Bài giảng môn Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình - Trương Thị Huyền

Kết luận:

Mỗi gia đình thường có những người ở các lứa tuổi khác nhau cùng chung sống. Trong gia đình bạn Minh, ông bà là lớp người nhiều tuổi nhất rồi đến bố mẹ, Minh và em bé là lớp người ít tuổi . Đó là những thế hệ khác nhau. Những người nhiều tuổi nhất trong gia đình là thế hệ thứ nhất. Tiếp đến là thế hệ thứ hai, thứ ba.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 01/11/2021 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình - Trương Thị Huyền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
chµo mõng QUÝ thÇy c« gi¸o vÒ th¨m líp vµ dù giê 
Môn: Tự nhiên và xã hội 
LỚP 3A 
Giáo viên: Trương Thị Huyền 
- Trong gia đình con gồm có những ai? 
- Ai là người nhiều tuổi nhất, ai là người ít tuổi nhất? 
Câu hỏi thảo luận : 
Gia đình bạn Minh gồm có những ai? 
Ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? 
Gia đình bạn Minh có mấy thế hệ cùng chung sống? 
Thế hệ thứ nhất trong gia đình bạn Minh là ai? 
Bố mẹ bạn Minh là thế hệ thứ mấy? 
Minh và em gái là thế hệ thứ mấy? 
Gia đình Lan có mấy thế hệ cùng chung sống? 
Mỗi thế hệ gồm có những ai ? 
Gia đình bạn Minh 
Gia đình bạn Lan 
Gia đình bạn Minh 
 Gia đình bạn Minh có 3 thế hệ cùng chung sống. 
} 
Ông bà Minh là lớp người nhiều tuổi nhất 
} 
Bố mẹ Minh 
} 
Minh và em là lớp người ít tuổi nhất 
 Thế hệ thứ nhất 
 Thế hệ thứ hai 
 Thế hệ thứ ba 
Gia đình bạn Minh 
Kết luận: 
Mỗi gia đình thường có những người ở các lứa tuổi khác nhau cùng chung sống. Trong gia đình bạn Minh, ông bà là lớp người nhiều tuổi nhất rồi đến bố mẹ, Minh và em bé là lớp người ít tuổi . Đó là những thế hệ khác nhau. Những người nhiều tuổi nhất trong gia đình là thế hệ thứ nhất. Tiếp đến là thế hệ thứ hai, thứ ba... 
Gia đình bạn Lan 
Gia đình 3 thế hệ 
Gia đình 2 thế hệ 
Thế hệ 2 
Thế hệ 3 
Ông bà 
Thế hệ 1 
Thế hệ 2 
Bố mẹ 
Con cái 
Bố mẹ 
Con cái 
Thế hệ 1 
  Mỗi gia đình có thể có 1 hoặc nhiều thế hệ. 
Gia đình 1 thế hệ 
Gia đình 2 thế hệ 
Gia đình 3 thế hệ 
Gia đình con gồm có mấy thành viên? 
Gia đình con là gia đình có mấy thế hệ? 
Mỗi thế hệ gồm những ai? 
Mọi người trong gia đình con sống với nhau như thế nào? 
Nội dung : 
 Gia đình có ông bà, 
 bố mẹ,các con là gia đình 
 có mấy thế hệ ? 
Là gia đình có 
 3 thế hệ. 
Gia đình có 3 thế hệ 
gồm những ai? 
Gồm ông bà, 
bố mẹ, các con. 
 Gia đình có 1 thế hệ là 
 gia đình như thế nào? 
Là gia đình chỉ 
 có vợ chồng, 
chưa có con. 
Gia đình có 2 thế hệ gồm những ai? 
Gồm bố mẹ và con. 
 Gia đình có bố mẹ và các con là gia đình có mấy thế hệ? 
Là gia đình có 2 thế hệ. 
Phần thưởng của em 
 là một chiếc bút chì 
Phần thưởng của em 
 là một tràng vỗ tay 
Phần thưởng của em 
 là một cái kẹo 
Phần thưởng của em 
 là một cục tẩy 
Phần thưởng của em 
 là một cái thước 
Về nhà vẽ tranh về các thành viên trong gia đình bạn. 
Vẽ cảnh đi dạo 
Vẽ chân dung 
Vẽ cảnh sinh họat 
GỢI Ý 
Tiết học đến đây kết thúc 
Chân thành cảm ơn các thầy cô cùng các em! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_3_bai_19_cac_the_he_tro.ppt