Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Máu và cơ quan tuần hoàn

1. Khi bị đứt tay hoặc trầy da, chúng ta có thể nhìn thấy những gì ở vết thương?

2. Khi mới chảy ra cơ thể, máu có dạng lỏng như

nước hay đông đặc?

3. Quan sát hình 2, trang 14 và cho biết máu được

chia thành mấy phần, đó là những phần nào?

4. Quan sát hình 3, trang 14 và nêu hình dạng của

huyết cầu đỏ?

5. Theo em, máu có ở những đâu trên cơ thể người?

Dựa vào đâu em biết được điều đó?

 

ppt45 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 1506 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Máu và cơ quan tuần hoàn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Giáo viên thực hiện:Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Kiểm tra bài cũ 	Câu 1: 	Nêu nguyên nhân của bệnh lao phổi ? 	Người mắc bệnh lao phổi thường có những biểu hiện nào? Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 	Câu 2: 	Bệnh lao phổi có thể lây từ người bệnh sang người lành qua đường nào ? Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 	Câu 3: 	Nêu các việc nên và không nên làm để phòng tránh bệnh lao phổi. Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 	Em đã từng bị đứt tay hoặc trầy da bao giờ chưa? 	Khi bị đứt tay hoặc trầy da, em nhìn thấy gì ở vết thương? 	 Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Huyết cầu đỏ (hồng cầu) HUYẾT TƯƠNG HUYẾT CẦU Hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi: Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1. Khi bị đứt tay hoặc trầy da, chúng ta có thể nhìn thấy những gì ở vết thương? 2. Khi mới chảy ra cơ thể, máu có dạng lỏng như nước hay đông đặc? 3. Quan sát hình 2, trang 14 và cho biết máu được chia thành mấy phần, đó là những phần nào? 4. Quan sát hình 3, trang 14 và nêu hình dạng của huyết cầu đỏ? 5. Theo em, máu có ở những đâu trên cơ thể người? Dựa vào đâu em biết được điều đó? Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Câu 1: Khi bị đứt tay hoặc trầy da, chúng ta có thể nhìn thấy những gì ở vết thương? Trả lời: 	Khi bị đứt tay hoặc trầy da, ta có thể nhìn thấy máu hoặc một ít nước màu vàng chảy ra từ vết thương. Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Câu 2: Khi mới chảy ra cơ thể, máu có dạng lỏng như nước hay đông đặc? Trả lời: 	Khi mới chảy ra khỏi cơ thể, máu có dạng lỏng, để lâu máu đặc khô, đông cứng lại. Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 	Câu 3: Quan sát hình 2, trang 11 và cho biết máu được chia thành mấy phần, đó là những phần nào? 	Trả lời: 	Máu được chia làm 2 phần là huyết tương và huyết cầu. HUYẾT TƯƠNG HUYẾT CẦU Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 	 Huyết cầu có nhiều loại là huyết cầu đỏ và huyết cầu trắng. + Huyết cầu đỏ còn được gọi là hồng cầu. Có nhiệm vụ mang khí oxi đi nuôi cơ thể và mang khí cacbonic từ các cơ quan về phổi để thải ra ngoài. + Huyết cầu trắng còn được gọi là bạch cầu , có nhiệm vụ tiêu diệt các vi trùng lạ xâm nhập vào cơ thể, giúp cơ thể phòng bệnh. Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 	Câu 4: Quan sát hình 3, trang 14 và nêu hình dạng của huyết cầu đỏ? 	Trả lời: 	Huyết cầu đỏ có dạng tròn như cái đĩa. Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 	Câu 5: Theo em, máu có ớ những đâu trên cơ thể người? Dựa vào đâu em biết được điều đó ? 	