Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 2 - Tuần 02, Tập đọc: Phần thưởng

Tìm hiểu bài:

/ Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng không? Vì sao?

Na xứng đáng được thưởng, vì có tấm lòng tốt.

4/ Khi Na được phần thưởng, những ai vui mừng?Vui mừng như thế nào?

Na vui mừng: đến mức tưởng là nghe nhầm, đỏ bừng mặt.

Cô giáo và các bạn vui mừng: vỗ tay vang dậy.

Mẹ vui mừng: khóc đỏ hoe cả mắt

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 542 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 2 - Tuần 02, Tập đọc: Phần thưởng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TẬP ĐỌC LỚP 2Phần thưởngTập đọcPhần thưởng - Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng bạn Na. - Đỏ bừng mặt, cô bé đứng dậy bước lên bục.LuyÖn ®äc Trao Trực nhật Bàn tán Một buổi sáng, vào giờ ra chơi, các bạn trong lớp túm tụm, bàn bạc điều gì có vẻ bí mật lắm .T×m hiÓu bµi-Bí mật- Sáng kiến- Lặng lẽ- Tốt bụng- Tấm lòngPhần thưởngTập đọcTìm hiểu bài:1/ Hãy kể những việc làm tốt của bạn Na?Na sẵn sàng giúp đỡ bạn, sắn sàng san sẽ những gì mình có cho bạn.2/ Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì?Các bạn đề nghị cô giáo thưởng cho Na vì lòng tốt của Na đối với mọi người.Tập đọcPhần thưởngTìm hiểu bài:3/ Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng không? Vì sao?Na xứng đáng được thưởng, vì có tấm lòng tốt.4/ Khi Na được phần thưởng, những ai vui mừng?Vui mừng như thế nào?Na vui mừng: đến mức tưởng là nghe nhầm, đỏ bừng mặt.Cô giáo và các bạn vui mừng: vỗ tay vang dậy.Mẹ vui mừng: khóc đỏ hoe cả mắtTập đọcPhần thưởng - Đây là phần thưởng cả lớp đề nghi tặng bạn Na. - Đỏ bừng mặt, cô bé đứng dậy bước lên bục.LuyÖn ®äc Trao Trực nhật Bàn tán Một buổi sáng, vào giờ ra chơi, các bạn trong lớp túm tụm, bàn bạc điều gì có vẻ bí mật lắm .T×m hiÓu bµi- Bí mật- Sáng kiến- Lặng lẽ- Tốt bụng- Tấm lòngPhần thưởngTập đọcNoäi dung: Đề cao lòng tốt, khuyến khích hoc sinh làm việc tốtLuyện đọc lạiLuyeän ñoïc theo nhoùm 4 học sinhTöøng nhoùm 4 học sinh thi đọc bài văn.Giọng: nhẹ nhàng, cảm động Tập đọcPhần thưởngCuûng coáEm học được điều gì ở bạn Na?Bạn Na tốt bụng. Hay giúp đỡ mọi người.Em thấy việc các bạn đề nghị cô giáo trao phần thưởng cho Na có tác dụng gì?.Tập đọcPhần thưởngCó tác dụng biểu dương người tốt, khuyến khích học sinh làm việc tốt.Dặn dòVề nhà rèn đọc cho hay hơn để chuẩn bị cho tiết kể chuyệnChuẩn bị bài: Làm việc thật là vui.Tập đọcPhần thưởngQuyù Thaày Coâ Cuøng Caùc em !Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tieng_viet_lop_2_tuan_02_tap_doc_phan_thuong.ppt