài: ôi-ơi

 trái ổi bơi lội

 cái chổi ngói mới

 thổi còi đồ chơi

 trái ổi bơi lội

 cái chổi ngói mới

 thổi còi đồ chơi

 trái ổi bơi lội

 cái chổi ngói mới

 thổi còi đồ chơi

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 01/11/2021 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Học vần Lớp 1 - Bài: ôi-ơi, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Thứ hai , ngày 4 tháng 10 năm 2010 
Môn :Tiếng Việt 
Chào quý Thầy Cô đến thăm lớp 1A 
Bài : ôi - ơi 
Thứ hai , ngày 4 tháng 10 năm 2010 
Tiếng Việt 
Kiểm tra bài cũ : 
ngà voi 
cái còi 
gà mái 
bài vở 
Chú Bói cá nghĩ gì thế ? 
Chú nghĩ về bữa trưa . 
 Thứ hai , ngày 4 tháng 10 năm 2010 
 Tiếng Việt 
ôi 
trái ổi 
ơi 
ơi 
bơi lội 
b 
 û 
ôi 
cái chổi 
thổi còi 
ngói mới 
đồ chơi 
cái chổi 
 thổi còi 
 ngói mới 
 đồ chơi 
 Thứ hai , ngày 4 tháng 10 năm 2010 
 Tiếng Việt 
 ôi ơi 
 ôi b ơi 
 trái ổi bơi lội 
 cái chổi ngói mới 
 thổi còi đồ chơi 
 ûûû 
Viết bảng con 
 Thứ hai , ngày 4 tháng 10 năm 2010 
 Tiếng Việt 
 ôi ơi 
 ôi b ơi 
 trái ổi bơi lội 
 cái chổi ngói mới 
 thổi còi đồ chơi 
 ûûû 
Dặn dò 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_hoc_van_lop_1_bai_oi_oi.ppt