Bài giảng Toán Đại số Lớp 8 - Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

1. Ví dụ mở đầu:

2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình

Điều kiện để giá trị của phân thức xác định là gì?

Là điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0

ppt12 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Đại số Lớp 8 - Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 GIỜ TOÁN ĐẠI SỐ 8 
§5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (TIẾT 1) 
Tiết 1: Tìm hiểu cách giải phương trìnhchứa ẩn ở mẫu 
 Tiết 2 : Áp dụng + Luyện tập 
? 
Cách giải phương trình này như thế nào? 
1. Ví dụ mở đầu: 
Giải phương trình: 
Chuyển các biểu thức chứa ẩn sang một vế: 
Thu gọn vế trái, ta được x = 1 
Bằng phương pháp quen thuộc 
Không xác định 
Không xác định 
Ta biến đổi như thế nào 
* x =1không là nghiệm của ph­ơng trình vì tại x = 1 giá trị phân thức không xác định. 
?1 Giá trị x = 1 có phải là nghiệm của phương trình không? V× sao? 
Vậy phương trình đã cho và phương trình x=1 
Có tương đương không? 
Trả lời 
Không tương đương vì không có cùng tập nghiệm . 
§5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (TIẾT 1) 
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình 
- Điều kiện để giá trị của phân thức xác định là gì? 
Là điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0 
§5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (TIẾT 1) 
1. Ví dụ mở đầu: 
Ho¹t ®éng: TiÕp nhËn kiÕn thøc míi 
Giải 
 ĐKXĐ x – 2 ≠ 0 x ≠ 2 
ĐKXĐ x – 1 ≠ 0 khi x ≠ 1 
 và x + 2 ≠ 0 khi x ≠ - 2 
Vậy ĐKXĐ của phương trình là x ≠ 1 và x ≠ -2 
Ví dụ 1 : Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau : 
§5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (TIẾT 1) 
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình 
§5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (TIẾT 1) 
1. Ví dụ mở đầu: 
- Điều kiện xác định của phương trình là gì? 
- Điều kiện xác định (ĐKXĐ) của phương trình là điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu trong phương trình đều khác 0 
 tất cả các mẫu trong phương trình đều khác 0 
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình 
?2. 
Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau: 
§5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (TIẾT 1) 
1. Ví dụ mở đầu: 
?2. Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau: 
a) ĐKXĐ của phương trình là x – 1 ≠ 0 x ≠ 1 
 và x + 1 ≠ 0 x ≠ - 1 
Giải 
 b) ĐKXĐ của phương trình là x – 2 ≠ 0 x ≠ 2 . 
 Vậy ĐKXĐ: x ≠ ±1 
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình 
§5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (TIẾT 1) 
1. Ví dụ mở đầu: 
Ho¹t ®éng: Thùc hµnh 
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức: 
Ví dụ 2 : Giải phương trình 
Phương pháp giải: 
- ĐKXĐ của phương trình là : x ≠ 0 và x ≠ 2 
- Quy đồng mẫu 2 vế của phương trình : 
=> 2(x + 2)(x – 2) = x(2x + 3) 
 2(x 2 - 4) = 2x 2 + 3x 
 2x 2 - 8 = 2x 2 + 3x 
 - 8 = 2x 2 + 3x – 2x 2 
 3x = - 8 
 x = 
( thỏa mãn ĐKXĐ) 
Vậy tập nghiệm của phương trình (1) là S ={ } 
ở bước này ta dùng kí hiệu suy ra (=>) không dùng kí hiệu tương đương ( ) 
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình 
§5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (TIẾT 1) 
1. Ví dụ mở đầu: 
Hoạt động: Tiếp nhận kiến thức mới 
* Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu 
 Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được. 
 Bước 4(Kết luận): Trong các giá trị cña ẩn tìm được ở bước 3, các giái trị thỏa mãn ĐKXĐ chính là các nghiệm của phương trình đã cho. 
 Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu. 
Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trình. 
Bài tập. Tìm chỗ sai trong bài giải sau: 
Hoạt động ( 2 phút) 
Giải phương trình: 
Giải 
 ĐKXĐ: x 1 
(2) 
(2)  
  
(Loại vì không thỏa mãn ĐKXĐ) 
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 
  
 
  
  
{ 1} 
  
Hoạt động vận dụng 
* Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu 
 Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trình. 
 Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được. 
 Bước 4(Kết luận): Trong các giá trị cña ẩn tìm được ở bước 3, các giái trị thỏa mãn ĐKXĐ chính là các nghiệm của phương trình đã cho. 
 Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu. 
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức: 
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình 
§5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (TIẾT 1) 
1. Ví dụ mở đầu: 
Bài 27 Tr22 - SGK  (Hoạt động ) Thời gian 5 phút 
Giải phương trình sau: 
ĐÁP ÁN 
- ĐKXĐ : 
Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là 
 S = {-20} 
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức: 
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình 
§5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (TIẾT 1) 
1. Ví dụ mở đầu: 
* Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu 
 Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trình. 
 Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được. 
 Bước 4(Kết luận): Trong các giá trị cña ẩn tìm được ở bước 3, các giái trị thỏa mãn ĐKXĐ chính là các nghiệm của phương trình đã cho. 
 Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu. 
Sơ đồ tư duy về cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu 
Ho¹t ®éng:Cñng cè 
Hướng dẫn về nhà: 
1.Về nhà học kĩ lý thuyết 
2. Nắm vững các bước giải phương trình 
3. Xem kĩ các bài tập đã giả 
4.Bài tập về nhà: Bài 27 ( b, c, d); Bài 28 (a, b) Tr 22 – SGK. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_dai_so_lop_8_bai_5_phuong_trinh_chua_an_o_mau.ppt