Bài giảng môn Tập viết Lớp 2 - Bài: Chữ hoa R

Câu ứng dụng có 2 dấu thanh: dấu sắc thứ nhất đặt trên con chữ i của chữ Ríu, dấu sắc thứ hai đặt trên con chữ i của chữ rít.

Trong câu, chữ nào chứa chữ hoa R

 ta vừa luyện viết?

 

pptx14 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 838 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tập viết Lớp 2 - Bài: Chữ hoa R, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kính chào các thầy cô giáo đến dự giờ lớp 2 
Tiết học: Tập viết 
Ng ư ời thực hiện : 
Tập viết : 
Tổng số: 32 
Vắng: 0 
Tuần trước các em được học viết chữ cái viết hoa nào? 
Bạn nào nhắc lại được câu viết ứng dụng ở bài đó? 
Chữ hoa R 
Trong câu viết ứng dụng có chữ nào 
chứa chữ hoa Q ? 
b 
Quê 
Chữ R viết hoa cỡ vừa cao mấy li, gồm mấy đường kẻ ngang? 
Chữ R viết hoa cỡ vừa cao 5 li, gồm 6 đường kẻ ngang. 
5 li 
Đường kẻ ngang 4 
Đường kẻ ngang 2 
Đường kẻ ngang 6 
Đường kẻ ngang 5 
Đường kẻ ngang 3 
Đường kẻ ngang 1 
Tổng số: 32 
Vắng: 0 
Tập viết : 
Chữ hoa R 
Nét 1 là nét móc ngược trái 
nét 2 là nét kết hợp của nét cong trên và nét móc ngược phải tạo thành vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ. 
Chữ hoa R được viết bởi mấy nét? 
Chữ hoa R được viết bởi 2 nét. 
Tổng số: 32 
Vắng: 0 
Tập viết : 
Chữ hoa R 
Tổng số: 32 
Vắng: 0 
Tập νμĞt : CȄữ hΞ: R 
Chữ hoa R có nét nào giống với 
chữ cái viết hoa ta đã học? 
 TȆứ tư wgàσ 19 κánƑ 1 wăm 2011 
Nét 1 của chữ hoa R giống nét 1 của chữ hoa B 
Tổng số: 32 
Vắng: 0 
Tập viết : 
Chữ hoa R 
Đường kẻ ngang 2 
Đường kẻ ngang 6 
Tổng số: 32 
Vắng: 0 
Cách viết 
Tập viết : 
Chữ hoa R 
b 
Tổng số: 32 
Vắng: 0 
Tập viết : 
Chữ hoa R 
Câu ứng dụng: Ríu rít chim ca 
gợi cho em âm thanh gì? 
Câu ứng dụng: Ríu rít chim ca 
gợi cho em âm thanh tiếng chim hót rất 
trong trẻo và vui vẻ, nối liền nhau không dứt 
Câu ứng dụng có mấy chữ? 
Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng ta nên viết thế nào? 
Tổng số: 32 
Vắng: 0 
Tập viết : 
Chữ hoa R 
Em hãy quan sát và nêu độ cao của các con chữ có trong câu? 
Các con chữ R, h, cao 2 li rưỡi. 
Con chữ LJ cao 1 li rưỡi. 
Con chữ r cao hơn 1 li 
Các con chữ còn lại cao 1 li. 
Câu ứng dụng có mấy dấu thanh, được đặt ở những vị trí nào? 
Câu ứng dụng có 2 dấu thanh: dấu sắc thứ nhất đặt trên con chữ i của chữ Ríu, dấu sắc thứ hai đặt trên con chữ i của chữ rít. 
Tổng số: 32 
Vắng: 0 
Tập viết : 
Chữ hoa R 
Khi viết chữ Ríu , các em chú ý nối liền nét giữa điểm dừng bút của con chữ R với nét hất của con chữ i. 
Tổng số: 32 
Vắng: 0 
Trong câu, chữ nào chứa chữ hoa R 
 ta vừa luyện viết? 
Tập viết : 
Chữ hoa R 
Tổng số: 32 
Vắng: 0 
Ríu 
b 
Tập viết : 
Chữ hoa R 
Tổng số: 32 
Vắng: 0 
Ríu 
b 
v 
R 
R 
Ríu 
1 dòng 
1 dòng 
2 dòng 
1 dòng 
1 dòng 
Ríu rít chim ca 
Tập viết : 
Chữ hoa R 
Bài về nhà : 
Hoàn thành nốt bài viết 
Viết phần Luyện viết thêm ở trang sau 
Xin cảm ơn các thầy cô giáo và các em 
 Kíζ εú‼ cá‼ κầσ cô giáo và cá‼ em jạζ δŤϊ 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_tap_viet_lop_2_bai_chu_hoa_r.pptx