Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Trừ các số có ba chữ số (Có nhớ một lần) - Lê Thị Thanh Tâm

Bài 3: Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm được 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Tóm tắt

Có: 335 con tem

Bình : 128 con tem

Hoa : con tem?

Bài giải

Số con tem bạn Hoa là :

335 – 128 = 207 (con tem)

 Đáp số : 207 con tem

 

ppt7 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 25/10/2021 | Lượt xem: 405 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Trừ các số có ba chữ số (Có nhớ một lần) - Lê Thị Thanh Tâm, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ( CÓ NHỚ MỘT LẦN) NÀM CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC CON HỌC SINHLỚP 3A3Trường Tiểu học Kim Lan GV: Lê Thị Thanh TâmToánĐặt tính rồi tính : 367 + 125 685 - 503Thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020367125+685503-492182KIỂM TRA BÀI CŨTrừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )a) 432 – 215 = ? 432 215-* 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1 .74*1 thêm 1 bằng 2; 3 trừ 2 bằng 1, viết 1. 1* 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. 2 432 – 215 = 217 b) 627 – 143 = ? 627 143-* 7 trừ 3 bằng 4, viết 4.* 2 không trừ được 4, lấy 12 trừ 4 bằng 8 , viết 8 nhớ 1.* 1 thêm 1 bằng 2, 6 trừ 2 bằng 4, viết 4. 627 – 143 = 48484Thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2020Toán 541 127-Tính:BÀI 1. 422 114- 564 215-Tính:Bài 2. 627 443- 746 251- 555 160-414308349395495184Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )Thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020ToánTrừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )Số con tem bạn Hoa là :335 – 128 = 207 (con tem) Đáp số : 207 con temBài giải Tóm tắtCó: 335 con temBình : 128 con temHoa :  con tem?Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2019ToánBài 3: Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm được 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?Tóm tắt:Đoạn dây dài: 243 cmCắt đi: 27 cmCòn lại: ? cmBài giải:Đoạn dây còn lại số cm là: 243 – 27 = 216 (cm) Đáp số: 216 cm* Bài 4: Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020ToánTrừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_tru_cac_so_co_ba_chu_so_co_nho_mot.ppt