Trả lời: 	Máu có ở khắp nơi trong cơ thể người, trừ sợi tóc, móng tay vì khi ta bị thương ở đâu ta cũng thấy có máu chảy ra. Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 	Máu là một chất lỏng màu đỏ, gồm huyết tương và huyết cầu.	Trong cơ thể, máu luôn được lưu thông. Cơ quan vận chuyển máu đi khắp cơ thể được gọi là cơ quan tuần hoàn. Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Thảo luận nhóm đôi: 1. Cơ quan tuần hoàn gồm những bộ phận nào? 2. Tim nằm ở vị trí nào trong lồng ngực? (chỉ rõ trên hình vẽ và trên lồng ngực của em). 3. Mạch máu đi đến những đâu trong cơ thể người? Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Câu 1: Cơ quan tuần hoàn gồm những bộ phận nào? Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CÁC MẠCH MÁU TIM Câu 1: Cơ quan tuần hoàn gồm những bộ phận nào? Trả lời: Gồm tim và các mạch máu Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Câu 2: Tim nằm ở vị trí nào trong lồng ngực? Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CÁC MẠCH MÁU TIM Câu 2: Tim nằm ở vị trí nào trong lồng ngực? Trả lời: Tim nằm ở lồng ngực phía bên trái. Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Câu 3: Mạch máu đi đến những đâu trong cơ thể người? Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CÁC MẠCH MÁU TIM Câu 3: Mạch máu đi đến những đâu trong cơ thể người? Trả lời: 	 	Mạch máu đi đến khắp nơi trong cơ thể: đầu, chân, tay, mình, các nội tạng… Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 	Cơ quan tuần hoàn gồm tim và các mạch máu. 	Các mạch máu có thể đi đến tất cả mọi nơi trong cơ thể, vì thế nó có nhiệm vụ mang khí oxi và chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể và chuyên chở các chất thải, khí cacbonic về thận và phổi để thải ra ngoài. Thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2012TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI TRÒ CHƠI ĐÚNG SAI 	Máu là một chất lỏng màu đỏ Máu gồm có huyết tương và huyết cầu. 	 	Máu không thường xuyên lưu thông. 	Cơ quan vận chuyển máu được gọi là cơ 	quan tuần hoàn. Đ Đ Đ s Trò chơi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 Máu được chia thành mấy phần, gọi tên từng phần? 2 phần: Huyết tương, huyết cầu 	Huyết cầu đỏ có hình dạng gì? 1 2 3 4 5 Tròn như cái dĩa Điền từ còn thiếu: 	Huyết cầu đỏ có nhiệm vụ mang khí……đi nuôi cơ thể và mang khí…….từ các cơ quan về phổi để thải ra ngoài. 1 2 3 4 5 O-xi, Các- bô- níc 	Máu có ở những đâu trên cơ thể người? 1 2 3 4 5 Khắp nơi trong cơ thể, trừ sợi tóc và móng tay 	Cơ quan tuần hoàn gồm có mấy bộ phận? Nó là những bộ phận nào? 1 2 3 4 5 2 bộ phận: Tim và các mạch máu 	Tim nằm ở vị trí nào trong lồng ngực? 1 2 3 4 5 Nằm ở lồng ngực phía bên trái 	Mạch máu đi đến những đâu trong cơ thể người? 1 2 3 4 5 Đi đến khắp nơi trong cơ thể 	Cơ quan tuần hoàn có nhiệm vụ gì? 1 2 3 4 5 Vận chuyển máu đi nuôi khắp cơ thể 	Máu là một chất lỏng màu đỏ, gồm huyết tương và huyết cầu.	Trong cơ thể, máu luôn được lưu thông. Cơ quan vận chuyển máu đi khắp cơ thể được gọi là cơ quan tuần hoàn. Củng cố- dặn dò: Xem lại bài và học bài. Chuẩn bị bài mới “Hoạt động tuần hoàn” Xin Chân Thành Cảm Ơn Các Thầy Cô Và Các Em Học Sinh 

File đính kèm:

  • pptmau va co quan tuan hoantnxh lop 3.ppt