Bài giảng Tập đọc Khối Lớp 3 - Bài: Tiếng ru

Câu lục bát trong khổ thơ 1 nói lên ý chính của cả bài thơ :

Con người muốn sống ,con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

Bµi th¬ khuyªn: Con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 565 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tập đọc Khối Lớp 3 - Bài: Tiếng ru, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Kính chào quý thầy cô giáo về dự giờ tiết học hôm nay 
Chúc các em có một buổi học thật hiệu quả 
* Khổ thơ: 
Núi cao bởi có đất bồi 
Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu? 
Muôn dòng sông đổ biển sâu 
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn? 
Ong yêu hoa vì hoa giúp ong làm mật 
Con cá yêu nước vì có nước cá mới sống được 
Con chim yêu trời vì có bầu trời cao rộng chim mới có chỗ bay nhảy, hát ca. 
Nhiều ngôi sao mới làm nên 
đ êm sao sáng 
Một ngôi sao chẳng sáng 
đêm. 
Một thân lúa chín chẳng làm nên mùa vàng. 
Nhiều thân lúa chín làm 
nên mùa lúa chín, làm 
nên c¶ mét mùa vàng. 
Nhiều người mới làm nên nhân loại. 
Núi không chê đất thấp vì núi nhờ có đất bồi mà cao. 
 Biển không chê sông nhỏ vì biển nhờ có nước của muôn dòng sông mà đầy. 
 Con người muốn sống ,con ơiPhải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
Bµi th¬ khuyªn : Con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí. 
Câu lục bát trong khổ thơ 1 nói lên ý chính của cả bài thơ : 
Luyện học thuộc lòng : 
 Tiếng ru 
 Con ong làm mật , yêu hoa 
 Con cá bơi, yêu nước ;con chim ca, yêu trời 
 Con người muốn sống , con ơi 
 Phải yêu đồng chí , yêu người anh em . 
 Một ngôi sao chẳng sáng đêm 
 Một thân lúa chín , chẳng nên mùa vàng 
 Một người - đâu phải nhân gian? 
 Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Núi cao bởi có đất bồi 
 Núi chê đất thấp , núi ngồi ở đâu? 
 Muôn dòng sông đổ biển sâu 
 Biển chê sông nhỏ , biển đâu nước còn? 
Luyện học thuộc lòng : 
 Tiếng ru 
 Con ong làm mật ,.. 
 Con cá bơi, yêu nước ;.. 
 Con người 
 Phải yêu.., yêu người ... . 
 Một ngôi sao . 
 Một thân .. , chẳng nên .. 
 Một người - ..? 
 Sống chăng, löa tµn ! 
 Núi cao .. 
 Núi chê đất thấp , ..? 
 Muôn dòng sông .. 
 Biển chê sông nhỏ , ..? 
Luyện học thuộc lòng : 
 Tiếng ru 
 Con ong . 
 , 
 Con người .. 
 Phải yêu .. , .. anh em . 
 Một ngôi sao 
 .. , . 
 Một người ? 
 Sống chăng, .! 
 Núi cao 
 Núi chê .? 
 Biển chê .. , biển đâu ? 
Luyện học thuộc lòng : 
 Tiếng ru 
 Con . . 
 ., 
 . .. 
 . .. , .. .. . 
 Một  
 .. .. , . 
 ? 
 .., .! 
 Núi .. 
 .? 
 . ? 
Bông hoa của em 
Hãy đọc 1 khổ thơ mà em thích ! 
Hãy đọc câu thơ nói lên ý chính của cả bài thơ ! 
Hãy đọc c¶ bµi thơ! 
Hãy đọc khổ thơ có tiếng đầu tiên là “Núi” ! 
Bµi th¬ khuyªn chóng ta ®iÒu g×? 
1 
2 
3 
4 
5 
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ®· vÒ dù giê th¨m líp! 

File đính kèm:

 • pptbai_giang_tap_doc_khoi_lop_3_bai_tieng_ru.ppt