Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 9: What color is it ? - Lesson 1

I.Vocabulary

 - here:ở đây

II. Presentation

1.Look, listen and repeat

Cách hỏi và trả lời : Đây / Kia có phải đồ vật nào đó của bạn phải không?

A: Is this/that your + đồ dùng học tập ?

B: Yes, it is./ ( No, it isn’t.)

ppt16 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/10/2021 | Lượt xem: 481 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 9: What color is it ? - Lesson 1, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Teacher: Luong Thanh LamVu Xuan Thieu Primary SchoolI.Vocabulary - here:ở đâyII. Presentation1.Look, listen and repeatCách hỏi và trả lời : Đây / Kia có phải đồ vật nào đó của bạn phải không?A: Is this/that your + đồ dùng học tập ?B: Yes, it is./ ( No, it isn’t.)III. Practice2. Point and sayA: Is this/that your + đồ dùng học tập ?B: Yes, it is./ ( No, it isn’t.)3. Let’s talkGameLucky numbers123456Group AGroup BLucky number !Fill in the blank:A:Is that your book?B:......., it isn’t.NoReorder the words: that/ pencil case?/Is/ your / Is that your pencil case?Lucky number !Fill in the blank:A: Is this your ruler?B: Yes, it .....isLUCKY NUMBERHomework- Learn the new words and the dialogue by heart.- Prepare Unit 9. Lesson 2 . GoodbyeSee you later

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tieng_anh_lop_3_unit_9_what_color_is_it_lesson.ppt