Bài giảng môn Luyện từ và câu 2 - Tuần 23, Bài: Từ ngữ về muông thú Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?

Bài 1: Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp:

gấu,

Thú không nguy hiểm

Thú dữ nguy hiểm

 

pptx23 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 27/09/2021 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Luyện từ và câu 2 - Tuần 23, Bài: Từ ngữ về muông thú Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
%MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂUBài: Mở rộng vốn từ TỪ NGỮ VỀ MUÔNG THÚ. ĐẶT VÀ TLCH: NHƯ THẾ NÀO?MỤC TIÊU1. Mở rộng vốn từ về các loài thú. 2. Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ “ như thế nào ?”3. Rèn kỹ năng quan sát.HOẠT ĐỘNG 1: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ MUÔNG THÚBài 1: Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp:hổ,báo,gấu,lợn lòi,chó sói,sư tử,thỏ,ngựa vằn,bò rừng,khỉ,vượn,tê giác,sóc,chồn,cáo,hươu,Thú dữ nguy hiểm?Thú không nguy hiểmThỏHổLợn lòiChó sóiSư tửBò rừngTê giácMUÔNG THÚThú không nguy hiểm Thú dữ nguy hiểmhổbáogấulợn lòichó sóisư tửthỏngựa vằnkhỉvượntê giácsócchồncáohươubò rừngThỏNgựa vằnChồnHươuKhỉCáoSócVượnBáoGấuLợn lòiSư tửHổChó sóiBò rừngTê giácHOẠT ĐỘNG 2: ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI NHƯ THẾ NÀO?Bài 2: Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời câu hỏi:a) Thỏ chạy như thế nào?b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào?c) Gấu đi như thế nào?d) Voi kéo gỗ như thế nào?a) Thỏ chạy như thế nào?- Thỏ chạy rất nhanh. Bài 2: Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời câu hỏi:- Thỏ chạy nhanh như bay.- Thỏ chạy nhanh như tên bắn.b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào?- Sóc chuyền từ cành này sang cành khác rất nhanh.Bài 2: Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời câu hỏi:- Sóc chuyền từ cành này sang cành khác khéo léo. - Sóc chuyền từ cành này sang cành khác nhanh thoăn thoắt.c) Gấu đi như thế nào?- Gấu đi lặc lè.- Gấu đi nục nịch.- Gấu đi lắc la lắc lư.Bài 2: Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời câu hỏi:d) Voi kéo gỗ như thế nào?- Voi kéo gỗ rất khỏe. - Voi kéo gỗ hùng hục.- Voi kéo gỗ băng băng.Bài 2: Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời câu hỏi:Bài 2: Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời câu hỏi:Thỏ chạy như thế nào?- Thỏ chạy rất nhanh.c) Gấu đi như thế nào?- Gấu đi lặc lè.d) Voi kéo gỗ như thế nào?- Voi kéo gỗ băng băng.b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào?- Sóc chuyền từ cành này sang cành khác nhanh thoăn thoắt .Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đâya, Trâu cày rất khỏe. M: Trâu cày như thế nào?b) Ngựa phi nhanh như bay. d) Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch. c) Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi. b) Ngựa phi nhanh như bay. d) Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch. c) Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi. Ngựa phi như thế nào? Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm như thế nào? Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười như thế nào? Thực hiện ôn lại bài đã học. Chuẩn bị bài sau : + Sưu tầm tranh, ảnh về muông thú . + Cách sử dụng dấu chấm , dấu phẩy.Dặn dòCHÀO TẠM BIỆTHẸN GẶP LẠI!

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_luyen_tu_va_cau_2_tuan_23_bai_tu_ngu_ve_muong.pptx