Bài giảng môn Toán 3 - Bài: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

 Bài 2: Một lớp học có 33 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn 2 chỗ ngồi. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu bàn học như thế?

Tóm tắt

Có : 33 học sinh

 1 bàn : 2 Học sinh ngồi.

 Ít nhất: . Bàn như thế ?

 

ppt13 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Toán 3 - Bài: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MÔN TOÁN LỚP 3Đặt tính rồi tính:KIỂM TRA BÀI CŨ96 668 696 1 6 3 6 6 36 0 668 668012 61Bài mớiChia số có hai chữ số cho số có một chữ sốTính:* 7 chia 4 được 1, 1 nhân 4 bằng 4; * Hạ 8, a) 78 : 4 = ?Vậy: 78: 4 = 781 49 nhân 4 4 3 893619 (dư 2)7 trừ 4 bằng 3.38 chia 4 được 9, viết 9. 38 trừ 36 bằng 2.được 38; viết 1. bằng 36; 2Thử lại: 19 x 4 + 2 = 78Chia số có hai chữ số cho số có một chữ sốThực hành:Bài 1: Tínha)772361 16187Chia số có hai chữ số cho số có một chữ sốBài 1: Tínha)772878636b)6985973 4 7 18716316Chia số có hai chữ số cho số có một chữ sốBài 1: Tínha)772878636b)6985973 4 7361 161872 6 2279701626424 02609 390 180 5 2 4 1 3 72211 7 2 6Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Bài 2: Một lớp học có 33 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn 2 chỗ ngồi. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu bàn học như thế?Tóm tắtCó : 33 học sinh 1 bàn : 2 Học sinh ngồi. Ít nhất: .. Bàn như thế ?Chia số có hai chữ số cho số có một chữ sốBài giảiTa có: 33 : 2 = 16 (dư 1) Đáp số: 17 cái bàn Số bàn để 2 HS ngồi là 16 bàn, còn 1 HS nên cần có thêm 1 bàn nữa. 16 + 1 = 17 (cái bàn) Vậy số bàn cần có ít nhất trong phòng học là:Bài 4: Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên. Hãy xếp thành hình vuôngChia số có hai chữ số cho số có một chữ số§óng hay sai?Trß ch¬i 99 4 905 10 786 SĐĐ2 8 1 9 4 16 3 5 4 1 6 1 8 3 18 0 87 : 3 96 : 2 54 : 3141845482990 : 2 84 : 6 TÌM NHÀ CHO MÂYTrò chơiGIỜ HỌC KẾT THÚCKÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHỎE, CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_3_bai_chia_so_co_hai_chu_so_cho_so_co_mot.ppt
Bài giảng liên quan