Bài giảng Tập đọc Lớp 2 - Bài: Vè chim

Việc 1. Luyện đọc câu:

 Mỗi bạn đọc một đoạn thơ, nối tiếp nhau đến hết bài, chú ý sửa cho nhau những từ bạn đọc sai và tìm xem từ dễ lẫn khi đọc.

Việc 2: Tìm cách ngắt nhịp thơ.

Việc 3: Em cùng các bạn đọc phần chú giải và tìm xem từ nào khó hiểu.

 

pptx17 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tập đọc Lớp 2 - Bài: Vè chim, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Câu chuyện khuyên em điều gì? 
VÈ CHIM 
Chia đoạn 
1. Hay chạy lon xon 
Là gà mới nở 
Vừa đi vùa nhảy 
Là em sáo xinh 
2. Hay nói linh tinh 
Là con liếu điếu 
Hay nghịch hay tếu 
Là cậu chìa vôi 
3. Hay chao đớp mồi 
Là chim chèo bẻo 
Tính hay mách lẻo 
Thím khách trước nhà 
4. Hay nhặt lân la 
Là bà chim sẻ 
Có tình có nghĩa 
Là mẹ chim sâu 
5. Giục hè đến mau 
Là cô tu hú 
Nhấp nhem buồn ngủ 
Là bác cú mèo... 
 Vè dân gian 
Việc 1. Luyện đọc câu: 
 Mỗi bạn đọc một đoạn th ơ , nối tiếp nhau đến hết bài, chú ý sửa cho nhau những từ bạn đọc sai và tìm xem từ dễ lẫn khi đọc. 
Việc 2: Tìm cách ngắt nhịp th ơ . 
Việc 3: Em cùng các bạn đọc phần chú giải và tìm xem từ nào khó hiểu. 
Đọc câu dài 
1. Hay chạy lon xon / 
Là gà mới nở / 
Vừa đi vùa nhảy / 
Là em sáo xinh // 
1. Tìm tên những loài chim được kể trong bài? 
1. Hay chạy lon xon 
Là gà mới nở 
Vừa đi vùa nhảy 
Là em sáo xinh 
2. Hay nói linh tinh 
Là con liếu điếu 
Hay nghịch hay tếu 
Là cậu chìa vôi 
3. Hay chao đớp mồi 
Là chim chèo bẻo 
Tính hay mách lẻo 
Thím khách trước nhà 
4. Hay nhặt lân la 
Là bà chim sẻ 
Có tình có nghĩa 
Là mẹ chim sâu 
5. Giục hè đến mau 
Là cô tu hú 
Nhấp nhem buồn ngủ 
Là bác cú mèo... 
 Vè dân gian 
Sáo 
Gà con 
Chim chìa vôi 
Chim khách 
Chim sẻ 
Chim sâu 
Tu hú 
Chim chèo bẻo 
Liếu điếu 
Cú mèo 
2. Tìm những từ ngữ được dùng: 
Để gọi các loài chim 
 M: em sáo 
b) Để tả đặc điểm của các loài chim 
 M: hay chạy lon xon 
1. Hay chạy lon xon 
Là gà mới nở 
Vừa đi vùa nhảy 
Là em sáo xinh 
2. Hay nói linh tinh 
Là con liếu điếu 
Hay nghịch hay tếu 
Là cậu chìa vôi 
3. Hay chao đớp mồi 
Là chim chèo bẻo 
Tính hay mách lẻo 
Thím khách trước nhà 
4. Hay nhặt lân la 
Là bà chim sẻ 
Có tình có nghĩa 
Là mẹ chim sâu 
5. Giục hè đến mau 
Là cô tu hú 
Nhấp nhem buồn ngủ 
Là bác cú mèo... 
 Vè dân gian 
1. Hay chạy lon xon 
Là gà mới nở 
Vừa đi vùa nhảy 
Là em sáo xinh 
2. Hay nói linh tinh 
Là con liếu điếu 
Hay nghịch hay tếu 
Là cậu chìa vôi 
3. Hay chao đớp mồi 
Là chim chèo bẻo 
Tính hay mách lẻo 
Thím khách trước nhà 
4. Hay nhặt lân la 
Là bà chim sẻ 
Có tình có nghĩa 
Là mẹ chim sâu 
5. Giục hè đến mau 
Là cô tu hú 
Nhấp nhem buồn ngủ 
Là bác cú mèo... 
 Vè dân gian 
3. Em thích con chim nào trong bài? Vì sao? 
 Bằng ngôn ngữ vui tươi, hóm hỉnh, bài vè dân gian đã giới thiệu với chúng ta về đặc tính của một số loài chim. 
Nội dung 
LUYỆN ĐỌC LẠI 
Hay chao đớp mồi 
Là chim chèo bẻo 
Tính hay mách lẻo 
Thím khách trước nhà 
Hay nhặt lân la 
Là bà chim sẻ 
Có tình có nghĩa 
Là mẹ chim sâu 
Giục hè đến mau 
Là cô tu hú 
Nhấp nhem buồn ngủ 
Là bác cú mèo 
Vè dân gian 
Hay chạy lon xon 
Là gà mới nở 
Vừa đi vừa nhảy 
Là em sáo xinh 
Hay nói linh tinh 
Là con liếu điếu 
Hay nghịch hay tếu 
Là cậu chìa vôi 
Luyện đọc lại 
Việc 1: Em và bạn luyện đọc lại cả bài cho đúng và hay. 
Việc 2: Em và bạn luyện đọc thuộc lòng bài Vè chim. 
HỌC THUỘC LÒNG 
Hay 
Là 
Tính 
Thím 
Hay 
Là 
Có 
Là 
Giục hè 
Là 
Nhấp nhem 
Là 
Vè dân gian 
Hay 
Là 
Vừa 
Là 
Hay 
Là 
Hay 
Là 
gà mới nở 
đi vừa nhảy 
chạy lon xon 
em sáo xinh 
nói linh tinh 
con liếu điếu 
nghịch hay tếu 
cậu chìa vôi 
chim chèo bẻo 
hay mách lẻo 
khách trước nhà 
nhặt lân la 
bà chim sẻ 
tình có nghĩa 
mẹ chim sâu 
đến mau 
cô tu hú 
buồn ngủ 
bác cú mèo 
chao đớp mồi 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_2_bai_ve_chim.pptx