Bài giảng Toán Lớp 3 - Lê Thị Tuyết Lan - Tổng của nhiều số thập phân

b)Bài toán : Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 8,7dm ; 6,25dm ; 10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 1483 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Lê Thị Tuyết Lan - Tổng của nhiều số thập phân, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 - Đặt tính rồi tính: 315,7 + 23,75 = 315,7 + 23,75 Toán 339,45 339,45 Thø 5 ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2014 a) Ví dụ: Có 3 thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 lít, thùng thứ hai có 36,75 lít, thùng thứ ba có 14,5 lít.Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu?  27,5 + 36,75 14,5 27,5 +36,75 + 14,5 = ? ( lít ) Thø 5 ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2009 5 7 8 7 , 27,5 +36,75 + 14,5 = 78,75 Toán 27,5 + 36,75 14,5 78,75 Thø 5 ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2009 27,5 +36,75 + 14,5 = 78,75 Toán Tổng của nhiều số thập phân Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân. b)Bài toán : Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 8,7dm ; 6,25dm ; 10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó. 8,7dm 6,25dm 10dm Bài giải: Chu vi của hình tam giác là : 8,7 + 6,25 + 10 = 24,95(dm) Đáp số : 24,95dm. Thø 5 ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2014 Tổng của nhiều số thập phân Thø 5 ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2014 Toán Tổng của nhiều số thập phân Cách 1 8,7 + 6,25 10 8,7 + 6,25 10 8,7 + 6,25 10 24,95 Cách 2 Cách 3 b) 6,4 + 18,36 + 52 a) 5,27 + 14,35 + 9,25 Bài 1. Tính: Toán Tổng của nhiều số thập phân Thø 5 ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2014 a) 5,27 + 14,35 9,25 7 8 , 8 2 5,27 + 14,35 + 9,25 = 29,87 6,4 + 18,36 52 76,76 6,4 + 18,36 + 52 = 76,76 Bài 2: Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) + c và a + (b+c): Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp: Khi cộng tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại. (2,5+6,8)+1,2 2,5+(6,8+1,2) = 10,5 = 10,5 (1,34+0,52)+4 1,34+(0,52+4) = 5,86 = 5,86 (a+b) +c = a + (b+c) Nhận xét: Bài 3. Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính: a)12,7 + 5,89 + 1,3 ; c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 ; Toán Tổng của nhiều số thập phân Thø 5 ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2014 Bài 3: Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính: a) 12,7 + 5,89 + 1,3 = Ta sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng khi đổi chỗ 5,89 và 1,3. 12,7 + 1,3 + 5,89 = 14 + 5,89 = 19,89 Toán Tổng của nhiều số thập phân Thø 5 ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2014 Bài 3. Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính: c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2) = 10 + 9 = 19 Ta sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng khi đổi chỗ 7,8 với 4,25. Thø 5 ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2014 Toán Tổng của nhiều số thập phân Toán Tổng của nhiều số thập phân Thø 5 ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2014 - Muốn cộng tổng nhiều số thập phân ta làm thế nào ? - Nêu tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân . 

File đính kèm:

  • pptBai giang DT tong nhieu so thap phan l5.ppt